WAARDE MIGRANTEN ?

Jaak Peeters (52 j.), Kempenaar (Olen), psycholoog van de KU Leuven en onder meer tussen ’80 en ’88 secretaris-generaal van het Vlaams Blok (dat hij de rug toekeerde uit onvrede met het migrantenstandpunt van de partij), is personeelsverantwoordelijke bij een Antwerps metaalbedrijf. Hij werkt daar al 26 jaar. Wijsbegeerte, sciencefiction, antropologie, geschiedenis, politiek. Jaak Peeters leest breed en veel. In de jaren tachtig werden migranten niet een “vraagstuk” voor hem, maar een alledaagse werkelijkheid in zijn bedrijf. Jaak Peeters publiceerde onlangs Waarde Landgenoten, Brief van een Vlaamse Nationalist aan de Nieuwe Vlamingen. In Waarde Landgenoten pleit hij voor solidariteit tussen Vlamingen en migranten. Pater Leman van het Centrum voor Gelijke Kansen heeft binnenkort een gesprek met de auteur.

JAAK PEETERS. “De ware vijand van de Vlamingen én de migranten is het ondemocratische Belgische establishment. Het houdt het Vlaamse emancipatiestreven tegen en dringt de migranten de onechte Belgische identiteit op. Het establishment misbruikt het zogenaamde migrantenvraagstuk om de Vlaamse radicalen binnen en buiten de partijen de ruggengraat te breken. Het Vlaams Economisch Verbond moet prioritair het voortouw nemen in de verwelkoming en de integratie van de migranten, voor mij zijn het Nieuwe Vlamingen.”

Is de oproep naar het VEV tot prioriteit niet overdreven ?

Hoegenaamd niet. Ondernemers hebben een maatschappelijke opdracht in hun gemeenschap. Zij moeten algemene waarden durven verdedigen. Goed samenleven met migranten heeft daarbij vandaag voorrang. Dat is een algemeen en goed beginsel in Nederland, Duitsland, Frankrijk. Bovendien en eigen aan België : het VEV moet de migrantengemeenschap voor zich winnen om tactische redenen. De Vlaamse werkgevers zijn blind voor het Belgische manoeuvre waarbij de migranten als wapen tegen hen worden gekeerd. De Vlaamse werkgeversvereniging wil diepgaande reorganisaties van het sociale overleg en de politieke structuur. Het Belgische establishment kleeft de identificatie van ‘Vlaamsgezind is anti-migrant, dus racistisch’, op de oogmerken van het VEV. Dat zie je in een bepaald type van kritiek in Bruxelles op alles wat dat VEV doet.

In je boek signaleer je dezelfde establishment-strategie ten aanzien van het Vlaams Blok en de radicale politieke Vlamingen ?

In het Vlaams Blok zit een vleugel die strijdt tegen vreemdelingen. De grondslag van de partij is evenwel radicaal-Vlaams met als prioriteit de politieke onafhankelijkheid van Vlaanderen. Door haar dwaze opstelling als anti-migrantenconcentratie heeft de partij zichzelf in de voet geschoten. Weinig Vlamingen durven zich engageren in het Vlaams Blok en voor het onafhankelijkheidsdoel. De partij is besmet, daardoor is het Vlaamse radicalisme besmet en zijn de Vlaamse symbolen besmet. Het Belgische establishment wrijft zich in de handen. Als er geen migranten zouden geweest zijn, dan had die kliek een migrantenvraagstuk uitgevonden om een fractie van verdwaasden in het Vlaams Blok haar partij om zeep te doen helpen. Het Vlaams Blok liep blindelings in een Belgische valstrik.”

Nationalisme is niet de meest populaire politieke filosofie ?

Nationalisme is iets positiefs. Het berust op het geloof dat mensen en volkeren tegen elk imperialisme, tegen elke onderdrukking van de authenticiteit in bij machte zijn zélf iets groots op te bouwen. Ik kan niet begrijpen dat de gemiddelde migrant in Vlaanderen en daar reken ik uitdrukkelijk Brussel bij zich hierbij niet zou kunnen aansluiten. Je moet je van het recht verzekeren om dat grootse op te bouwen door het organiseren van de geschikte politieke structuren. Dat is de eigen Vlaamse staat. België is slechts een machtskluwen dat alles te verliezen heeft bij de installatie van de Vlaamse staat.

Waarom zouden de migranten moeten kiezen tussen Vlaanderen en België ? Zij hebben al voldoende aanpassingsmoeilijkheden ?

Integratie is een kwestie van kiezen ten volle kiezen. De steun van de Belgische overheid aan de migranten is schijnheilig en een vergiftigd geschenk. Integratie van de migranten is de beste weg naar het gezamenlijke samenleven. Zij moeten zich inburgeren in Vlaanderen en daarbij niet half en half kiezen. In Vlaanderen inburgeren betekent voor de migranten, kiezen voor Vlaanderen. Voor de Vlaamsgezinden betekent het, aanvaarden dat er nieuwe bondgenoten zijn, mensen die, net zoals het Vlaamse volk zelf, door de machthebbers gebruikt werden, en die daarom, alleen al door het gedeelde lot, gedoemd zijn elkaar te vinden.

Je roept migranten op om zich Nieuwe Vlamingen te noemen ? Hoe sterk is de Vlaamse identiteit ?

Als de Vlamingen zichzelf een duidelijker identiteit zouden aanmeten naar het voorbeeld van de Nederlanders of Britten zou het voor vele migranten een heel stuk eenvoudiger worden. De negativistische anti-Vlaamse houding van een aantal figuren in onze gemeenschap is een onrechtstreekse oorzaak van het zogeheten racisme dat ze aan de Vlaamse nationalisten verwijten.

Wie beluistert uw verhaal bij de migranten ?

Vandaag enkel een handvol migranten. Maar als ook andere Vlamingen mijn pleidooi overnemen voor een dialoog met de migranten over de toekomst van België en de stichting van een Vlaamse staat en hier verwijs ik opnieuw naar de rol van de ondernemers en hun VEV dan wordt dat bondgenootschap tussen hen en ons werkelijkheid. De migranten mogen niet kiezen voor de verkeerde partij. Als de migranten de kant van de Belgische overheid kiezen, tegen Vlaanderen, dan sluiten zij zich aan bij degenen die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het falen van het beleid, voor Agusta, voor Dutroux, voor de verrotting van België.

Hoe is je ervaring met migranten ? Je zou niet de enige auteur zijn die er positief of negatief over schrijft en migranten slechts kent uit de boeken en van het beeldscherm ?

“Met Maghrebijnse migranten heb ik nooit moeilijkheden gekend bij mijn bedrijf. De enige lastige migrant was een Zuid-Europeaan. Die kende zo goed de kronkelwegen van de reglementen en de procedures dat hij geregeld stampei maakte. De inwijkelingen van de Maghreb hebben alsnog minder zelfvertrouwen en zijn trots op hun baan. Ik waardeer hen als mens en als medewerker.”

FRANS CROLS

JAAK PEETERS Het VEV is blind voor het feit dat de migranten door het Belgische establishment worden misbruikt als wapen tegen de VEV-politiek van verdergaande decentralisering van België.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content