Del Castillo hakt in voorstellen Kroes

© reuters
Bruno Leijnse Redacteur bij Trends

‘Weggelaten’ is het meest voorkomende woord in het tegenvoorstel van de rapporteur van het Europese parlement over de grootschalige hervormingsvoorstellen van Europees commissaris voor telecom Neelie Kroes.

Kroes krijgt forse tegenwind vanuit het Europees Parlement. In de ITRE-parlementscommissie wil rapporteur Pilar del Castillo Vera het overgrote deel van Kroes’ controversiële voorstellen voor een eengemaakte communicatiemarkt schrappen. Als het van del Castillo afhangt, behouden de nationale regelgevers en hun Europese conferentie BEREC hun bevoegdheden.

Del Castillo neemt afstand van de voorgestelde verplichting om intra-Europees bellen dezelfde prijs te geven als binnenlands bellen. De markt moet over die tarieven beslissen, vindt del Castillo. Het idee om via ‘roamingconsortia’ tot Europese tarieven te komen gaat het raam uit. Die maatregel dreigde kleine operatoren van de roamingmarkt uit te sluiten. In de plaats wil del Castillo elke meerprijs voor EU-roaming binnen de EU verbieden vanaf 1 juli 2016. Een ‘Roaming Coalition’ van virtuele mobiele operatoren wil in de verordening ook nieuwe groothandelstariefverlagingen laten vastleggen.

Sommige controversiële punten blijven. Del Castillo bepleit vlot verhandelbare mobiele licenties van 30 jaar. Zij behoudt ook Kroes’ dubbelzinnige positie tegenover het internet als een open netwerk. Operatoren mogen diensten met een verhoogde kwaliteit aanbieden, maar moeten tegelijk een basiskwaliteit van internettoegang waarborgen, stelt del Castillo, “behalve waar het nodig zou zijn om de levering van de dienst met verhoogde kwaliteit te verzekeren, rekening gehouden met de stand van de techniek en de gebruikte technologie”. EVP-parlementslid Ivo Belet, een partijgenoot van del Castillo, wil die prioriteit omdraaien: speciale diensten mogen, maar moeten de uitzondering blijven en mogen geen hinder vormen voor het open internet. Hij dient zijn amendement in samen het Duitse EVP-parlementslid Sabine Verheyen.

Door het schrappen van een groot deel van de revolutionaire voorstellen van de Europese Commissie wil del Castillo vooral de rechtszekerheid veilig stellen. Zij vindt dat de Commissie verdere hervormingen moet voorbereiden, maar pas tegen 2016 en na grondige consultatie met alle betrokkenen. Die consultatie heeft Kroes overgeslagen in haar haast om de mammoethervorming goedgekeurd te krijgen vóór de verkiezingen van 25 mei. Die streefdatum maakt geen kans meer.

De amendementen worden in januari in de ITRE-commissie van het Europees parlement besproken. La Quadrature du Net, een website die pleit voor het behoud van het open internet, verwacht de plenaire stemming over het voorstel pas in april.

Daarna zouden het Europees parlement, de Europese Commissie en de Raad van ministers het nog eens moeten worden over een compromis, wat met de verkiezingen voor de deur een utopie is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content