Ook voor nieuwe risico’s een kwalitatieve verzekeringsoplossing

Fidea
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

17 november 2017, 13:36 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:02

Momenteel is de verzekeringssector al heel actief bezig met het monitoren van de nieuwste trends op het vlak van digitalisering bij bedrijven. Het ontwikkelen van kwalitatieve verzekeringsoplossingen voor deze nieuwe risico’s vergt echter tijd, omdat er geen historiek voor deze risico’s voorhanden is.

De digitale integratie betekent een ware revolutie voor onze maatschappij. Zo zorgt ze bijvoorbeeld voor heel wat nieuwe risico’s bij bedrijven. “In de eerste plaats denken we dan aan het cyberrisico waarbij hackers bijvoorbeeld gevoelige bedrijfsgegevens kunnen lekken”, zegt Laurens Beersmans, distributiemanager Business Class bij Fidea. “Maar digitalisering kan natuurlijk ook een positief effect hebben. Bedrijven die diefstalbeveiliging of rookmelders plaatsen die automatisch doorschakelen naar politie of brandweer zullen net hun risico zien dalen. Ook de dronetechnologie opent nieuwe mogelijkheden op het vlak van bijvoorbeeld inspectie en bewaking en kan helpen om bestaande risico’s te beheersen.”

Laurens Beersmans, distributiemanager Business Class bij Fidea.
Laurens Beersmans, distributiemanager Business Class bij Fidea.

De opkomst van deze nieuwe technologieën brengt echter ook andere risico’s met zich mee en daarop moet de verzekeringssector een gepast antwoord formuleren. Soms heeft de buitenwereld de indruk dat zoiets veel te traag gebeurt. “Ik begrijp die perceptie wel, maar ze is niet correct “, reageert Laurens Beersmans. “Nu al monitoren alle verzekeraars heel grondig de nieuwste trends, maar de ontwikkeling van een kwalitatieve oplossing vergt de nodige tijd. Voor bestaande risico’s kunnen we ons baseren op de historiek, maar die is er niet voor nieuwe risico’s. Daarom verkiezen we om eerst grondig ons huiswerk te doen zodat we onze klanten een kwalitatieve oplossing kunnen aanbieden.”

De opkomst van nieuwe technologieën brengt ook andere risico’s met zich mee waarop we een gepast antwoord moeten formuleren.

In de autosector is de opkomst van allerlei safety features zoals automatische remsystemen en andere technologieën die aanrijdingen kunnen voorkomen opvallend. “Als de technologie haar nut heeft bewezen, dan houden we daar graag rekening mee bij de acceptatie en de tarifi catie”, zegt Laurens Beersmans. “De korting is afhankelijk van het systeem. Voor een volautomatisch systeem is die het grootst. Is een manueel uitschakelen van het systeem mogelijk, dan zal de korting lager zijn.”

De digitale revolutie heeft ook een belangrijke impact op de rol van de verzekeringsbemiddelaar. Hij kent zijn klanten door en door en is dan ook het best geplaatst om die nieuwe risico’s juist in te schatten. “Zeker in het bedrijfssegment moet de bemiddelaar meer en meer evolueren tot een adviesverlener. In de eerste plaats moet hij de klant bewust maken van die nieuwe risico’s en samen moeten ze die in kaart brengen. Aan de andere kant moet de bemiddelaar dit terugkoppelen naar de verzekeraar zodat de klant een aangepaste oplossing krijgt. Op die manier blijft zijn risicobeheer sluitend. De bemiddelaar blijft de ideale tussenpersoon tussen de ondernemer en de verzekeraar.”

Lees hier alle artikels van dit dossier.