Inkomen verzekerd

Roel Van Espen medewerker Trends

Als een werknemer voor lange tijd arbeidsongeschikt is, valt hij terug op een fractie van zijn loon. Hoe kan hij zich daartegen indekken?

Een op de tien Belgen wordt tijdens zijn beroepsloopbaan lange tijd arbeidsongeschikt — soms is dat zelfs blijvend. Dat kan gebeuren door een ziekte of een ongeval, maar steeds vaker houden ook stress en depressies mensen van de werkvloer. Als een bediende arbeidsongeschikt wordt, moet zijn werkgever de eerste dertig kalenderdagen zijn volledige salaris uitbetalen. Ondanks de invoering van het eenheidsstatuut is dat voor een arbeider anders: zijn volledige loon is slechts gewaarborgd gedurende de eerste zeven dagen. In de tweede week valt hij terug op 85,88 procent. Daarna heeft hij tot de dertigste kalenderdag recht op 25,88 procent.

Als een bediende na dertig dagen nog altijd arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een uitkering van het ziekenfonds. Het is belangrijk dat hij het ziekenfonds tijdig een attest van de behandelende arts bezorgt. De vergoeding die hij ontvangt, bedraagt in principe 60 procent van het begrensde brutoloon. Vanaf het tweede jaar van de arbeidsongeschiktheid begint de periode van de invaliditeit. De uitkering bedraagt dan 65 procent van het begrensde brutoloon, als hij ten minste één persoon ten laste heeft. Een alleenstaande heeft recht op 55 procent van zijn brutoloon. Voor wie samenwoont, daalt het percentage tot 40 procent.

Een extra verzekering

Om financiële problemen door langdurige arbeidsongeschiktheid te vermijden, kunt u enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Op die manier vermijdt u dat u uw hypothecaire krediet niet meer kunt aflossen. Om te beginnen is het verstandig een geldreserve aan te leggen voor het geval dat u een tijd buiten strijd zou zijn. Daarnaast kunt u een verzekering gewaarborgd inkomen overwegen. Hoewel zo’n polis vaak wordt aanbevolen aan zelfstandigen, mikken de meeste financiële instellingen daarmee ook op werknemers.

Volgens BNP Paribas Fortis is zo’n verzekering interessant voor werknemers met een jaarlijks bruto-inkomen dat hoger ligt dan 30.000 euro. KBC, ING en Belfius bieden soortgelijke polissen aan, al verschillen de voorwaarden naargelang van de verzekeraar. De premie hangt meestal af van de hoogte van de gewenste uitkering, en van de duur en de periode die de cliënt zonder uitkering wil overbruggen. Reken doorgaans op enkele tientallen euro’s per maand. Vaak geldt er een maximumleeftijd voor het afsluiten van de verzekering — bijvoorbeeld 50 jaar.

Ook bij gedeeltelijke invaliditeit

Bij BNP Paribas Fortis krijgt u al een vergoeding bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vanaf 25 procent. Dat gebeurt maandelijks, zolang de arbeidsongeschiktheid of de lichamelijke invaliditeit duurt. Ook ING betaalt desgewenst een uitkering tot de wettelijke pensioenleeftijd. De hoogte hangt eveneens af van de graad van de arbeidsongeschiktheid. Vanaf 67 procent ongeschiktheid ontvangt de verzekerde een volledige vergoeding. Belfius laat de consument kiezen tussen een vervangingsinkomen van maximaal twaalf maanden of een van 24 maanden. Daar heeft de cliënt recht op als hij voor minstens 67 procent invalide is.

ROEL VAN ESPEN

De meeste verzekeraars bieden een verzekering gewaarborgd inkomen aan voor werknemers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content