Sollicitanten houden niet meer van gas- en oliesector

VACATURE “Vrouwen plaatsen meer morele vraagtekens bij potentiële werkgevers dan mannen.” © Getty Images
Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Belgen beschouwen de overheid en de hernieuwbare-energiesector als de aantrekkelijkste werkgevers, leert een onderzoek van de hr-groep House of HR. De klassieke energiebedrijven zijn bij sollicitanten inmiddels even onpopulair als de tabaksindustrie. “Als je een baan aanbiedt en niet vermeldt dat je met duurzaamheid bezig bent, ben je in het nadeel.”

“Stel je voor dat je een nieuwe rol aangeboden krijgt. Die rol is uitdagend, de woon-werkafstand is aanvaardbaar en de loon- en arbeidsvoordelen zijn naar je verwachtingen. In welke sector zal je die nieuwe rol aanvaarden?” Het was een van de vragen in het Employer Appeal Survey, een enquête die de hr-groep House of HR hield bij duizend respondenten. 68 procent zou een baan aanvaarden bij de overheid, was een van de conclusies. “De overheid scoort altijd hoog, maar in deze onzekere tijden is dat des te meer het geval”, zegt Lieven Van Nieuwenhuyze, chief digital officer and public affairs van House of HR. “Ook voor high-levelprofielen is de overheid steevast de eerste of de tweede keuze. Daar speelt het aspect dienstbaarheid allicht een rol in, maar ook dat de overheid een betrouwbare werkgever is. In tijden van recessie, inflatie en hoge energieprijzen is dat voor veel mensen erg belangrijk.”

Twee op de drie respondenten vinden het belangrijk dat een nieuwe werkgever gelijke kansen vermeldt.

Eveneens 68 procent van de respondenten zou een baan aanvaarden in de branche van de hernieuwbare energie. De farmasector, de financiële sector, managementconsultancy en de chemie kunnen meer dan de helft van de respondenten bekoren. Onderaan staan de gokindustrie (slechts 35% wil er aan de slag), de wapenindustrie (29%) en de tabaksindustrie (24%). “Die resultaten liggen in de lijn van de onderzoeken die we de voorbije jaren hebben gehouden”, weet Lieven Van Nieuwenhuyze. “Maar dat de klassieke energiesector richting de onaantrekkelijke sectoren is afgezakt, is wel nieuw.” Slechts 49 procent van de deelnemers zou een baan in de aardgassector aanvaarden, en nauwelijks 41 procent ziet het zitten in een oliebedrijf te gaan werken. Van Nieuwenhuyze: “Bij het beoordelen van de aantrekkelijkheid van een werkgever speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor 73 procent van de Belgen. Een andere opvallende vaststelling: vrouwen lijken meer morele vraagtekens te plaatsen bij potentiële werkgevers dan mannen.”

73 procent van de respondenten vindt duurzaamheid belangrijk om de aantrekkelijkheid van een werkgever te beoordelen.

Duurzaam imago

Een paar jaar geleden stonden bedrijven als Shell nog bovenaan in rankings van de aantrekkelijke werkgevers. Dat de klassieke gas- en oliesector nu in het verdomhoekje is beland, is “een immense ommekeer”, stelt Lieven Van Nieuwenhuyze vast. “Jarenlang werden aardgasbedrijven gezien als milieuvriendelijke werkgevers.” De energiecrisis werkte door in de resultaten, vermoedt Van Nieuwenhuyze. “De enquête is eind vorig jaar afgenomen, toen de energieprijzen nog hoog waren. De cijfers zijn dus deels een momentopname. Zes maanden later hadden we misschien andere resultaten gekregen. Wat ik ook wil nuanceren: hernieuwbare energie staat op twee, maar de grote spelers in de oliesector investeren ook in groene energie.”

© National

“Het is de taak van die bedrijven om aan de buitenwereld te tonen dat ze effectief ook meestappen in de evolutie naar een koolstofarme industrie”, reageert Rika Coppens, de CEO van House of HR. “Wat een aantal spelers al doet. Zo staat op de tankkaarten van TotalEnergies dat je die ook kunt gebruiken om een elektrische wagen op te laden.”

Voor 68 procent van de respondenten speelt het duurzame en ecologische imago van een onderneming een rol om er een baan te aanvaarden. Rika Coppens: “Een grote groep mensen die op zoek is naar een baan, kijkt of er duurzaamheidsfactoren zoals een lagere CO2-uitstoot in de doelstellingen vermeld staan. Als je een baan aanbiedt en niet vermeldt dat je met duurzaamheid bezig bent, ben je in het nadeel. Bij House HR hadden we geen klimaatdoelstellingen vooropgesteld – tenslotte zijn we een dienstenbedrijf, geen industriële speler – maar onze medewerkers vonden dat niet kunnen. We elektrificeren nu ons wagenpark, we vermijden zo veel mogelijk het gebruik van plastic en gaan zuinig om met water. We communiceren daar ook over, intern en naar nieuwe potentiële medewerkers.”

90 procent van de respondenten vindt het cruciaal dat hun werkgever financieel gezond is.

M/V/X

91 procent van de vrouwelijke en 84 procent van de mannelijke respondenten wil het liefst aan de slag in een bedrijf dat hun normen deelt, leert het Employer Appeal Survey. Het imago inzake inclusie is belangrijker voor vrouwen (76%) dan voor mannen (60%). Vrouwen vinden standpunten over sociale thema’s ook belangrijker dan mannen (74 tegenover 65%). Sociale thema’s hebben onder meer betrekking op de omgang met mensen die kiezen voor een vier-vijfdewerkweek en in welke mate de sociale vrede in de onderneming gerespecteerd wordt.

Twee op de drie respondenten vinden het belangrijk dat een nieuwe werkgever gelijke kansen vermeldt – zonder verdere specificatie wat dat inhoudt. De vermelding ‘M/V/X’ is voor minder dan de helft (41%) van de Belgen belangrijk, ook al vinden sollicitanten het vanzelfsprekend dat elke vacature openstaat voor iedereen, ongeacht religie, afkomst of gender. “De toevoeging ‘M/V/X’ achter een jobtitel werkt wel vaak contraproductief”, waarschuwt Lieven Van Nieuwenhuyze. “87 procent van de werkzoekenden gebruikt Google bij hun speurtocht naar een baan. Je moet er als werkgever voor zorgen dat de titel van een vacature zo exact mogelijk aansluit bij wat mensen ingeven in die zoekmachine. Als achter de jobomschrijving ‘administratief bediende in Gent’ ‘M/V/ X’ staat, is er geen 100 procent match, want mensen typen die ‘M/V/ X’ meestal niet. De beste opbouw is een vacature met een functietitel en daarnaast de vermelding van de regio. Niets meer.”

Financiële stabiliteit

Het Employer Appeal Survey ging ook na in welke mate de financiële stabiliteit van een bedrijf bepalend is voor de keuze om er aan de slag te gaan. Het antwoord is duidelijk: meer dan 90 procent vindt het cruciaal dat een bedrijf financieel gezond is. De jongste leeftijdsgroep hecht daar iets minder belang aan: 82 procent van de 18- tot 25-jarigen vindt financiële stabiliteit cruciaal. Dat cijfer stijgt naar 91 procent bij de 26- tot 41-jarigen, 94 procent bij de groep tussen 42 en 57 jaar en van de 58-plussers vindt 98 procent financiële stabiliteit belangrijk. “Ik denk dat financiële stabiliteit altijd een aandachtspunt is geweest, maar nu hebben we er specifiek naar gevraagd”, zegt Lieven Van Nieuwenhuyze: “We zullen zien of die in de toekomst hoog op de agenda blijft staan. Ik ben eigenlijk overtuigd van wel.”

Wie nam deel aan het Employer Appeal Survey?

In België werden duizend mensen bevraagd voor het Employer Appeal Survey van House of HR. 51 procent waren mannen, 49 procent vrouwen. 60 procent van de respondenten werkte voltijds in loondienst, 21 procent was deeltijds werknemer, 4 procent was aan de slag als zelfstandige, 6 procent was student en 9 procent was werkzoekende. 47 procent was niet op zoek naar een nieuwe baan, 14 procent was wel actief op zoek, en 39 procent was niet actief op zoek, maar wel geïnteresseerd als er zich een nieuwe kans zou aandienen. Het onderzoek werd ook uitgevoerd in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Lieven Van Nieuwenhuyze: “Je kunt de resultaten bijna één op één leggen, de trends zijn overal dezelfde.”

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content