Stikstofakkoord: ‘Het beleid gijzelt de boeren die willen verduurzamen’

De Vlaamse stallenbouw is zo goed als volledig stilgevallen. Dat hangt samen met de economische onzekerheid over stikstof. Maar sectorspelers wijzen ook met de vinger naar WeComV. Dat overheidsorgaan keurt nieuwe emissietechnieken die de uitstoot verminderen. De Vlaamse kmo Biolectric, die installaties maakt die de ammoniakuitstoot drastisch doen dalen, is één van de slachtoffers.