Zo krijgt u nog belastingvermindering

AFSCHAFFING WOONBONUS Er zijn nog altijd het federale belastingvoordeel en de federale intrestaftrek voor langetermijnsparen. © Getty Images/iStockphoto

De regering raakt voorlopig niet aan het federale belastingvoordeel voor tweede verblijven. Dat opent mogelijkheden voor wie zijn woonkrediet heeft afbetaald en toch nog een belastingvermindering wil blijven genieten.

Wie een nieuwe hypothecaire lening afsluit voor de aanschaf of de bouw van zijn gezinswoning, kan geen aanspraak meer maken op de belastingvermindering van de woonbonus. In Wallonië is het voordeel al op 1 januari 2016 vervangen door de wooncheque. Die combineert een forfaitair belastingvoordeel per kind ten laste met een variabel deel per persoon dat afhankelijk is van het inkomen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruilde de woonbonus een jaar later in voor een systeem met een verhoogde vrijstelling van de registratierechten. Vlaanderen verving het systeem door een lagere registratiebelasting voor de enige gezinswoning op 1 januari 2020.

De afschaffing van de woonbonus geldt enkel voor nieuwe woonkredieten. Voor kredieten die zijn afgesloten vóór de invoeringsdatum van het nieuwe regime, blijven woningeigenaars het fiscale voordeel behouden gedurende de resterende looptijd. Zolang uw oude hypotheeklening blijft lopen, hoeft u zich geen zorgen te maken over het verlies van een belastingvermindering. Maar wanneer de einddatum van uw kredietovereenkomst in zicht komt, doet u er wel goed aan na te denken over de opties.

Een heropname

U kunt overwegen een deel van het terugbetaalde kapitaal opnieuw op te nemen, bijvoorbeeld voor de renovatie van uw woning. Dat kan bij de meeste kredietgevers. Bij sommige banken kunt u zelfs een nog groter bedrag heropnemen. Omdat een heropname binnen het lopende krediet gebeurt, hoeft u niet opnieuw naar de notaris te gaan. U betaalt zo geen tweede keer notaris-, akte- of hypotheekkosten.

De looptijd van de heropname kiest u zelf. Die hoeft niet dezelfde te zijn als de resterende termijn van het lopende krediet. Maar kunt u op die manier het voordeel van de woonbonus verlengen met enkele jaren? Helaas, de fiscus beschouwt een heropname van een lopend krediet als een nieuwe lening. Dat betekent dat u daarvoor geen belastingvermindering meer kunt genieten voor de woonbonus.

Een tweede verblijf

U kunt ook de aanschaf van een tweede verblijf overwegen. Ondanks de afschaffing van de woonbonus voor de gezinswoning zijn er nog altijd het federale belastingvoordeel en de federale intrestaftrek voor langetermijnsparen. U komt daarvoor in aanmerking wanneer u een nieuw hypothecair krediet afsluit voor een vastgoedinvestering in een niet-gezinswoning.

“De betaalde intresten leveren een belastingvoordeel op via de federale gewone intrestaftrek”, zegt Bart Chiau, professor aan de UGent en senior expert bij de financiëledienstverlener NN. “Een tweede verblijf wordt belast op basis van het netto belastbaar onroerend inkomen. Dat is het geïndexeerde kadastraal inkomen plus 40 procent als je het pand niet verhuurt of het louter privé verhuurt. Die belasting kun je verminderen of neutraliseren door daar de betaalde intresten van af te trekken.”

In de fiscale korf voor het langetermijnsparen mag u in het inkomstenjaar 2021 maximaal 2.350 euro aan kapitaalaflossingen en premies voor de gekoppelde schuldsaldoverzekering inbrengen. De maximumgrens is afhankelijk van uw inkomen. De belastingvermindering bedraagt dan 30 procent, wat de maximale besparing per belastingplichtige op (2.350 x 30% =) 705 euro brengt.

Het zag er even naar uit dat het federale belastingvoordeel voor tweede verblijven zou verdwijnen. De groenen, de socialisten en de christendemocraten hadden daar eerder dit jaar op aangedrongen. Vorige maand maakte de regering bekend voorlopig niet aan de regeling te zullen raken.

Premies voor langetermijnsparen

In de fiscale korf voor het langetermijnsparen kunt u ook de stortingen voor een individuele levensverzekering kwijt. Dat zijn de premies voor het langetermijnsparen met het oog op een extralegale pensioenopbouw. Een voorwaarde is dat u het contract aangaat voordat u 65 jaar bent en dat de overeenkomst minstens tien jaar loopt. Ook bijdragen na uw 65ste komen in aanmerking.

“Diegene die het contract voor langetermijnsparen aangaat, is de verzekerde”, merkt Bart Chiau op. “De aangeduide begunstigde mag de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn, maar ook een bloedverwant tot de tweede graad: (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus.”

“Houd rekening met de maximumgrens van 2.350 euro voor de hele fiscale korf”, benadrukt Chiau. “Daardoor zal je in de praktijk wellicht een keuze moeten maken van wat er precies in wordt ondergebracht: ofwel de kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering van een krediet voor een tweede verblijf, ofwel de stortingen voor een individuele levensverzekering.”

Wat bij een herfinanciering of pandwissel?

Wanneer u een hypotheeklening laat herfinancieren met het oog op een gunstigere rentevoet, wijzigt er in principe niets aan het fiscale voordeel. “Een herfinanciering wordt beschouwd als een voortzetting van het oorspronkelijke krediet”, weet Bart Chiau, professor aan de UGent en senior expert bij de financiëledienstenverlener NN. “De woonbonus blijft dan van toepassing.”

Het voordeel van de woonbonus geldt enkel als de herfinanciering betrekking heeft op het openstaande saldo van de oude lening. Leent u méér dan het bedrag dat nog openstaat? Dan wordt de bijkomend geleende som beschouwd als een nieuwe lening. Die komt niet meer in aanmerking voor de woonbonus. De duurtijd van uw krediet bij een herfinanciering verlengen om zo een langer fiscaal voordeel te genieten, is ook niet mogelijk.

Bij een pandwissel of hypotheekoverdracht blijft het bestaande fiscaal voordeel behouden. “Een pandwissel is bedoeld voor wie zijn woning verkoopt en een nieuwe woonst koopt”, legt Bart Chiau uit. “De hypothecaire inschrijving op het eerste pand wordt dan overgedragen naar de nieuwe woning. Dat is handig wanneer de voorwaarden van de oorspronkelijke lening interessanter zijn dan die van een nieuw krediet.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content