De Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham) in België waarschuwt voor uitblijven hervorming vennootschapsbelasting

© belga
Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Dinsdag stuurt de Amerikaanse Kamer van Koophandel (AmCham) in België een brief aan de federale regering waarin ze pleit voor een snelle verlaging van de vennootschapsbelasting. Zonder hervorming dreigen Amerikaanse bedrijven België de rug toe te keren, is de niet mis te verstane boodschap.

De AmCham was optimistisch toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) begin 2016 een pleidooi hield voor een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 naar 20 procent. “Maar die plannen zijn op de lange baan geschoven en onze leden vrezen in toenemende mate dat van die hervorming niets in huis komt”, staat in een brief die gericht is aan de federale regering.

In de brief uit de Amerikaanse Kamer van Koophandel ook haar bezorgdheid over het feit dat het systeem van de notionele-intrestaftrek almaar minder aantrekkelijk is door de dalende rente en dat bedrijven geconfronteerd worden met andere belastingen zoals het optrekken van de roerende voorheffing naar 30 procent en de 5,15 procent fairness tax. Ook al oordeelde het Europees Hof van Justitie onlangs dat de fairness tax “een verboden dubbele belasting” is.

Uit de markt geprijsd

De open brief, ondertekend door AmCham-voorzitter Howard Liebman en chief executive Marcel Claes, is ook zeer kritisch voor de hoge bedrijfsbelastingen die ondernemingen in België betalen naast de vennootschapsbelasting. De totale bedrijfsbelastingen (met ook sociale bijdragen) bedragen in België meer dan 12 procent van het bbp, aldus AmCham. Dat is niet alleen een stuk meer dan de 7,5 procent in referentielanden zoals andere kleine open economieën, maar ook meer dan de 9,5 procent van het bbp bedrijfsbelastingen die in onze buurlanden Duitsland en Frankijk worden betaald.

“Die discrepanties tonen aan dat België zichzelf uit de markt aan het prijzen is bij het aantrekken van productieve investeringen. Sommige van de belangrijkste leden van AmCham in België hebben al hun twijfels geuit over de toekomst van hun bedrijfsactiviteiten hier”, is de niet mis te verstande boodschap. Een duidelijke laatste waarschuwing richting regering-Michel.

Verlaging in fases

Chief Executive Marcel Claes: “De brexit doet Amerikaanse bedrijven nadenken over een vertrek uit Groot-Brittannië. Opvallend genoeg wordt daar ook een vertrek uit België aan gekoppeld. Een duidelijk signaal via een verlaging van de vennootschapsbelasting zou veel van die twijfels weghalen.”

AmCham België is bij monde van Claes gewonnen voor een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting richting 20 procent. “Dat moet niet in één keer gebeuren, het kan in fases. Zo zou het tarief bijvoorbeeld eerst kunnen verlagen naar 26 procent en een paar jaar later naar 20 procent. Men kan dat proces gerust over zes tot zeven jaar spreiden. Belangrijk voor de bedrijven is rechtszekerheid en voorspelbaarheid.”

Terugverdieneffecten

Meteen rijst de vraag hoe die lagere vennootschapsbelasting gefinancierd kan worden. Een daling van het tarief richting 20 procent zou de staatskas al snel 4 miljard euro kosten. Maar volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel brengt een lager tarief extra investeringen en banen met zich. Claes: “Als de lagere vennootschapsbelasting 63.700 nieuwe voltijdse banen oplevert, dan zorgt dat voor extra sociale bijdragen en belastinginkomsten en betekent dat minder uitkeringen. De terugverdieneffecten kunnen de verlaging van het tarief financieren. Trouwens, door nu niets te doen, zijn er ook omgekeerde terugverdieneffecten. De stilstand in dit dossier is slecht voor de economie en de begroting.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content