Akoestiekfabriek creërt duurzame banen voor mensen die moeilijk werk vinden

EVA DE SMEDT “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan geven, gaat veel verder dan kansen creëren.” © National
Dimitri Dewever medewerker Trends

Akoestiekfabriek creëert banen voor mensen die moeilijk werk vinden. De specialist in circulaire akoestische panelen ontstond uit FIX, een vzw die langdurig werkzoekenden opleidt tot bouwprofessionals. “Veel aspecten van onze manier van werken zijn perfect dupliceerbaar bij kmo’s en grote bedrijven.”

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geen loze marketingtermen bij Akoestiekfabriek in Anderlecht, ze vormen het DNA van de organisatie. Het bedrijf ontwikkelt en installeert sinds iets meer dan een jaar akoestische panelen bij zakelijke klanten in heel België.

“Verminderde concentratie, leerproblemen, hoofdpijn en stemproblemen: de negatieve gezondheidseffecten van een slechte akoestiek vallen niet te onderschatten”, benadrukt Eva De Smedt, algemeen directeur van Akoestiekfabriek en het Brusselse renovatiebedrijf FIX. “Bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen kunnen die problemen voorkomen door in te zetten op een goede akoestiek in hun gebouwen.”

De grondstoffen voor de isolatiepanelen zijn hoofdzakelijk afkomstig van afbraakmaterialen, die zo een tweede leven krijgen. Die worden zo dicht mogelijk bij het atelier in Anderlecht gezocht, om het transport tot een minimum te beperken.

Change The Game

Trends selecteert grensverleggende thema’s. Akoestiekfabriek verdient het label omdat het circulair werkt en sociale impact heeft. Lees meer in ons dossier Change The Game

Twee van de vier vaste medewerkers van Akoestiekfabriek vonden moeilijk een baan voordat ze bij de organisatie aan de slag gingen. Ze hadden geen of niet het juiste diploma, kampten met taalbarrières of hadden persoonlijke problemen. Akoestiekfabriek bood hen een persoonlijk traject aan met bijbehorende begeleiding en ondersteuning.

“Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan geven, gaat veel verder dan kansen creëren”, beklemtoont Eva De Smedt. “Die medewerkers worden zo ook financieel onafhankelijk, ze krijgen meer zelfvertrouwen, ze vinden bij ons de nodige ondersteuning voor hun problemen en we stippelen samen leerpaden uit.”

Akoestiekfabriek wil in elke fase van dat proces zo veel mogelijk drempels wegnemen en investeren in persoonlijke groei en ondersteuning op maat. “Iedereen krijgt van ons zo veel mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie, afgestemd op wat die persoon aankan, op elk niveau. Wij maken geen enkel onderscheid tussen die medewerkers en onze andere medewerkers”, benadrukt Eva De Smedt. “Bovendien merken we dat hoe hoger we de lat daarbij leggen, hoe hoger de mensen springen en hoe sterker ze groeien.”

Wedloop om talent

Akoestiekfabriek herinvesteert al haar winst in de organisatie. Zo kan de sociale en circulaire impact van de organisatie continu groeien en kan ze extra banen creëren. “Wij zijn een vzw en streven dus geen financiële winst na voor onze aandeelhouders”, verduidelijkt Eva De Smedt. “Maar veel aspecten van onze manier van werken – kansen bieden aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt – zijn perfect dupliceerbaar bij kmo’s en grote bedrijven.” Organisaties kunnen daar in de wedloop om talent zelfs een nieuwe talentpool mee aanboren. “Ze zullen heel wat getalenteerde en competente mensen aantreffen, die ze met de juiste vorming en begeleiding kunnen inzetten voor heel diverse taken.”

Hoe hoger we de lat leggen, hoe hoger de mensen springen en hoe sterker ze groeien’
EVA DE SMEDT, AKOESTIEKFABRIEK EN FIX

Het meest uitdagende aan werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, vindt Eva De Smedt de balans vinden tussen het coachende leiderschap en het halen van strakke doelstellingen. “Dat is vaak heel individueel. Sommige mensen hebben meer aanmoediging en welomlijnde afspraken nodig dan anderen. Dat moet een teamverantwoordelijke of een supervisor aanvoelen.” Er bestaat geen one-size-fits-allaanpak voor iedereen. Wie plots onderpresteert, herpakt zich soms na een motiverend gesprek. Bij anderen werkt dat juist omgekeerd. “In de meeste gevallen resulteert die begeleiding uiteindelijk wel in geëngageerde en dankbare medewerkers.”

Spin-off

Akoestiekfabriek is een spin-off van FIX. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nederlandstalige overheid in het Brussels Gewest, leidt FIX sinds 1999 elk jaar een honderdtal langdurig werkzoekenden op tot professionals in de bouwsector. De organisatie voert met dertien teams kleine renovatieprojecten uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel, van sanitaire werken, het installeren van elektrische bekabeling en schilderwerken, tot het aanleggen van speelplaatsen en het monteren van speeltuigen. “De mensen bij FIX zijn langdurig werkzoekenden die weinig scholing hebben genoten”, zegt Eva De Smedt. “Ze kunnen bij ons tot twee jaar praktijkervaring opdoen.”

Alle arbeiders krijgen tijdens het traject een cursus Nederlands, ze worden begeleid door ervaren technische instructeurs en kunnen diverse andere opleidingen volgen, van een cursus EHBO tot het halen van een rijbewijs. Er zijn ook mogelijkheden om een beroepskwalificatie te halen, een door de overheid erkend bewijs dat aantoont dat mensen de nodige kennis en vaardigheden bezitten om een bepaald beroep uit te oefenen. “Mensen kunnen met dat certificaat hun curriculum vitae versterken”, weet Eva De Smedt. “Het geeft ook hun zelfvertrouwen een boost.”

Reguliere arbeidsmarkt

De meeste medewerkers van FIX werken met een Soeco-contract (sociale economie contract, het vroegere DSP). Na hun traject kunnen ze aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Terwijl FIX zich richt tot de specifieke groep van langdurig werkzoekende Brusselaars zonder diploma hoger secundair onderwijs, breidt Akoestiekfabriek die doelgroep nog uit. Mensen kunnen er na hun opleiding ook een arbeidscontract van onbepaalde duur krijgen. Een ander groot verschil is dat Akoestiekfabriek financieel onafhankelijk is en opereert zonder structurele subsidies.

“Wij bestaan voor en door onze klanten”, vertelt Eva De Smedt. “Wij ambiëren twee organisaties waar sociale impact, circulariteit en financiële gezondheid hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken.” Om de synergie tussen beide bedrijven goed te benutten, zijn ze gehuisvest in hetzelfde gebouw. “FIX’ers zijn na hun werkervaringstraject ook welkom bij Akoestiekfabriek”, besluit Eva De Smedt. “Net als andere werkzoekenden die moeilijk werk vinden. Iedereen die zijn of haar potentieel wil ontdekken en ontwikkelen, mag ons contacteren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content