Meer en meer bedrijfswagens bij jonge werknemers

© iStock

Het aantal werknemers met een bedrijfswagen blijft toenemen, met de grootste stijging bij de jongeren. Dat meldt HR-bedrijf Attentia donderdag. ‘Vandaag heeft bijna één op vijf werknemers een bedrijfswagen.’

Attentia bekeek de gegevens van 150.000 werknemers. De cijfers tonen aan dat op 3 jaar tijd het aantal werknemers met een bedrijfswagen met 21,8 procent is gestegen. Zowat 29 procent van de Belgische bedienden heeft in 2018 een bedrijfswagen. In 2015 was dat nog 24,7 procent. Bij de arbeiders heeft maar 2 procent een bedrijfswagen.

Bij de 20- tot 29-jarigen rukten de bedrijfswagens met 48 procent op tussen januari 2015 en januari 2018. De grootste stijging, terwijl de jongere werknemers met bedrijfswagen dichter bij het werk wonen. De algemene gemiddelde woon-werkafstand met de bedrijfsbolide daalde van 20 tot 16 kilometer.

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

Attentia pleit voor stimuli voor alternatieve mobiliteitsoplossingen, bijvoorbeeld omdat de laatste kilometers van het traject de meeste tijd vergen. ‘Wij zien vandaag al mensen die een bedrijfswagen combineren met een mobiliteitsoplossing die in de koffer past. Dat kan een klassieke plooifiets zijn, maar denk ook aan een elektrische step of een monowheel of gyropode (soort tweewieler, nvdr)’, zegt Yves Labeeu van Attentia.

Gedeelde mobiliteit, zoals deelauto’s, deelfietsen en deelscooters, ziet hij ook geleidelijk aan opkomen. ‘Populair zijn ze momenteel nog niet binnen bedrijven, deels omdat het wettelijk kader ontbreekt. Maar ze kunnen wel perfect deel uitmaken van een op maat uitgewerkte oplossing.’ Tot slot blijft diesel met verve de koning van het bedrijfswagenpark, met een aandeel dat lichtjes daalde van 94,8 procent in 2015 naar 89,1 procent.

Partner Content