Vier redenen waarom de landbouw wordt geviseerd in de stikstofdiscussie

De maatregelen van de Vlaamse regering om de uitstoot van stikstof te beperken hebben vooral gevolgen voor de landbouw. Er zijn vier redenen die dit verklaren.