Niet alle Marokkanen zijn dieven

Minister van Arbeid en Gelijke Kansen LauretteOnkelinx is op haar plaats in een politiestaat. Met PS’ers van haar soort en een onaangetaste socialistische hegemonie in Wallonië zou zij een eigen DDR kunnen creëren. Nepsollicitanten de baan opsturen voor de controle van allochtone aanwervingen is onwettelijk en treiterend. Trouwens, wat doen zij en haar ministeriële confraters voor de tewerkstelling van migranten bij de overheidsdiensten? Je moet Belg zijn voor bepaalde functies? Daar zijn oplossingen voor, op voorwaarde dat je creatief bent en de medewerking krijgt van de vakbonden. De vindingrijkheid van Onkelinx, confraters en syndicaten laat schandelijk verstek gaan.

Ondanks de schijnheiligheid van Adecco, de overige interimbureaus en honderden Belgische ondernemers wordt de tewerkstelling van migranten zonniger. De handvesten, gebaren van goede wil en de concrete projecten vermenigvuldigen. Het minimumloon (zie Trends, 1 maart 2001, blz. 172) remt weliswaar de entree van de zwak opgeleiden in de bedrijven. Ook bredere omstandigheden, omstandigheden typisch voor Vlaanderen, bemoeilijken de kwestie.

De belangrijkste vaststelling luidt echter dat de barrières tussen autochtonen en allochtonen gesloopt worden. Stilaan zullen die woorden ruikend naar een merk van industrieel zeepsop verdwijnen (zie het interview met Mohamed Chakkar, blz. 58).

De titel van het theaterstuk van Arne Sierens – we lenen hem voor de kop van deze Opinie – is brutaal; het helpt (want door de provocatie vallen de schellen van de ogen). Een gunstige verkiezingsuitslag van het Vlaams Blok in een randgemeente zonder migranten; het helpt (want toont dat de proteststem andere oorzaken kan hebben dan de migratie). Het offerfeest zonder schapen; het helpt (want je hoort op de buis moslims die in keurig Nederlands vertellen over de letter en de geest van de koran). De rode koppen van personeelsdirecteuren; het helpt (want plaatsvervangende schaamte ontstaat). De lezingen met allochtone studenten aan de KU Leuven over islam en Europees recht; het helpt (want je ontdekt mensen die gulzig kiezen voor Vlaanderen). Het pleidooi van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) voor de ‘groene kaart’; het helpt (want iedereen reageert prompt, en wat met de Nieuwe Belgen?). De topondernemer die zijn bureau opent voor een babbel met Nieuwe Vlamingen; het helpt (want het bewijst dat dé werkgever niet bestaat, evenmin als dé allochtoon).

Eerlijkheid bevordert de pacificatie. Op de vraag van Trends aan een Vlaams politicus van Marokkaanse oorsprong wat hem het meest irriteerde aan zijn medeburgers, was het antwoord zonder tweemaal na te denken: “Hun schijnheiligheid, ze lachen je toe en achter je rug stemmen ze Vlaams Blok. Als Nederlanders iets niet pikken van een allochtoon hoor je het luid en in je gezicht.”

Respect van de Vlamingen voor zichzelf bevordert evenzeer de pacificatie. Geen maand gaat voorbij in Nederland of een allochtone schrijver publiceert er zijn debuut in de nieuwe moedertaal. Wie in Nederland arriveert, erkent en herkent de ruggengraat van zijn medelanders en slikt gretig de nieuwe cultuur. Wie in Vlaanderen arriveert, ontdekt veel Vlamingen die menen dat het een schande is om de identiteit, de flinkheid te koesteren. Wie voelt zich lekker bij dode zielen?

Frans Crols

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content