Bpost zet 75 miljoen euro opzij voor wanpraktijken bij overheidsopdrachten

Bpost zet 75 miljoen euro opzij als provisie, nadat onderzoeken ‘een aantal wanpraktijken en/of risico’s’ hebben blootgelegd bij opdrachten die het uitvoert voor de overheid. Daardoor betaalde de overheid te veel voor de diensten van het postbedrijf. De impact op de winst dit jaar wordt op 10 miljoen euro geraamd.

Het postbedrijf kwam vrijdag na beurs met resultaten van intern onderzoek. Die onderzoeken werden opgestart nadat was gebleken dat behalve met het krantencontract bpost ook met andere overheidsopdrachten de mist in ging. 

Het komt er op neer dat de overheid te veel heeft betaald voor drie diensten van het postbedrijf: de verwerking van verkeersboetes, het beheer van de zogenoemde 679-rekeningen (dat zijn bankrekeningen van de overheid) en de levering en schrapping van nummerplaten.  Bpost had al eerder gecommuniceerd dat die diensten niet in lijn met de wet werden uitgevoerd, en was ook al naar buitengekomen met een voorlopige schatting van de financiële impact voor dit jaar. Die onderzoeken zijn nu afgerond.

Het bedrijf heeft het over ‘wanpraktijken’ die zijn vastgesteld. ‘Ze brengen wanpraktijken aan het licht waarbij een beperkt aantal personen binnen en buiten de onderneming gehandeld hebben in strijd met de vigerende regelgeving, zonder adequate controle’, zegt bpost.

Veertien medewerkers

Het grootste dossier van de drie slaat op het beheer van de verkeersboetes. De compensaties die bpost daarvoor kreeg, kunnen mogelijk voor een deel worden gezien als onrechtmatige staatssteun.

Dat geldt ook voor de 679-rekeningen.  Alles samen boekt bpost dus een provisie van 75 miljoen euro om overcompensatie van de voorbije jaren terug te betalen voor de drie diensten. Het gaat om een voorlopig bedrag. Het is nu aan de Belgische overheid om te bepalen of het daarmee akkoord gaat.

Het is ‘onwaarschijnlijk’ dat er dit jaar nog zekerheid komt over het finale bedrag, geeft Philippe Dartienne toe, de huidige CEO ad interim van bpost.  Voor dit jaar gaat bpost bovendien uit van een negatieve impact op de EBIT-winst (dat is de winst voor interesten en belastingen) van 10 miljoen euro. Dat is minder dan de raming van april. Toen ging de groep nog uit van een impact van 25 à 50 miljoen euro. Met andere woorden alles samen gaat bpost voorlopig uit van een kost van 85 miljoen euro.

Het bedrijf identificeerde in de loop van de vier onderzoeken veertien bpost-medewerkers – op verschillende niveaus – die betrokken waren bij de blootgelegde onregelmatigheden. De samenwerking met acht personen werd beëindigd. Andere betrokkenen hadden al voor de onderzoeken het bedrijf verlaten.  Voorzitster Audrey Hanard zegt de ontdekte praktijken erg te betreuren. Wat bpost betreft zijn de audits nu ‘afgelopen’, aldus Hannard nog.

Petra De Sutter: ‘Omslag naar openheid’

‘Bij bpost is de omslag naar openheid gaande. Dat was duidelijk jaren anders. Samen met de komst van de nieuwe CEO is er nu een momentum waarin transparantie en deontologie de bovenhand krijgen’, laat minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) weten in een eerste reactie.

‘De tijden veranderen en dat is in dit geval bijzonder goed. De nieuwe CEO (Chris Peeters, red.) zal daar op voortborduren. Alleen met openheid kan een nieuwe cultuur vorm krijgen’ aldus De Sutter. ‘Voor het autonoom overheidsbedrijf bpost is het vertrouwen van haar klanten en stakeholders haar belangrijkste goed en grondstof,.’ De minister voegt er nog aan toe dat nu de verschillende ministers aan zet zijn die de contracten in kwestie afsloten met bpost. ‘Het is aan hen om te kijken hoe ze verdergaan en welke mogelijke stappen ze zullen zetten.’

Uitleg in de Kamer?

De voorzitter van de bevoegde Kamercommissie, Jean-Marc Delizée (PS), nodigt de voorzitster van bpost en de voorzitster van het auditcomité uit om de eerste week van oktober in het parlement tekst en uitleg te komen geven over de onderzoeken die aanleiding hebben gegeven tot de provisie van 75 miljoen euro om aan de staat terug te betalen.

Delizée dringt er ook op aan dat bpost zowel de rapporten van de interne audits als de daarmee verbonden documenten ter beschikking stelt van de Kamercommissie.

Lees ook:

Partner Content