Te weinig Brusselse vrederechters om toestroom huurgeschillen op te vangen

© Belga
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Er zijn een kwart vrederechters te weinig in Brussel. Na de tijdelijke opschorting van de huurgeschillen komt er nochtans een massale instroom van nieuwe dossiers.

Niet-dringende en nieuwe huur- en handelshuurdossiers zijn voorlopig opgeschort als gevolg van de coronacrisis. Maar de vredegerechten zullen na de opschorting worden overstelpt door nieuwe geschillen over niet-betaalde huren, omdat huurders financiële problemen hebben. In Brussel zullen er relatief nog meer huurgeschillen zijn, omdat daar nu eenmaal meer handelszaken en andere panden verhuurd zijn. Dat wordt een probleem, omdat de enorme stroom aan Brusselse huurgeschillen moet worden behandeld door een onderbezet korps magistraten, dat nog zal krimpen.

Vijf van de negentien Brusselse kantons heeft geen vrederechter (Anderlecht I, Brussel II, Brussel IV, Etterbeek en Ganshoren). In september gaan nog eens drie vrederechters met pensioen. Twee van hen zijn zeventig, wat wil zeggen dat ze drie jaar langer zetelden dan normaal en tien jaar langer dan verplicht.

De Brusselse problemen kwamen nog eens aan het licht bij de Hoge Raad voor Justitie, die rechters voordraagt aan de minister van Justitie, die hen benoemt. Op 8 april droeg de Hoge Raad in Ganshoren en Etterbeek twee vrederechters voor, maar konden twee andere vacante plaatsen niet worden ingevuld bij gebrek aan kandidaten. Een van de twee benoemingen was al elders in Brussel vrederechter, zodat er netto slechts één nieuwe werd aangesteld. In de rest van België is het amper een probleem om kandidaten te vinden die solliciteren naar die functie.

‘Algemene malaise’

“Het gebrek aan vrederechters is in de hoofdstad al meerdere jaren problematisch”, signaleert Eric Vermeulen, vrederechter in Schaarbeek en woordvoerder van de vrederechters van het arrondissement Brussel. “Dat heeft te maken met de algemene malaise bij justitie, die ook blijkt uit de gebrekkige staat van de gebouwen en de digitale infrastructuur. Ook de aanpassing van het pensioensysteem heeft ervoor gezorgd dat advocaten minder de overstap doen naar de magistratuur, waar ze vroeger vrij snel recht hadden op een volwaardig pensioen.”

Verder leidt de nieuwe gerechtelijke organisatie ertoe dat vrederechters voortaan van het ene kanton naar de andere kant van een arrondissement kunnen worden verplaatst. Vermeulen: “Gezien het gebrek aan mobiliteit in de hoofdstad verliest men zo kostbare uren in het verkeer. Ten slotte heeft Brussel een specifiek probleem, omdat vrederechters in de hoofdstad perfect tweetalig moeten zijn. Het is nochtans een fantastische baan: recht spreken en bemiddelen in geschillen, tussen de mensen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content