Belgische ondernemer somber in juli

© belga

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB) is gedaald in juli. Dat betekent dat de ondernemers in ons land pessimistischer geworden zijn.

De conjunctuurbarometer die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in juli af op -1,3 tegenover +0,6 in juni. Een negatieve score betekent dat er meer pessimisten dan optimisten waren bij de maandelijkse bevraging.

Zowel in de verwerkende nijverheid (van -1,4 tot -3,1), de dienstverlening aan de bedrijven (van 9,7 tot 5,7) , de bouwnijverheid (van 3,0 tot 1,9) als de handel (van -8,3 tot -9,7) ging het ondernemersvertrouwen erop achteruit.

De verslechtering van het bedrijfsklimaat in de verwerkende nijverheid, die de opleving van de vorige maand ongedaan maakt, is volgens de Nationale Bank vooral toe te schrijven aan een neerwaartse herziening van de vraag- en werkgelegenheidsvooruitzichten.

In de dienstverlening aan bedrijven schatten de ondernemers hun huidige activiteitsniveau veel negatiever in en verwachten ze nog een lichte vermindering van de activiteit voor de komende drie maanden.

In de bouwnijverheid vloeit de tweede opeenvolgende daling voort uit een afname van het orderbestand, een geringere aanwending van het materieel en minder gunstige vraagvooruitzichten.

In de handel is de tendens duidelijk neerwaarts gericht. Daar zijn de bedrijfsleiders pessimistisch gestemd over de verwachte ontwikkeling van de vraag en overwegen ze minder te bestellen bij de leveranciers.

Belgische ondernemer somber in juli
© NBB

Partner Content