Gezinsbond: ‘Het corona-ouderschapsverlof komt niet te laat’

© Getty
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

De ministerraad keurde op 2 mei het deeltijdse corona-ouderschapsverlof goed dat werknemers met kinderen de periode moet helpen te overbruggen waarin de scholen dicht zijn en nog niet alle kinderen in de opvang terecht kunnen. We vroegen een reactie aan Lutgard Vrints van de Gezinsbond.

Update: Vanaf 15 mei kunnen werkgevers voor hun werknemers corona-ouderschapsverlof, staat te lezen op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Daarna moet de werknemer de aanvraag vervolledigen. Als er al een gewoon ouderschapsverlof loopt met dezelfde breuk, bijvoorbeeld 1/2de of 1/5de verlof, dan kan dat verlof via een vereenvoudigde procedure worden omgezet in corona-ouderschapsverlof.

Via een volmachtenbesluit voert de regering-Wilmès het corona-ouderschapsverlof met terugwerkende kracht in. Ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar of een gehandicapt kind kunnen gebruik maken van dit verlof. Het besluit ligt voor advies bij de Raad van State en wordt, als alles goed gaat, op 12 mei in het Staatsblad gepubliceerd. Te laat dus voor wie op 4 mei weer aan de slag moest.

“Het is nog niet té laat”, vindt Lutgard Vrints van de Gezinsbond. “Het corona-ouderschapsverlof komt er. Je kan, na een akkoord met je werkgever, al mee beginnen vanaf 1 mei, door bijvoorbeeld vakantie te nemen of gewoon ouderschapsverlof aan te vragen. Je kan dat daarna omzetten naar corona-ouderschapsverlof.”

Vrints voegt eraan toe dat er nog moeilijke maanden komen voor ouders. “Wie al eerder in ouderschapsverlof was gegaan, kan dat stopzetten in mei en juni, en daarna weer opnemen, zonder dat je je andere ouderschapsverlof verliest. Of dit ook voor tijdskrediet geldt, is nog niet duidelijk”, voegt Vrints eraan toe.

Er zijn enkele opmerkelijke verschillen met het gewone ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof is geen recht. Er zullen gezinnen uit de boot vallen.

Lutgard Vrints. “Als de werknemer het akkoord van zijn werkgever niet krijgt, dan kan hij of zij geen corona-ouderschapsverlof opnemen. Het is geen recht maar een gunst. Het gewone ouderschapsverlof is wel een recht, maar toch kunnen werkgevers aan hun werknemers vragen het verlof met enkele maanden uit te stellen.”

“Ook zelfstandigen vallen uit de boot. De Gezinsbond vraagt dat ook zij van een extra verlof gebruik kunnen maken.”

Het corona-ouderschapsverlof kan, in tegenstelling tot het gewone ouderschapsverlof, niet voltijds worden opgenomen.

Vrints. “Het extra ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen. Wie minstens vier vijfde werkt, kan de arbeidsduur met de helft verminderen. Wie voltijds werkt kan de arbeidsduur met één vijfde tot de helft verminderen. Het verlof kan opgenomen worden in één keer, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.”

“Ik ga er vanuit dat voltijds werkende ouders ervoor kunnen kiezen twee volledige weken thuis te blijven per maand om voor de kinderen te zorgen. Daarover moet binnenkort uitsluitsel komen. Dat is bijvoorbeeld een oplossing voor ouders die hun kinderen in co-ouderschap opvoeden of voor ouders die om de beurt voor de kinderen kunnen zorgen.”

De uitkering voor het corona-ouderschapsverlof zal een kwart hoger liggen dan voor het gewone ouderschapsverlof.

Vrints: “We hadden gepleit voor een hogere uitkering, maar toch was dit ook voor ons een verrassing. We maakten al even de berekening, op basis van de informatie die we nu hebben. Ouders zouden voor een halftijdse onderbreking 532,24 euro bruto krijgen, na aftrek van 17,15 procent bedrijfsvoorheffing komt er 440,96 euro op de rekening terecht. Wie een dag ouderschapsverlof per week neemt, krijgt daar 149,59 euro voor op zijn rekening. Voor alleenstaande ouders worden die bedragen verhoogd tot respectievelijk 724,94 euro en 289,97 euro. Let wel, je moet op al die uitkeringen achteraf nog extra belastingen betalen. Deze uitkeringen worden samen met je andere inkomsten belast aan het marginale tarief, dat kan oplopen tot 50 procent plus gemeentebelastingen.”

Het verschil met de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, die 70 procent van het brutoloon bedraagt, is voor sommige werknemers nog altijd groot.

Vrints: “De bedoeling van het ouderschapsverlof is de zorg voor de kinderen. Laat u vooral geen ouderschapsverlof opdringen door de werkgever als u er geen behoefte aan hebt. Als uw werkgever onvoldoende werk voor u heeft, dan is tijdelijke werkloosheid een betere oplossing. Er zijn overigens ook landen die ervoor gekozen hebben de tijdelijke werkloosheid uit te breiden met zorgmotieven. België heeft daar niet voor gekozen.”

“Het corona-ouderschapsverlof is niet volmaakt, maar voor veel gezinnen biedt het een oplossing. We hebben er even voor gevreesd dat het er helemaal niet meer van zou komen. Op het laatste moment hebben we toch nog allerlei zaken uit de brand kunnen slepen.”

Voor het corona-ouderschapsverlof zijn de termijnen korter.

Vrints. “De anciënniteitsvoorwaarde valt grotendeels weg voor het coronaverlof. De werknemer moet slechts een maand in dienst zijn bij de werkgever. Dat is goed nieuws. Om een beroep te kunnen doen op het gewone ouderschapsverlof moeten mensen minstens een jaar in dienst zijn bij hun werkgever.”

“De werknemer moet zijn werkgever minstens drie dagen op voorhand inlichten. De werkgever heeft zes dagen tijd om te reageren. In onderling overleg kunnen zelfs nog kortere termijnen worden gehanteerd.”

Pleeg- en adoptieouders kunnen gebruik maken van corona-ouderschapsverlof, maar niet van het gewone ouderschapsverlof.

Vrints. “Niet enkel werknemers met een eigen kind, maar ook werknemers met adoptie- of pleegkinderen jonger dan 12 jaar kunnen vanaf 1 mei gebruik maken van het deeltijdse coronaverlof. Ook dat is goed nieuws. Hopelijk is dit een precedent voor het gewone ouderschapsverlof.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content