Minder meststof, evenveel tarwe: Belgische start-up heeft oplossing voor stikstofprobleem

TARWE De tarweprijs was sinds het begin van de oorlog al met 30 procent gestegen, en kan met nog eens een derde toenemen. © Getty Images/Mint Images RF
Myrte De Decker
Myrte De Decker redacteur bij Trends

De start-up Aphea.Bio kan zijn eerste product lossen. Het moet helpen om minstens 20 procent minder meststoffen te gebruiken in de akkerbouw. En dat draagt rechtstreeks bij aan het terugdringen van de stikstofuitstoot in de sector.  

Niet elke bacterie of schimmel is slecht voor planten. De Gentse agtech Aphea.Bio, een start-up gespecialiseerd in landbouwtechnologie, onderzocht vijf jaar lang welke stammen onze landbouwgewassen sterker en beter kunnen maken. Daaruit is de biostimulant ACTIV ontstaan. Dat product zorgt ervoor dat tarwegewassen minder meststoffen nodig hebben om toch dezelfde opbrengst te geven.

“We zijn een alternatief voor kunstmatige meststoffen”, verduidelijkt CEO Isabel Vercauteren. “Onze gepatenteerde bacteriestam zorgt ervoor dat de bodemnutriënten beter door de wortels van de tarwestengels worden opgenomen. Dat doen we door de zaden een microcoating met het biostimulant te geven. Als de landbouwer minder meststoffen hoeft te gebruiken, daalt ook de stikstofuitstoot. We geven boeren dus een alternatief om operationeel te blijven onder de steeds strikter wordende regelgeving.”

Aphea.Bio is een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de UGent en de KU Leuven. Het bedrijf ontwikkelt biologische producten op basis van natuurlijke micro-organismen. Die worden geïsoleerd, geïdentificeerd en getest om oogstopbrengsten te verhogen of gewassen te beschermen. Dat zorgt voor de disruptieve schokgolf in een sector die nog steeds door chemische verdelgers en kunstmest wordt geregeerd.

Green deal

Maar net die verdelgers en mestoplossingen moeten er in de Europese Green Deal aan geloven. Die stelt dat de landbouwers tegen 2030 hun stikstofuitstoot met 20 procent moeten verminderen en het gebruik van schadelijke chemische pesticiden moeten halveren. Het is een belangrijk onderdeel uit de Farm-to-Fork-strategie, een hoeksteen van de deal, die erop gericht is voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk te maken.

Landbouw is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verantwoordelijk voor 56 procent van de stikstofuitstoot via mest, stallen en landbouwvoertuigen. Hoewel de huidige discussie in het Vlaamse stikstofdebat zich vooral op de methaanuitstoot van dieren lijkt te richten, is die dus ook in de gewasteelt sterk aanwezig. “Met onze biologische oplossingen voor de sector anticiperen we op de steeds strenger wordende regelgevingen”, zegt Vercauteren. “We willen een global impact innovator-company zijn en zo meewerken aan een moderne en meer duurzame landbouw.”

Hoewel de biostimulant ACTIV als eerste op de markt komt, is een groot deel van het onderzoek gericht op biocontrole ter vervanging van chemische pesticides. Een volgende productlancering zal allicht een biofungicide zijn die ingezet kan worden als schimmelbestrijder. In een latere fase moeten ook zogenoemde bioherbiciden op de markt komen. “Het is onze ambitie een biologische vervanger voor de gecontesteerde onkruidbestrijder Round-Up te vinden”, zegt Vercauteren. “Dat zou een immense doorbraak betekenen.”

Om de groei te bestendigen en de ontwikkeling volop te steunen, krijgt het R&D-bedrijf heel wat middelen. De grootste investeringen kwamen er via durfkapitaal. Subsidies krijgt Aphea.Bio van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Horizon 2020, het grootste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content