Nu enkele covid-19-gevoelige sectoren, zoals de horeca en de retail, voor een tweede keer hard worden getroffen door een lockdown, klinkt de roep luid om een aantal steunmaatregelen voort te zetten. Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft zijn deugd bewezen, door zowel de koopkracht van de getroffen werknemers te beschermen als de overlevingskans van gezonde bedrijven te verhogen.

Toch mag er omzichtiger worden omgesprongen met die steun. De tijdelijke werkloosheid verliest in enkele sectoren stilaan haar tijdelijke karakter. Het kan niet de bedoeling zijn de getroffen sectoren voor langere tijd te bevriezen op een ogenblik dat de economie door een brutale, maar niet te vermijden transformatie moet. Vooral de dienstenbedrijven, die het moeten hebben van direct menselijk contact, moeten zich aanpassen aan het nieuwe aankoopgedrag van de consument.

Bescherm mensen in plaats van jobs.

De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) houdt tot eind 2023 rekening met beperkende maatregelen in de dienstensector en spreekt van de 98 procenteconomie, die 2 procent onder het groeitraject van voor corona blijft. Landen die zich het best kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, zullen het snelst de crisis achter zich laten.

Dat betekent niet dat de getroffen mensen aan hun lot moeten worden overgelaten. Dat betekent wel dat de steun moet worden aangepast. Bescherm de mensen in plaats van de jobs. Zorg voor een royale inkomenssteun voor wie zijn werk verliest, maar beperk die in de tijd en leid mensen op voor nieuwe activiteiten. De Scandinavische landen passen die combinatie van sociale bescherming en economische vernieuwing al met succes toe. Het wordt tijd dat voorbeeld te volgen. Gooi het overheidsgeld niet naar de economie die we hadden, maar investeer het in een flexibelere en robuustere postcorona-economie.

Nu enkele covid-19-gevoelige sectoren, zoals de horeca en de retail, voor een tweede keer hard worden getroffen door een lockdown, klinkt de roep luid om een aantal steunmaatregelen voort te zetten. Het systeem van tijdelijke werkloosheid heeft zijn deugd bewezen, door zowel de koopkracht van de getroffen werknemers te beschermen als de overlevingskans van gezonde bedrijven te verhogen.Toch mag er omzichtiger worden omgesprongen met die steun. De tijdelijke werkloosheid verliest in enkele sectoren stilaan haar tijdelijke karakter. Het kan niet de bedoeling zijn de getroffen sectoren voor langere tijd te bevriezen op een ogenblik dat de economie door een brutale, maar niet te vermijden transformatie moet. Vooral de dienstenbedrijven, die het moeten hebben van direct menselijk contact, moeten zich aanpassen aan het nieuwe aankoopgedrag van de consument. De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) houdt tot eind 2023 rekening met beperkende maatregelen in de dienstensector en spreekt van de 98 procenteconomie, die 2 procent onder het groeitraject van voor corona blijft. Landen die zich het best kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, zullen het snelst de crisis achter zich laten.Dat betekent niet dat de getroffen mensen aan hun lot moeten worden overgelaten. Dat betekent wel dat de steun moet worden aangepast. Bescherm de mensen in plaats van de jobs. Zorg voor een royale inkomenssteun voor wie zijn werk verliest, maar beperk die in de tijd en leid mensen op voor nieuwe activiteiten. De Scandinavische landen passen die combinatie van sociale bescherming en economische vernieuwing al met succes toe. Het wordt tijd dat voorbeeld te volgen. Gooi het overheidsgeld niet naar de economie die we hadden, maar investeer het in een flexibelere en robuustere postcorona-economie.