Nationale Bank laat begrotingsevenwicht voorlopig los: ‘Zo snel mogelijk naar een tekort van 1 procent’

De prognoses voor het Belgische begrotingstekort bij ongewijzigd beleid zien er alsmaar slechter uit. Er moet snel ingegrepen worden om een buffer te hebben voor tegenslagen. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.

Wunsch riep de pers maandag bijeen voor nieuwe voorspellingen over de Belgische economie in de komende jaren. Hij had goed nieuws: ons land houdt verrassend goed stand, terwijl er in de eurozone een duidelijke groeivertraging is. De komende jaren zal de Belgische groei wel wat afzwakken, maar niet dramatisch. Voor dit jaar gaat de Nationale Bank uit van 1,3 procent groei, wat zelfs iets meer is dan in de lenteprognose. Tegen 2022 zou de bbp-groei vervolgens lichtjes afnemen tot 1 procent.

Op vier jaar zou de koopkracht van de Belgen toenemen met een stevige 5 procent per persoon. Door een cocktail van positieve elementen was er dit jaar al een erg stevige toename van meer dan 2 procent. Ook de arbeidsmarkt blijft goed presteren: er zouden tussen dit jaar en 2022 netto nog 170.000 banen bijkomen. De werkloosheidsgraad zakt naar een historisch lage 5,4 procent.

Wunsch bracht echter niet alleen goed nieuws. De begrotingstoestand bij ongewijzigd beleid zal er alsmaar somberder uit gaan zien in de komende jaren, want de sociale uitgaven zullen blijven stijgen terwijl daar geen nieuwe ontvangsten tegenover staan. En dat terwijl er nog steeds geen regering is. De gouverneur wil op korte termijn nog niet dramatiseren. ‘Maar het is wel zorgwekkend dat er geen marge is om schokken op te vangen’, aldus Wunsch. Als er niets verandert, loopt het tekort in 2022 op tot 2,8 procent of 14 miljard euro. Als er zich dan een recessie of een rentestijging zou voordoen, zullen harde maatregelen nodig zijn ‘met ook een zware impact op sociaal niveau’, waarschuwt Wunsch.

Opvallend is dat Wunsch niet meteen pleit voor een terugkeer naar een begrotingsevenwicht. ‘We zouden zo snel mogelijk naar een tekort van 1 procent moeten om een buffer te creëren’, zegt hij. Op die manier wordt de overheidsschuld al ‘in een neerwaarts traject’ gezet. Daarna kan dan verder gewerkt worden richting een evenwicht.

Partner Content