Stijn Fockedey

‘Meer diversiteit is een noodzaak’

Ambitie en talent hebben niet één huidskleur. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

België moet meer doen om meer allochtonen te laten ondernemen. Een absolute vereiste voor een beter beleid is meer en betere informatie.

Güler Turan stipt in de marge van haar boek met tien portretten van allochtone ondernemers aan dat de overheid blind vaart.

Er zijn gedetailleerde studies over de sociaaleconomische samenstelling van de arbeidsmarkt, maar er zijn voorlopig geen rapporten over welke groepen ondervertegenwoordigd zijn bij de ondernemers.

Na die cijfers moeten daden volgen. Een gebrek aan diversiteit is geen onomkeerbaar feit. Het is een maatschappelijke keuze die kan en moet wijzigen. Los van de morele kwestie dat niet iedereen dezelfde kansen heeft, kost dat gebrek aan diversiteit ons steeds meer. België staat voor de vergrijzing en nog veel andere grote uitdagingen.

We hebben veel meer ondernemers nodig om genoeg welvaart te blijven creëren. In plaats van te berusten moeten we de problemen durven te benoemen. We moeten de verantwoordelijkheid niet volledig afschuiven op het individu, of het vooroordeel voeden dat bepaalde bevolkingsgroepen zich in het beste geval enkel willen beperken tot winkeltjes of horecazaken.

Meer diversiteit is een noodzaak

Ambitie en talent hebben niet één huidskleur. Het Belgische onderwijs, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg doen samen adequaat werk om mensen kansen te geven, maar het is in veel gevallen onvoldoende. Zeker omdat discriminatie of een gebrek aan de juiste contacten op cruciale momenten onoverkomelijke barrières kunnen zijn.

De ondernemersverhalen in het boek van Güler Turan tonen ook helder aan dat we er niet komen met één generieke oplossing.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content