Leroy wil quota uitbreiden naar directies van beursgenoteerde bedrijven: minstens derde moet vrouw zijn

Stockbeeld © Getty Images

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy (Ecolo) wil dat niet alleen de raden van bestuur maar ook de directiecomités van beursgenoteerde bedrijven voor minstens een derde uit vrouwen bestaan. Ze wil daarvoor de bestaande quotawet uitbreiden. In de raden van bestuur worden de regels aangescherpt naar minimaal 40 procent van elk geslacht.

“Quota werken en zonder verliezen we tijd”, zegt de Ecolo-staatssecretaris.

‘Nut bewezen’

De discussie over de (on)zin van quota gaat al lang mee, maar volgens staatssecretaris Leroy hebben quota al hun nut bewezen. Ze verwijst naar de quotawet uit 2011 die aan beursgenoteerde bedrijven oplegt dat een derde van hun raad van bestuur moet bestaan uit vrouwen.

Sinds 2008 is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur meer dan verviervoudigd, van 8 procent tot 33 procent. Een gelijkaardig verhaal in het parlement: daar steeg het aantal vrouwen van 16 procent naar meer dan 40 procent in 2019 na de invoering van quota op de kieslijsten.

Uitbreiden naar directiecomités

Leroy wil de quotaregeling nu uitbreiden naar de directiecomités. In die comités is voorlopig maar 16 procent vrouw. Concreet moet de uitbreiding beursgenoteerde bedrijven aansporen hun directiecomités evenwichtiger samen te stellen door minimum een derde leden van elk geslacht aan te stellen. In de raden van bestuur worden de regels aangescherpt naar minimaal 40 procent van elk geslacht. 

“Door meer vrouwen in directiecomités te zetten, breng je andere ideeën én ervaringen mee. Dat is een verrijking voor de samenleving, voor de bedrijven en geeft ook vrouwen de kans om zich ten volle te ontplooien in hun carrières”, aldus Leroy.

Volgens de Ecolo-politica krijgen de bedrijven ruim de tijd om zich in orde te stellen. Leroy ziet de uitbreiding ook als een tijdelijke maatregel “die kan worden afgeschaft zodra het glazen plafond is doorbroken”.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content