Crelan maakt werk van ECB-opmerkingen

CRELANEen van de slechtste leerlingen van de klas.
Patrick Claerhout
Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De coöperatieve bank Crelan wil tegen begin oktober een antwoord klaar hebben op de opmerkingen die de ECB formuleerde in verband met het overnamedossier van AXA Bank.

CEO Philippe Voisin en bestuursvoorzitter Luc Versele van Crelan reageerden maandag voor het eerst op de berichten die Trends een maand geleden publiceerde. Trends refereerde in zijn berichtgeving aan bezwaren die de ECB begin maart formuleerde bij de geplande overname van AXA Bank door Crelan. Door de fusie van de twee instellingen zou de vijfde grootste bank van het land ontstaan. Volgens de ECB schoot Crelan op drie domeinen te kort: de financiering van de deal, de IT-infrastructuur die te wensen over laat en de governance (onvoldoende bestuurders met bancaire kennis).

Voisin en Versele zeggen nu dat er oplossingen gevonden zijn voor de problemen die de ECB identificeerde. “Crelan zal begin oktober zijn dossier indienen bij de ECB. Daarin zullen solide antwoorden geboden worden op de vragen die de ECB stelde”, zegt CEO Philippe Voisin. Na het indienden van het dossier heeft de ECB drie maanden om het goed te keuren. Voisin gaat er nog altijd van uit dat dat voor het einde van het jaar gebeurt, tenzij de centrale bank met bijkomende vragen komt.

Aanpassing constructie overnamedeal

Voorlopig kan de top van Crelan niet expliciet aangeven hoe ze denkt aan de bezwaren van de ECB tegemoet te komen. Wat de financiering van de deal betreft, wil de bank enkel kwijt dat ze voldoende eigen middelen heeft om de overname (540 miljoen euro in cash) te betalen. De ECB wees erop dat dit de kapitaalbuffers fors zou doen slinken.

In de markt is nu te horen dat Crelan daaraan zou kunnen verhelpen door achtergesteld schuldpapier uit te geven dat gelijkgesteld wordt met kapitaal. Voisin wil niet reageren op die geruchten, maar bevestigt impliciet dat de constructie van de overnamedeal aangepast zal worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Franse groep AXA een belang van 10 procent in de nieuwe fusiebank zou verwerven, maar die deelneming zou overbodig kunnen worden indien Crelan op een alternatieve manier zijn kapitaal versterkt.

Wat de governance betreft zou de ECB eisen dat het directiecomité van Crelan uitgebreid wordt van drie tot vijf leden, en dat er meer bancaire specialisten in de raad van bestuur komen. “Daar werken we aan”, zegt Versele. “Het is niet gemakkelijk om mensen met het juiste profiel te vinden, maar tegen begin oktober zullen we de juiste namen kunnen voorleggen.”

Versele vindt het logisch dat de ECB de lat hoger legt: “Wij worden een middelgrote bank die onder Europees toezicht valt. We gaan op een hoger niveau spelen, met een grotere complexiteit, dan is het begrijpelijk dat de eisen van de toezichthouder strenger zijn.”

Ten slotte verplicht de ECB Crelan om zijn IT-platform nog dit jaar te versterken. “Het gaat om een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s”, zegt Voisin. “Die investering was sowieso gepland in het kader van de IT-migratie van AXA Bank naar ons platform, maar de toezichthouder wil dat we vroeger een deel van de inspanning doen.” Voisin bevestigt zijn vertrouwen in het corebankingplatform van Crelan dat amper enkele jaren oud is.

Niet meteen dividend

Crelan maakte vorig jaar 70,3 miljoen euro nettowinst, een stijging met 7 procent in vergelijking met de 65,8 miljoen euro uit 2018. Het rendement op eigen vermogen steeg tot net boven 6 procent, maar de verhouding kosten/inkomsten bleef met 73,6 procent zeer hoog. Commercieel draaide de bank prima. Ze zag de deposito’s met 5 procent toenemen, terwijl de productie van nieuwe kredieten met bijna een kwart steeg tot 3,12 miljard euro.

De bank kent aan haar coöperatieve aandeelhouders een dividend van 3 procent toe. Op vraag van de Nationale Bank zal ze dat niet meteen uitkeren. De coöperatieve kas CrelanCo heeft een bankstatuut, en de Nationale Bank heeft banken aanbevolen tot minstens oktober 2020 geen dividenden uit te keren. Cera, de coöperatie achter KBC, kon wel zijn dividend uitkeren omdat Cera geen bankstatuut heeft.

Voor 2020 houdt Crelan rekening met een daling van de winst als gevolg van de coronacrisis. Voorlopig is het onduidelijk hoeveel kredietprovisies voor slechte leningen de bank zal moeten nemen. Dankzij zijn voorzichtig beleid kon Crelan vorig jaar nog provisies terugnemen. Zeker is dat het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten, waarbij de klanten geen rente moeten afbetalen, op korte termijn op de resultaten zal drukken, aldus Versele.

‘Europabank staat niet te koop’

Omdat de ECB vraagtekens plaatste bij de financiële sterkte van Crelan om de overname van AXA Bank volledig uit eigen middelen te financieren, doken al snel geruchten op dat Crelan zijn filiaal Europabank zou verkopen. Europabank is gespecialiseerd in hypothecair en consumentenkrediet. De bank was vorig jaar goed voor meer dan 20 miljoen euro van de groepswinst van Crelan. Een verkoop zou Crelan een pak centen opleveren, en er zijn overname-kandidaten voor de nichebank.

“Er hebben zich inderdaad geïnteresseerde kopers voor Europabank aangediend”, zegt Voisin. “Maar ik heb ze moeten ontgoochelen. Europabank staat niet te koop. De bank is zeer rendabel en bedient een ander cliënteel dan Crelan. We zien ook steeds meer commerciële synergie tussen de twee instellingen, bijvoorbeeld in leasing en renting.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content