Alain Mouton

‘Niet hervormen is de materiële fout van Vivaldi’

Alain Mouton Redacteur bij Trends

‘Men palavert over cijfers na de komma, terwijl het echte schandaal de cijfers voor de komma zijn’, stelt Trends-redacteur Alain Mouton.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) moest kiezen voor een zoveelste staaltje newspeak om een uitweg te vinden uit de vaudeville rond de begrotingscijfers. Dat de intussen afgeserveerde staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker de budgettaire impact van de verlaging van de btw op gas en elektriciteit in de rekeningen had opgenomen, werd een “materiële fout” genoemd, want de inkomsten uit hogere accijnzen die dat moesten compenseren, stonden niet vast.

Nochtans was de lagere btw op energie nog voor het begrotingsconclaaf van oktober afgeklopt. De budgettaire kostprijs van de ingreep moest dus in de boeken staan. Voor De Croo ging het vooral om perceptie: een tekort van 35 miljard euro in plaats van 33,5 miljard is een tekort van 6,1 in plaats van 5,8 procent van het bbp. Voor het imago van de premier in Europa was 6 procent een rode lijn.

Niet hervormen is de materiële fout van Vivaldi.

Men palavert over cijfers na de komma, terwijl het echte schandaal de cijfers voor de komma zijn. Het Belgische begrotingstekort is het grootste van Europa. De uitgaven voor de covidcrisis aanhalen om de rode cijfers te verklaren is te gemakkelijk. Al voor de zomer waarschuwde het IMF dat het grote probleem zit bij de stijging van de structurele uitgaven.

De vergrijzingskosten leggen een steeds groter beslag op de staatsfinanciën. Tegen 2045 stijgt die factuur met 20 miljard euro. Dat kan enkel binnen de perken worden gehouden via hervormingen op de arbeidsmarkt en in de pensioenen. Maar daarin is deze regering zeer nalatig. Dát is de materiële fout van Vivaldi. Door het gebrek aan hervormingsbereidheid dreigt België 1 miljard euro Europees relancegeld mis te lopen. Maar hervormingen zullen pas met het mes op de keel worden doorgevoerd. Wanneer de rentevoeten op Belgisch staatspapier nog eens met paar procenten stijgen, bijvoorbeeld.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content