Luik. Universiteit als industrie

Luik countert de industriële teloorgang met een nauwere samenwerking tussen bedrijven en universiteit.

“In Luik geloven we dat de universiteit een bevoorrecht milieu is, dat moet deelnemen aan het sociaal-ekonomisch herstel, ” zegt woordvoerster Marianne Lebrun van de vereniging Interface entreprises-université. Deze organizatie werd in 1989 opgericht onder de auspiciën van de Union wallonne des entreprises. Sinds 1994 is Interface gepromoveerd tot een volwaardige universitaire dienst, die rapporteert aan de raad van bestuur van de ULg. De cel vormt een schakel tussen vorsers en ondernemingen. Zij is één van de manieren waarop Luik de gevolgen bestrijdt van de industriële aardverschuiving uit de jongste decennia, die de provincie 70.000 banen kostte.

“Wij willen onze onderzoeksinstrumenten valorizeren bij de bedrijven, door hen te laten weten dat de universiteit er is om hen oplossingen aan te bieden. Konkreet hebben we onder andere een samenwerkingsakkoord gesloten met Electricité Industrielle Belge (EIB) uit Verviers, een dochter van Daimler-Benz. Het opzet is kennisoverdracht van de universiteit naar het bedrijf in diverse domeinen, bijvoorbeeld ook in dat van het personeelsbeleid. Deze maand wordt een gelijkaardige overeenkomst met Colgate-Palmolive bekrachtigd, ” verklaart Lebrun.

DUURZAME RELATIES.

Dit soort samenwerking kan vrij ver reiken en strekt zich zelfs uit tot KMO’s. De universiteit kan tussenkomen op verschillende niveaus en zelfs een brevet neerleggen voor rekening van een KMO. In dat geval aanvaardt de instelling om onderzoek te doen op een welbepaald terrein, op aanvraag van het bedrijf. De bedoeling is niet het akkumuleren van beperkte en punktuele vormen van samenwerking, maar wel het tot stand brengen van duurzame relaties die na verloop van tijd als het ware de reflex inslijpen om op de diensten van de vorsers een beroep te doen.

De universiteit ondersteunt daarenboven spin-offs, speciaal opgezette ondernemingen die onderzoeksresultaten commercializeren. Van dergelijke initiatieven zijn er 25 operationeel, speciaal in de biotechnologie. Is dit zo uitzonderlijk ? Ook andere universiteiten doen inspanningen op dit vlak. Reageert direkteur Pierre Neuray van de Handelskamer : “Dat klopt, maar deze beweging heeft in Luik een langere traditie en is systematisch georganizeerd. Meer dan elders maakt de universiteit volwaardig deel uit van het regionale ekonomische plaatje. “

Sommige ondernemingen, zoals bijvoorbeeld IBM, nemen aktief deel aan het universitaire leven. Daniel Culot van de Luikse IBM-vestiging bevestigt : “We hebben een aantal vruchtbare onderzoekskontrakten lopen. De samenwerking slaat zo goed aan dat de Luikse universiteit één van de drie projekten in de wereld binnenreef die door IBM geselekteerd werden voor een belangrijke ondersteuning. Het gaat om het Salmon-projekt voor onderzoek naar kontroletechnieken op de vervuiling van water. “

Hoe zwaar weegt de universiteit in werkelijkheid door in het ekonomisch weefsel van de streek ? Zeker is dat er nogal wat nieuwe technologie wordt ontwikkeld. “De klassieke aktiviteiten, zoals de metaalkonstruktie en de agro-voedingssektor, zijn er nog steeds, ” beklemtoont Pierre Neuray. “Zij kennen zelfs een nieuwe bloei dankzij de integratie van nieuwe technologieën. Dit valt vooral op in de sektoren elektriciteit en elektronika. Luik is ook prominent aanwezig in de ruimtevaart en de biotechnologie. “

EUREGIO.

Het prinsbisdom verwacht veel van zijn relaties met de buren. Aken ligt op 30 km, Maastricht op 40 km en Vlaanderen “op twee passen, ” zo klinkt het charmant (of angstaanjagend, u kiest maar). De euregio Rijn-Maas geniet prioriteit. Er werd zelfs al een “Euregionale Kamer” opgericht, die haar eerste bijeenkomst hield op 25 januari jl. In deze Kamer zetelen vertegenwoordigers van “de openbare besturen en de sociaal-ekonomische wereld”. Zij zal overleggen over een gezamenlijk ontwikkelingsbeleid en gemeenschappelijke initiatieven nemen. In het kader hiervan spoort de verbindingsgroep universiteit-bedrijven ondernemingen op die met elkaar in kontakt kunnen worden gebracht. De organizatie is belast met het luik “technologische transfers”. Tastbare resultaten zijn een “zakenbeurs op pc” die op verschillende plaatsen werd vertoond en een gegevensbank over het honderdtal onderzoekscentra in de euregio.

De voordelen van de geografische ligging komen tot uiting in het sukses van de Luikse haven, die zichzelf de derde binnenhaven van Europa noemt en jaarlijks 20 miljoen ton goederen verwerkt. De regionale luchthaven van Bierset daarentegen, kende in het verleden tal van ongelukkige beleidskeuzes en is biezonder bescheiden. Direkteur Luc Partoune van de Société de développement et de promotion de l’aéroport de Liège (SAB) : “Een door de luchthaven in 1992 bestelde studie konkludeerde dat de ontwikkeling best kon gericht worden op twee assen : goederen en charters. Wij houden sindsdien vast aan deze strategie en volgen nauwgezet het ontwikkelingsplan dat destijds werd vastgelegd. “

Vorig jaar haalde Luik 30 ton vracht, dit jaar hoopt Partoune op 10.000 ton. Pover, uiteraard, maar Luik kromt de rug om de oude luchthaven om te toveren tot een regionaal en multimodaal goederencentrum, met een zone van 50 hektare voor goederenbehandeling en aansluitingen op spoor en autoweg. Het is de streek gegund dat die helikopter opgaat.

FRANCOIS WEERTS

JOS GAVEL

PIERRE NEURAY (LUIKSE HANDELSKAMER) Vruchtbare traditie van samenwerking tussen bedrijven en universiteit.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content