Frank Maene

‘Een ‘neen’ is geen ontmoediging, maar een kans om bij te leren en beter te doen’

Frank Maene Managing partner van Volta Ventures.

Volgens Frank Maene, managing partner van het investeringsfonds Volta Ventures mogen start-ups de moed niet laten zakken wanneer ze niet meteen investeerders vinden. “Blijf ondernemen, blijf uw idee voorstellen en verlies vooral uw overtuiging niet”, schrijft hij.

‘Neen’. Het is helaas de meest voorkomende reactie die we als investeerders moeten geven aan heel wat starters. Natuurlijk raakt dat antwoord de ondernemer, maar zo’n afwijzing is ook frustrerend voor de mogelijke investeerders. In de meeste gevallen zeggen we namelijk ‘neen’ tegen moedige en ambitieuze ondernemers. We respecteren hen niet alleen voor hun inzet, moed en passie, maar het zijn ook mensen waar we veel sympathie voor hebben en waar we graag een glas mee drinken tijdens evenementen en handelsmissies. Zou het dan niet gemakkelijker zijn zoveel mogelijk dossiers goed te keuren? Is het ook niet beter ‘neen’ te vermijden om geen succesvolle exit te mislopen?

Laten we samen eens een diepere blik werpen op de oorsprong van het n-woord, want start-ups mogen de moed niet verliezen. Het eerlijke, maar pijnlijke ‘neen’, vermijdt tijdverlies voor beide partijen. Volta Ventures ontvangt ruim 2000 businessplannen per jaar. We kunnen niet anders dan selectief te werk gaan. Elk investeringsfonds heeft ook zelf een businessplan. Wij willen bijvoorbeeld in drie tot zes nieuwe start-ups per jaar te investeren. In 99 procent van de gevallen moeten we een pijnlijk ‘neen’ geven. Een investeerder heeft simpelweg onvoldoende fondsen en tijd voor de vele dossiers. Een aantal redenen om ‘neen’ te zeggen, is heel objectief. U kunt ze normaliter op de website van elke investeerder terugvinden. Zo heeft elk fonds zijn focus. Het dossier moet passen in de gekozen sector, regio en levensfase. Voor Volta Ventures is de sector internet en software, de regio de Benelux, en de levensfase zijn bedrijven in een vroeg stadium.

Beste ondernemer, laat u niet ontmoedigen door een ‘neen’. Het hoort er nu eenmaal bij

Het is voorts belangrijk dat het meteen klikt met het team, want als fonds gaan we met uw start-up een langetermijnsamenwerking aan. Als de presentatie en de interactie stroef verlopen, wordt het moeilijk samenwerken. We willen vertrouwen krijgen in uw team en aanvoelen dat het team over de nodige kennis, passie en daadkracht beschikt om de markt te veroveren. Zelfs al is het businessplan nog grotendeels onvolmaakt, als fonds wensen we een goed beeld te krijgen van de marktgrootte, het concurrentieel voordeel, de verkoop- en marketingstrategie, het aantal klanten, downloads en proeftrajecten. Daarnaast mag de verwachting over de waarde van de start-up niet te ver liggen van wat de starters daar zelf over denken. Hoeveel sympathie we ook mogen koesteren voor uw start-up, op het einde van de dag moeten we overtuigd zijn dat we samen een mooie return kunnen realiseren.

Misschien komt uw dossier gewoon niet op het goede ogenblik op tafel. Lopende dossiers krijgen altijd prioriteit. Een van de bedrijven in onze portfolio is bijvoorbeeld een financieringsronde aan het afsluiten met een Amerikaanse risicokapitaalverstrekker, of een bedrijf bevindt zich in woelige wateren. Soms klopt u aan bij een fonds dat aan het einde van zijn termijn zit. Daardoor hebben de investeerders onvoldoende ‘vrij’ geld om nieuwe dossiers te aanvaarden of zijn ze volop bezig met een nieuw fonds.

Beste ondernemer, laat u niet ontmoedigen door dat ‘neen’. Het hoort er nu eenmaal bij. Soms doorstaat de start-up de zware test van de markt niet. Of misschien duurt het ook in uw geval langer dan een jaar om fondsen op te halen. Het leven is aan de volhouders. Een ‘neen’ is geen ontmoediging, maar een kans om bij te leren en beter te doen. Blijf ondernemen, blijf uw idee voorstellen en verlies vooral uw overtuiging niet. Er zijn genoeg andere ricisokapitaalinvesteerders, businessangels, crowdfundinginitiatieven, leningen, overheidssubsidies, en – het beste van al – klanten die omzet genereren. En als het een troost mag zijn, er zijn evenveel bedrijven die ons ‘neen’ kregen en toch kaskrakers werden, als bedrijven waarmee we in zee gingen en die het niet haalden.

Partner Content