Regering breidt tijdelijke werkloosheid opnieuw uit naar alle ondernemingen (video)

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne en premier De Croo tijdens de bijeenkomst van het kernkabinet op vrijdag 6 november. © belga

De federale regering breidt de tijdelijke werkloosheid door corona opnieuw uit naar alle ondernemingen, en dat tot 31 maart volgend jaar. Dat heeft de Kern vrijdagochtend beslist.

Via het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht wegens corona kunnen ondernemingen hun werknemers tijdelijk thuis laten. Die werknemers vallen dan terug op een werkloosheidsuitkering van 70 procent van hun bruto maandloon, met een plafond van 2.754,76 euro, en een bijkomende toeslag van iets meer dan 5 euro per dag van de RVA.

Het stelsel gold tijdens de eerste golf van de coronapandemie afgelopen voorjaar al voor alle ondernemingen, maar dat werd in september teruggeschroefd tot enkel de zwaarst getroffen sectoren.

De tijdelijke werkloosheid wordt nu opnieuw uitgebreid naar alle ondernemingen, besliste de federale regering vrijdag. Dat is nog zeker tot 31 maart zo, maar de maatregel kan indien nodig nog worden verlengd.

De versoepeling van het tijdelijk werkloosheidsstelsel maakt deel uit van een resem sociaaleconomische steunmaatregelen die werknemers, gezonde bedrijven, kwetsbare personen en cruciale sectoren door de tweede golf moeten sleuren.

Een groot deel daarvan is een verlenging van de bestaande maatregelen tot en met het eerste kwartaal van 2021. Het gaat dan onder meer om de btw-verlaging op handgels en mondmaskers, de verlenging van gratis notariële volmachten, de fiscale vrijstelling van subsidies door gemeenten, steden en deelstaten, de verhoogde investeringsafstrek van 25 procent voor kmo’s, eenmanszaken en vrije beroepen, het dubbel overbruggingsrecht, het uitstel voor de betaling van venootschapsbijdragen en rsz-bijdragen, de soepelere toegang tot de kunstenaarswerkloosheid, de premie van 50 euro per maand voor de meest kwetsbaren en de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, al geldt dat laatste maar tot eind dit jaar.

Nog meer steunmaatregelen

De regering-De Croo voert daarnaast een heel arsenaal aan nieuwe maatregelen in. Zo zal de RVA een supplement uitbetalen bovenop de eindejaarspremie van werknemers die dit jaar lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Alleen wie het afgelopen jaar minstens 52 dagen thuis zat komt in aanmerking en zal een toeslag van 10 euro per dag tijdelijkewerkloosheid bovenop die 52 dagen krijgen. Concreet krijgen die mensen eind dit jaar minstens 150 euro extra op de rekening. De overheid voert daarnaast een aanpassing door in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. De dagen tijdelijke werkloosheid zullen gelijkgesteld worden aan de gewerkte dagen voor de berekening van dat bedrag.

Lees verder onder de video

Zelfstandigen en ondernemingen

Ook voor zelfstandigen, kmo’s en ondernemingen doet de regering een bijkomende inspanning. De vrijstelling van de RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van dit jaar wordt uitgebreid naar andere sectoren dan de sectoren die verplicht moesten sluiten. Ondernemingen die rechtstreeks afhankelijk zijn van die sectoren, en die een omzetverlies van minstens 65 procent in vergelijking met vorig jaar kunnen aantonen, krijgen de vrijstelling nu ook. Het gaat bijvoorbeeld aan leveranciers die vooral aan horecazaken leveren. Daarnaast krijgen zelfstandigen de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen om de uitgestelde sociale bijdragen te betalen, zodat dat bedrag niet in één keer van de rekening gaat. Het klassieke overbruggingsrecht wordt dan weer tijdelijk uitgebreid zodat ook starters die een half jaar actief zijn – in plaats van een jaar zoals nu het geval is – er gebruik van kunnen maken.

Taskforce

Tot slot heeft de regering aandacht voor de sociale gevolgen van de crisis. Er komt een taskforce voor kwetsbare groepen die een budget van 75 miljoen euro krijgt om in overleg met de sector maatregelen te nemen om kwetsbare mensen zoveel mogelijk te ondersteunen. De regering denkt onder meer aan campagnes om de verschillende hulplijnen, zoals 1712, bekender te maken bij het grote publiek.

Budget

Hoeveel dat hele pakket de federale regering gaat kosten, is niet duidelijk, zei premier Alexander De Croo op een persconferentie na afloop van de Kern. ‘De maatregelen zijn tijdelijk, maar de kostprijs zal afhangen van hoe lang de gezondheidssituatie nog moeilijk blijft’, klonk het.

De eerste minister riep iedereen die zich zorgen maakt over de gevolgen van de gezondheidscrisis op de economie en de overheidsfinanciën op om vooral de coronamaatregelen te volgen. ‘We zullen nooit een welvarende economie hebben als de bevolking niet gezond is’, zei hij. Bovendien kan iedereen de Belgische economie steunen door bij lokale restaurants te bestellen en bij lokale handelaren te winkelen. ‘Dat is één van de beste economische steunmaatregelen die we kunnen nemen’, aldus de premier.

Partner Content