Materialise, Den Berk en Infohos Services zijn de Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen

PETER LEYS "De groei van de markt zal niet komen van grotere of snellere printers, maar wel van nieuwe toepassingen." © GF
Jozef Vangelder
Jozef Vangelder redacteur bij Trends

Elk jaar publiceert Trends de ranglijst van de snelst groeiende bedrijven van het land. We noemen ze de Trends Gazellen. In de voorbije weken kon u al de rangschikking raadplegen van Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week sluiten we af met de snelste groeiers van heel Vlaanderen. De uitblinkers zijn – elk in hun categorie – Materialise, Den Berk en Infohos Services. Zij krijgen de eretitel Ambassadeurs van de Vlaamse Gazellen, editie 2017.

Elk jaar stelt Trends rangschikkingen op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel en de vijf Vlaamse provincies. Deze week doen we de oefening voor heel Vlaanderen, als afsluiter van de reeks.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kan u raadplegen via de link onderaan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het principe is gebaseerd op groei. Hoe sneller de groei, hoe hoger in de rangschikking. Concreet bekijken we de groei van omzet, cashflow en personeelbestand, over een periode van vijf jaar. De groei van de drie variabelen herleiden we tot 1 score, die de plaats in de rangschikking bepaalt.

De nummer 1 krijgt de eretitel van Ambassadeur van de Trends Gazellen, maar niet altijd. Aan de eretitel zijn een aantal bijkomende voorwaarden verbonden, zoals operationele onafhankelijkheid. Zo mag het bedrijf bij zijn groei niet geholpen zijn geweest door een moederbedrijf. Daarom ook kan een dochter van een buitenlands bedrijf geen Ambassadeur worden. En een Ambassadeur moet drie jaar wachten eer hij nog eens Ambassadeur kan worden. Het hoogst gerangschikte bedrijf dat aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat het op nummer 3 of 4 bijvoorbeeld.

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie grote bedrijven: Materialise

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is Materialise, de Leuvense pionier in 3D-printen, opgestart in 1990. Het bedrijf telt intussen 1400 werknemers wereldwijd, waarvan 550 in België. Het is sinds 2014 genoteerd op de Nasdaq. Het geld van de beursgang moet Materialise toelaten om zelfstandig door te groeien. De familale aandeelhouders hebben nu zowat 70 procent van de aandelen in handen, en willen de controle niet uit handen geven, volgens Peter Leys, bestuursvoorziter. “Hun ambitie is om Materialise groot te maken, en vooral om te innoveren. We managen dit bedrijf vanuit een built-to-lastperspectief, niet met het oog op een kortetermijnexit voor de aandeelhouders.”

De wereld van 3D-printing evolueert razendsnel. De belangrijkste trends zijn nieuwe materialen, betere, snellere en goedkopere printers en nieuwe toepassingen. “Vooral die laatste trend is cruciaal”, reageert Peter Leys. “De groei van de markt zal niet komen van grotere of snellere printers. Wel van nieuwe toepassingen. Momenteel zijn we onder andere actief in de medische wereld (implantaten), de consumentenmarkt (brillen, schoenzolen) en de luchtvaartindustrie (complexe, niet structurele onderdelen), maar het potentieel is zoveel groter. Dag in dag uit komen wereldspelers uit verschillende sectoren naar ons toe met de vraag wat we voor hen kunnen betekenen.”

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie middelgrote bedrijven: Den Berk

In de categorie middelgrote bedrijven is Den Berk benoemd tot Vlaamse Ambassadeur. De teler van snoeptomaatjes in Merksplas werd eind 2006 opgericht door Luc Beirinckx en Koen Lauwerysen, twee tuinderszonen, elk met een eigen tomatenkwekerij. Ze beslisten om samen een nieuw bedrijf op te richten, dat ze sindsdien naast hun eigen bedrijf runnen. Het aanbod van tomaten kende de laatste jaren een revolutie met tal van nieuwe variëteiten en concepten. Specialisatie is daarom een must geworden. “Wij leggen ons toe op de productie van kwaliteitsvolle smaaktomaten en dit onder de vorm van cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes”, zegt Paul Van de Mierop, verantwoordelijk voor de commercialisatie. “We willen continu vernieuwen en verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door jaarlijks een 100-tal rassenproeven uit te voeren.”

In een nog niet zo ver verleden werden de serres meestal verwarmd met zware petroleumkachels. Den Berk investeerde in een systeem van warmtekrachtkoppeling, wat een flinke energiebesparing oplevert. “We produceren onze eigen elektriciteit door drie aardgasmotoren die een generator aandrijven. We dekken daarmee niet alleen onze eigen stroombehoefte, we voorzien ook nog eens ruim 15.000 gezinnen van duurzame elektriciteit”, legt Paul Van de Mierop uit. “We koelen onze motoren met water en met de opgenomen warmte kunnen we onze serres verwarmen. Ook de rookgassen koelen we zo ver mogelijk af. De rookgassen gaan door een katalysator en worden als voeding voor de planten gebruikt. Zo helpen we de CO2 – uitstoot te verminderen. Het totaal rendement van onze motoren bedraagt bijna 100 procent!”

De Vlaamse Ambassadeur in de categorie kleine bedrijven: Infohos Services

Infohos Services is de Vlaamse Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Het bedrijf uit Oostkamp levert IT-diensten aan ziekenhuizen. Voorbeelden zijn IT-oplossingen voor het administratief en medisch patiëntendossier, het medicatiegebeuren en de ziekenhuisadministratie. “We zijn een partner voor zowat 80 van de 138 ziekenhuizen in België”, zegt CEO Jan Pollet. “De gezondheidszorg wordt in ons land vanuit de overheid gefinancierd en dit betekent dat we actief zijn in een heel specifiek segment. Onder andere door de lage budgetten, de lange trajecten, de complexiteit en soms het gebrek aan logica zijn buitenlandse concurrenten niet zo happig op onze markt.”

Eén van de paradepaardjes van Infohos Services is MedicatieBeheer, een toepassing die de arts, de verpleegkundige en de apotheker ondersteunt zodat het risico op foute medicatie geminimaliseerd wordt. “Dit product is uitgegroeid tot de standaard in de Belgische ziekenhuisapotheken”, legt Jan Pollet uit. “Momenteel investeren we in de ontwikkeling van mobiele oplossingen voor de toedieningsregistratie van medicijnen waardoor heel wat fouten – verkeerde medicijnen, verkeerde dosis, verkeerd tijdstip, … – vermeden kunnen worden. Door te scannen kunnen we ook de overconsumptie drukken. Je mag niet vergeten dat medicatie zowat één vierde van de inkomsten van de ziekenhuizen uitmaakt en door een correcte registratie kan hier veel geld bespaard worden.”

Partner Content