Pensioenhervorming volstaat niet voor werkgevers: ‘Slechts een kleine stap’

Unizo-topman Danny Van Assche en VBO-topman Pieter Timmermans © Belga

Ondernemersorganisatie Unizo is ’teleurgesteld’ over de pensioenhervorming van de federale regering en ook Voka spreekt over ‘slechts een kleine stap’. VBO vindt de maatregelen wel symbolisch belangrijk.

‘Dit is geen hervorming van de pensioenen, maar wat aanpassingen in de marge’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. Unizo is wel positief over het plafonneren van de perequatie van de ambtenarenpensioenen, waardoor loonstijgingen van actieve ambtenaren niet meer steeds volledig zullen worden doorgerekend in de pensioenen. Maar voor Unizo had die maatregel nog verder mogen gaan. ‘Het is nog altijd voordeliger dan het pensioen van werknemers en zelfstandigen die met een welvaartsenveloppe werken’, luidt het.

‘We stoppen te vroeg met werken’

De pensioenbonus, die mensen moet aanmoedigen om langer aan het werk te blijven, vindt Unizo een ‘zeer beperkte en inefficiënte maatregel’. De werkgeversorganisatie wil ingrijpender maatregelen. ‘We stoppen in ons land te vroeg met werken en doorheen de loopbaan zijn we te vaak inactief.’

‘Slechts een kleine stap’

Voka, een andere werkgeversorganisatie, is evenmin onder de indruk van het akkoord. ‘Deze hervorming is slechts een kleine stap naar een betere betaalbaarheid van de vergrijzingskosten. Er zullen nog verschillende pensioenhervormingen nodig zijn’, klinkt het. ‘Voor Voka moet in een echte pensioenhervorming de pensioenleeftijd mee evolueren met de levensverwachting. Daar is de politiek vandaag nog niet klaar voor’, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

‘Symbolisch belangrijk’

Het VBO, de grootste werkgeversfederatie van het land, vindt het akkoord ‘onvolkomen qua slagkracht en impact’, maar wel symbolisch belangrijk. ‘Zo wordt er voor de eerste keer een hervorming van de perequatie doorgevoerd. Daarnaast is de pensioenbonus een incentive om langer te blijven werken. Ook het feit dat het akkoord tussen de sociale partners in verband met de fiscale en sociale standstill van de aanvullende pensioenen wordt gerespecteerd, is een goede zaak’, meldt het VBO. Maar een structurele hervorming zal na de verkiezingen van 2024 ‘meer dan nodig zijn’, aldus het VBO.

Lees ook:

Partner Content