EU-sancties mogelijk tegen handelspartners die klimaatafspraken of arbeidsrechten schenden

Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. © Belga Image

De Europese Commissie wil in de toekomst handelssancties kunnen treffen tegen partnerlanden die wederzijdse afspraken over klimaatbeleid of arbeidsrechten in handelsakkoorden met voeten treden, zo heeft ze woensdag aangekondigd.

‘We willen van onze handelsakkoorden een nog grotere aanjager van positieve verandering maken’, zo verklaarde eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. ‘We gaan onze handhaving versterken en we zullen onze toevlucht nemen tot sancties indien belangrijke engagementen op vlak van arbeid of klimaat niet wordt nageleefd’.

Alle Europese handelsakkoorden met derde landen bevatten tegenwoordig hoofdstukken over duurzame ontwikkeling, waarin er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de naleving van het klimaatakkoord van Parijs of de ratificatie van internationale arbeidsconventies. Maar hoewel de EU een handelsgrootmacht is, blijkt het in de praktijk niet steeds evident om die afspraken ook af te dwingen.

Daarom wil de Commissie dat het geschillenbeslechtingssysteem in handelsakkoorden helemaal van toepassing wordt op deze hoofdstukken. Indien een expertenpanel vaststelt dat één van de partijen zich niet houdt aan de engagementen inzake duurzame ontwikkeling, dan moet die partij aangeven hoe en tegen wanneer ze dit gaat rechtzetten. Gebeurt dat niet, dan wil de Comissie ‘als laatste middel’ handelssancties kunnen nemen.

De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over handelsakkoorden. Ze zal de nieuwe principes toepassen in toekomstige onderhandelingen, en lopende onderhandelingen ‘waar passend’. Er zijn momenteel handelsgesprekken lopende met onder meer Indonesië, Nieuw-Zeeland, Australië en India.

Partner Content