Algemeen Boerensyndicaat: ‘Nieuwe stikstofdemarche van Demir doet landbouwsector zwaar bloeden’

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) © Belga Image

Het stikstofdossier zorgt opnieuw voor een crisis binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kondigt via ministeriële instructies een verstrengd stikstofbeleid aan. Zo zal ze de vergunningsregels voor boeren verscherpen en ingrijpen in bestaande vergunningen. Ze doet dit naar eigen zeggen om ‘een vergunningenstop te vermijden’. Haar actie komt er nadat een akkoord met de CD&V is uitgebleven. Volgens minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) creëert Demir rechtsonzekerheid. Het Algemeen Boerensyndicaat spreekt van een “puur politieke afrekening.”

De Vlaamse regering was het vrijdag niet eens geraakt over een ontwerp voor het stiktofakkoord. Omdat Zuhal Demir naar eigen zeggen het risico op een vergunningsstop maximaal wil voorkomen, kondigde ze maandag twee ministeriële instructies af.

“Ik heb zonet met onmiddellijk ingang twee ministeriële instructies afgekondigd en bezorgd aan alle vergunningverlenende overheden, steden en gemeenten, provinciebesturen, en Vlaamse administraties”, liet de N-VA-minister weten aan toehoorders op een persconferentie. “Daarmee voeren we vanaf vandaag, in gans Vlaanderen, een verstrengd beleid en een verstrengde vergunningsdrempel in om een vergunningsstop te voorkomen, maximaal geënt op het stikstofakkoord”, aldus Demir.

Niet verlengd zonder uitstootverminderingen

In de instructies aan alle vergunningverlenende overheden in Vlaanderen voert Demir onder meer een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen uit de veeteelt. Verlengingen van vergunningen zonder uitstootverminderingen worden niet langer mogelijk.

Bovendien zal de Vlaamse overheid in beroep gaan tegen elke vergunning die ook maar enigszins strijdig is met de instructie. Alle bestaande Vlaamse vergunningen die voor het aantreden van Demir aan veeteeltbedrijven met een te hoge impactscore werden gegeven, worden aangepast.

Zwaard van Damocles

Demir neemt de maatregelen nadat coalitiepartner CD&V vrijdag weigerde in te stemmen met haar ontwerp van stikstofdecreet. Daardoor komt volgens haar een vergunningsstop opnieuw dichterbij.

“Het zwaard van Damocles blijft boven Vlaanderen hangen zolang er geen sluitend juridisch robuust decreet is. Maar, deze maatregelen zorgen er voor dat het zwaard wat steviger hangt”, besluit Demir.

CD&V: “Demir creëert Rechtsonzekerheid”

De christendemocraten verzetten zich tegen het ontwerp van stikstofdecreet omdat ze misnoegd zijn dat een milieueffectenrapport dat een basis moet bieden voor de versoepelingen voor de boeren die ze dit voorjaar uit de brand konden slepen, nog altijd niet is opgestart.

Minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) vindt dat Demir rechtsonzekerheid creëert, omdat ze inbreekt in bestaande vergunningen. “Dat is het omgekeerde van wat we willen”, zegt hij. Dat de verlening van de vergunningen tot 2030 op de helling komt te staan, noemt Brouns een bedreiging “voor zo goed als alle bedrijven die vandaag over een geldige vergunning beschikken”. “Iedere partij en elke burger die ondernemerschap en landbouw in Vlaanderen een warm hart toedraagt, kan hierover alleen maar verontwaardigd zijn.”

Lees verder onder de foto

Vlaams minister Jo Brouns (CD&V). © Belga Image

Tegelijkertijd vindt Brouns het belangrijk om het hoofd koel te houden “in functie van de landbouw”. “Op 10 maart hadden we een akkoord over een samenhangend geheel van maatregelen en afspraken. Die moeten, wat ons betreft nog steeds zo snel mogelijk, in zijn geheel uitgevoerd worden.”

De minister benadrukt dat in het stikstofakkoord was voorzien om de vergunningen tot 2030 te verlengen zodat de landbouwsector tijd krijgt om de nodige investeringen te doen.

Demir: “Koppeling met MER was géén afspraak”

Demir ziet dat anders. Toen de Vlaamse regering in maart haar stikstofakkoord sloot, was er volgens haar nooit sprake van een koppeling tussen de eerste goedkeuring van het decreet en de start van de milieueffectenrapportage (MER).

“Ik ben altijd bereid te overleggen, maar dan wel om tot resultaat te komen. Vorige vrijdag zijn afspraken echter niet nagekomen. Échte afspraken, niet verzonnen afspraken”, zei ze in De Ochtend op Radio 1.

Open VLD, de andere Vlaamse coalitiepartner, was vrijdag wel bereid om in te stemmen met het stikstofdecreet. De demarche van Demir was echter niet doorgesproken met de liberalen. “Jo Brouns laat het akkoord van maart los, Zuhal Demir trekt keihard aan de handrem. Zo geraken we er echt niet”, zegt viceminister-president Bart Somers. “Landbouw, industrie en rechtszekerheid zijn nu allen de verliezers. We moeten terug aan tafel, niet in de loopgraven. Als het van ons afhangt dinsdag al.”

Oppositiepartij Groen: “Intriest schouwspel”

Oppositiepartij Groen vraagt opnieuw een extra plenaire vergadering op woensdag naar aanleiding van de stikstofperikelen.

Het is voor fractieleidster Mieke Schauvliege “ondenkbaar dat minister Demir deze demarche uitvoert zonder dat het parlement hierover vragen kan stellen”. “Wij dringen opnieuw aan op een extra plenaire vergadering deze week om tijdens een actuadebat uitleg te krijgen van álle ministers bij dit ongezien en intriest schouwspel”, zegt ze. Bovendien moet de minister “de maatregelen die ze in de pers aankondigt ook toelichten in het parlement”. “We rekenen erop dat we alle ministers woensdag in het halfrond zien.”

Algemeen Boerensyndicaat: “Landbouwsector bloedt”

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is niet te spreken over de nieuwe stikstofmaatregelen die Demir aankondigde. Het syndicaat spreekt over een “puur politieke afrekening” die de landbouwsector “zwaar doet bloeden”.

Het ABS hekelt meer bepaald de “opeenstapeling aan wetten” binnen het stikstofdebacle. “We bezwijken eronder”, klinkt het. Door de demarche van Demir “komt Vlaanderen nog verder van een echt landbouwbeleid te staan”. “Wij willen een landbouwbeleid met een visie, waar ook naar gehandeld wordt”, zegt het ABS nog. “Dit is niet het beloofde perspectief waarop landbouwers zitten te wachten.”

Lees ook:

Partner Content