Momenteel is de verzekeringssector al heel actief bezig met het monitoren van de nieuwste trends op het vlak van digitalisering bij bedrijven. Het ontwikkelen van kwalitatieve verzekeringsoplossingen voor deze nieuwe risico's vergt echter tijd, omdat er geen historiek voor deze risico's voorhanden is.

Vaak lopen de indirecte kosten van een schadegeval hoog op omdat het bedrijf al dan niet gedeeltelijk plat ligt. Een snelle afhandeling van een schadeclaim bespaart de bedrijfsleider niet alleen kopbrekers, maar ook heel wat geld. Beeldexpertise kan de procedure versnellen.

Internet of Things (IoT) en Big Data Analytics zijn zonder twijfel de beloftekinderen van de vierde industriële revolutie die nu volop aan de gang is. Beide technologieën zorgen ervoor dat onze maatschappij op korte termijn onherkenbaar zal veranderen. Willen of niet, de verzekeringssector moet zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit en dat betekent een uitdaging van formaat.

Als gevolg van de digitalisering bevinden we ons momenteel in een transformatiemaatschappij. Deze nieuwe situatie houdt niet alleen een stevige uitdaging in voor de verzekeraars, maar zeker ook voor de bemiddelaars die in de nabije toekomst een andere rol zullen moeten spelen.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Door een efficiënt preventiebeleid uit te werken, vermijdt u niet alleen heel wat menselijk leed, maar ook een pak vermijdbare onkosten. De oprukkende digitalisering brengt nieuwe risico's met zich mee. Doe daarom regelmatig een update van de risicoanalyse.