Sammy Mahdi: ‘Het debat rond migratie wordt veel te vaak puberaal gevoerd’ (video)

Sammy Mahdi (CD&V)

In Trends Talk van dit weekend over legale en economische migratie zegt staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) dat het migratiebeleid veel te lang ‘ondoordacht’ is geweest: ‘Er is een migratiestrijd aan de gang, een internationale war on talent, die we dreigen te verliezen. Als het gaat over legale migratie, moeten we meer hoogopgeleide toptalenten naar hier halen. Silicon Valley zou in België moeten liggen en niet in de VS.’

De regering wil meer en sneller buitenlands toptalent aantrekken. Met journalist Jan De Meulemeester praat Sammy Mahdi dit weekend over legale, economische migratie: “Ik ben blij dat we het over die migratie kunnen hebben. Asiel is een belangrijk onderdeel van mijn bevoegdheid, maar het onderdeel migratie komt nooit aan bod.”

Puberaal debat

“Dat komt omdat het debat rond asiel en migratie vaak puberaal is: ben je harder of ben je zachter, willen we er meer of minder? Dat zijn heel binaire discussies. We willen een gecontroleerde migratiestroom. De vraag is hoe we dat doen en welke profielen we willen aantrekken. Die denkoefening hebben we de laatste jaren veel te weinig gedaan.”

Volgens de OESO staat ons land slechts op de 19de plaats van 35 als interessante werkbestemming voor hoogopgeleide buitenlanders. “Ondertussen zijn er migratiestrijden aan de gang”, zegt Mahdi. “Er is bijvoorbeeld de oorlog om talent. Andere landen beseffen dat er heel wat moet gebeuren om talent aan te trekken. Helaas hebben wij dat de laatste jaren veel te weinig gedaan. We merken dat een land als Nederland veel meer toptalent aantrekt voor zijn universiteiten en arbeidsmarkt. Ons beleid was ondoordacht.”

Kafkaiaanse toestanden

“De vraag is niet of we meer of minder migratie willen, maar welke migratie we willen. We werken nu aan een aantrekkelijk beleid om het toptalent van de wereld naar hier te halen”, legt Mahdi uit. Met Working in Belgium lanceert de regering een digitaal loket dat een einde moet maken aan de administratieve rompslomp, en de aanvraag en de behandeling van vergunningen eenvoudiger zal maken.

“Het duurde heel lang vooraleer je een vergunning kreeg. In België moest je tot acht weken wachten. Dat zit vol kafkaiaanse toestanden. Wie acht weken moet wachten om hier een innovatieve start-up uit te werken, trekt wel naar Nederland.”

“Twee jaar geleden was ik in Beieren, om te leren waarom het zo’n attractieve regio is voor hoogopgeleiden, biotechbedrijven en start-ups. We kregen een flitsende presentatie te zien, waarop stond: “Beieren ligt centraal in Europa, er is een luchthaven, er is openbaar vervoer en er is zo goed als overal 4G. Als dat de vier factoren zijn waarom ze voor Beieren kiezen en niet voor Vlaanderen, dan scheelt er iets met onze communicatie en met onze visie op migratie. En dan moeten we daar veel ambitieuzer in zijn.”

Fouten uit het verleden

In de jaren zestig voerde België een actieve immigratiepolitiek met het oog op de specifieke noden aan arbeiders. Sammy Mahdi: “Daar valt heel veel van te leren, vooral over wat toen verkeerd is gegaan. Er heerste toen de misvatting dat we die mensen niet moesten integreren. Dat was niet nodig, dacht men. We zien nog altijd wat de impact daarvan is op het integratiebeleid en het samenleven.”

“We hebben uit het verleden dus geleerd dat je die mensen niet enkel aan de slag moet krijgen, maar ook moet inbedden in het sociale weefsel. Met het integratiebeleid dat we vandaag in Vlaanderen hebben, moeten we in staat zijn om die fouten niet opnieuw te maken.”

LinkedIn

De regering keurde vorige maand een wetsontwerp goed, dat buitenlandse studenten langer de tijd geeft om een baan te zoeken nadat ze in België afgestudeerd zijn. Tot voor kort moesten studenten na afloop van hun studies terugkeren naar hun herkomstland, tenzij ze onmiddellijk werk gevonden hadden in België. Nu krijgen ze een jaar om dat te doen.

“Als ik politieke initiatieven neem, dan krijg ik heel wat reacties op sociale media, in alle mogelijke richtingen”, stelt Mahdi. “Het was de allereerste keer dat de meeste reacties op LinkedIn verschenen. Studenten uit China, Amerika, Nieuw-Zeeland, alle landen van de wereld zegden me: heel goed dat je dit doet en zo jammer dat dit zo veel jaar geleden niet bestond, want ik heb helaas België moeten verlaten.”

Trends Talk met Sammy Mahdi kunt u bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdagmorgen 11 uur, of via de video hieronder.

Partner Content