Federale regering bereikt akkoord over pensioenhervorming

Minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap en Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) en Eerste Minister Alexander De Croo (Open Vld) op de foto tijdens een persconferentie van de federale regering over de begroting, donderdag 30 maart 2023 in Brussel. -- Foto door Nicolas Maeterlinck (Belga/Getty)

Het kernkabinet heeft maandagochtend na een nacht onderhandelen een akkoord bereikt over een pakket pensioenmaatregelen om de financiële houdbaarheid van het pensioenstelsel te verbeteren. Zo meldt de woordvoerder van premier Alexander De Croo en wordt door andere kabinetten bevestigd.

De topministers raakten het eens over de plafonnering van de perequatie van de ambtenarenpensioenen (max. 0,3% per jaar van het totale ambtenarenpensioen. Er kan ook geen overdracht plaatsvinden van de ene naar de andere periode).

“Dit zegt veel over de prioriteiten”: over de reacties vanuit de oppositie leest u hier

‘Wijninckx’-bijdrage verhoogd

Voorts wordt het tarief van de ‘Wijninckx’-bijdrage – de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage in het kader van de 2e pijler – verhoogd van 3 naar 6%. Deze maatregel wordt pas ingevoerd vanaf 1 januari 2028, conform de door de sociale partners gevraagde stand-still in het Afsprakenkader van 15 maart 2023.

Netto pensioenbonus

De pensioenbonus in de hervorming van afgelopen zomer zal netto en niet bruto worden uitbetaald. Wie ervoor kiest om langer te werken, kan ervoor kiezen om de bonus uitbetaald te krijgen in 1 keer. Deze eenmalige uitkering kan oplopen tot 22.645 euro voor wie ervoor kiest om drie jaar langer te werken.

Loopbaan van minimum 20 jaar

Daarnaast zal een 20-jarige effectieve loopbaan nodig zijn om toegang te krijgen tot het minimumpensioen, zoals eerder afgesproken. Om rekening te houden met de loopbaanverschillen tussen mannen en vrouwen worden er wel enkele gelijkgestelde periodes in rekening gebracht zoals zwangerschapsrust, vaderschapsverlof of tijdelijke werkloosheid.

Tenslotte bevestigt het kernkabinet de neerwaartse bijstelling van de 4e minimum pensioentranche zoals beslist tijdens de begrotingscontrole in maart. Het zal een jaarlijkse besparing opleveren van 126 miljoen euro.

Alle maatregelen moeten de vergrijzingskost in België met 0,5% van het bbp reduceren tegen 2070, luidt het nog.

‘Werken wordt beter beloond’

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zorgt het pensioenakkoord ervoor “dat zij die werken beter beloond worden”, zo schrijft hij op Twitter. Hij waarschuwt meteen dat het betaalbaar houden van het systeem een constante bekommernis zal zijn voor de komende jaren.

De MR-voorzitter zet meteen ook de belangrijke punten van het akkoord voor zijn partij op een rijtje. Het gaat om het effectief werken om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen, een begin van harmonisering van de verschillende pensioenregimes en een pensioenbonus voor zij die langer werken.

‘Positief voor vrouwen’

“Dit pensioenakkoord vermijdt dat rechten van vrouwen in het gedrang komen. De sterkste schouders zullen meer bijdragen. Dat zijn voor mij twee belangrijke punten uit het akkoord. Dit is een beginpunt, geen einde want er moeten nog belangrijke beslissingen genomen worden”, reageert Groen-vicepremier Petra De Sutter dan weer op het akkoord.

Ze vindt het positief dat onder andere ouderschapsverlof, mantelzorgverlof of een periode om te zorgen voor een ziek familielid gaan meetellen als effectief gewerkte jaren. “Het zijn vooral vrouwen die dit verlof opnemen en hierdoor een onderbroken loopbaan hebben. Door dit akkoord komt hun recht op een minimumpensioen niet in het gedrang”, stelt ze.

‘Alleen hoogste ambtenarenpensioenen stijgen minder’

De minister van Ambtenaren benadrukt voorts dat het zogenaamde systeem van perequatie voor de ambtenarenpensioenen niet afgeschaft wordt. “Alleen de hoogste ambtenarenpensioenen zullen iets minder stijgen. Anderzijds vragen we ook een grotere bijdrage van de werknemers en zelfstandigen die de allerhoogste tweedepensioenpijler opbouwen. Zo kunnen we de laagste pensioenen aanvullen. Dat is eerlijk”, vervolgt ze. 

‘Afschaffing ziektepensioen goede zaak’

Tenslotte wijst De Sutter erop dat mensen die voor de overheid werken en lang ziek waren niet meer definitief afgeschreven worden voor de arbeidsmarkt. “De afschaffing van het definitief ziektepensioen is een goede zaak. Daardoor worden er nog steeds jonge, vastbenoemde ambtenaren verplicht op ziektepensioen gestuurd. Met alle gevolgen van dien: mensen raken in isolement en armoede dreigt. Die onrechtvaardigheden halen we uit dat systeem.” (Belga)

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."
Meer toelichting volgt op een persconferentie.

Eerder dit jaar:

Partner Content