U-MAN & SCIENTOLOGY

Van Roger Van Loocke, Executive Director U-Man, mochten we volgend recht van antwoord ontvangen als reactie op de artikels in Trends van 27 maart en 10 april ’97 :

“De zogenaamde “bewijzen” die de Heren Muelenaer en Gavel aanvoeren over de “gevaarlijke” rol van U-Man zijn echt een lachertje. Laat ons hun verhaal op de meest eenvoudige manier overlopen en de grofste valse gegevens op een rijtje zetten :

de zogenaamde beleidsnota die aan de basis ligt van gans hun artikel is niet van de hand van L. Ron Hubbard en wordt hoe dan ook vandaag nergens toegepast ;

het anonieme verhaal van “Frans en Maria” : met veel goede wil kunnen we een van onze klanten vinden waarop het zou kunnen slaan. Het verhaal is echter volledig verwrongen en geeft een volledig vals beeld van de realiteit. Nergens is er sprake van het nemen van controle over het bedrijf door een Wise-consultant of van een winstdeelname van 50 % enz. De grofste leugen is echter dat het met het bedrijf slecht zou gaan, terwijl in werkelijkheid het bedrijf vandaag 5 maal (VIJF) zo groot is als op het ogenblik van de eerste contacten met U-Man. De journalisten hebben ons trouwens toegegeven dat ze het verhaal van hun “informant” niet gecontroleerd hebben bij de bedrijfsleider…

de U-Test zou een zeer slechte test zijn. Als bewijs worden alleen wat theoretische cijfergegevens aangevoerd, afkomstig uit een hoek (de psychologie) waarvan de gespecialiseerde tijdschriften steeds maar weer melding maken van het feit dat de psychologie geen exacte wetenschap is. Wie zijn zij dan wel om over anderen te oordelen ? De tevredenheid van de gebruikers wordt hierbij volledig geminimaliseerd, terwijl het uiteindelijk alleen daar op aan komt.

er wordt gewag gemaakt van iemand die zelfmoord gepleegd zou hebben (natuurlijk weer anoniem). Dit wordt verteld aansluitend op het verhaal van iemand die de U-Test gedaan heeft en wekt zo de indruk dat U-Man daar iets mee te maken heeft, terwijl in werkelijkheid daar geen enkel verband tussen bestaat. Dat hebben de journalisten zelf ons verteld. Maar dat lijkt voor hen geen probleem te zijn. Een duidelijke poging tot misleiding.

de journalisten deinzen er niet voor terug een minister in opspraak te brengen i.v.m. de erkenning van U-Man Belgium als selectiebureau. In werkelijkheid was er een discussie met één punt op een lijst van meer dan 25 voorwaarden om erkend te worden. Wat is er normaler dan, nadat dat ene punt ook in orde gebracht is, gewoon erkend te worden ?

Wat is het ware verhaal van U-Man Belgium ?

U-Man Belgium is in de herfst van 1988 op de Belgische markt verschenen in navolging van andere Europese landen waar de U-Test een groot succes kende vanwege de precisie van de evaluaties, de haalbare prijs, de gemakkelijke benadering en de snelheid van de service. Hetzelfde succes vond plaats in België waar in een mum van tijd honderden bedrijven de U-Test gingen gebruiken voor hun selecties. Dat dit niet naar de zin was van de traditionele selectiebureaus was en is niet ons probleem. Wij zijn enkel geïnteresseerd in de service aan onze klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening. Zeer snel kwam vanuit hetcliënteel de vraag naar tools met eenzelfde kwaliteit voor interne evaluaties en vervolgens voor trainingen. Er werd dus op deze vraag ingespeeld met de ontwikkeling van nieuwe diensten. Ook hier brengt U-Man een unieke methode op de markt. En natuurlijk is dat weer niet naar de zin van de psychologen die ook deze markt wensen te beheersen. Maar ook hier heeft de klant (de eindverbruiker) het laatste woord. Het unieke aan de Hubbard-methode is dat elke cursist aan zijn eigen rythme kan studeren, en net zoveel tijd neemt als nodig om tot resultaten te komen, en dit aan een vaste prijs. De individuele opvolging van elke deelnemer garandeert bovendien dat de persoon in het kader van de training met zijn vragen altijd bij iemand terecht kan. M.a.w. niemand blijft op zijn honger. Vele bedrijfsleiders hebben daarenboven reeds raar opgekeken toen U-Man weigerde bepaalde mensen op training te nemen. Het is namelijk zo dat voor iemand een training start, altijd eerst nagegaan wordt of de resultaten er wel zullen zijn. Dat deze benadering een grote inzet vanwege U-Man en zijn medewerkers vraagt, spreekt vanzelf. Maar zoals gezegd, niet de theorie en de titels, maar de klant komt voor ons op de eerste plaats. Dat hebben we nog eens bewezen door een bezwaar van onze klanten, namelijk de ligging in het centrum van Brussel, aan te pakken en op te lossen. Sedert kort kunnen onze klanten namelijk terecht in een spiksplinternieuw trainingscentrum buiten de stad in een aangenaam kader, gemakkelijk bereikbaar en met ruim voldoende parking. Laat ons eindigen met een statistiek : van de 2.200 bedrijven die met U-Man Belgium gewerkt hebben, zijn er een 5-tal scientologen. M.a.w. ofwel doen we zeer slecht onze job (een score van nog geen 0,2 %), ofwel zijn we misschien toch enkel geïnteresseerd in wat onze klanten willen… Aan u te oordelen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content