Recore in Hasselt moet een van de duurzaamste bedrijvenparken van Vlaanderen worden

RECORE Een fietspad doorkruist het hele bedrijventerrein. © GF
Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

In Hasselt krijgt de oude fabriekssite van de meubelfabrikant Recor een nieuwe toekomst als duurzaam bedrijvenpark. Opvallend is dat de ontwikkelaars er ook gestapelde bedrijfsgebouwen zullen aanbieden.

Op de Recor-site, aan de zuidrand van de Hasseltse binnenstad, zijn de werken gestart voor de eerste twee gebouwen van de bedrijvencampus Recore. Het oude kantoorgebouw van het meubelbedrijf Recor blijft behouden, maar ondergaat een grondige renovatie. Het krijgt ook een extra bouwlaag in de vorm van een terugspringend glazen volume. Ook achteraan op de site is er al volop bedrijvigheid. Daar wordt op de structuur van de oude productiehallen een verzamelgebouw voor kleine kmo’s gebouwd.

Recor is een begrip in Hasselt. Op zijn hoogtepunt bood het bedrijf werk aan 800 mensen. Na een faillissement en een doorstart verhuisde Recor in 2020 zijn laatste activiteiten in Hasselt naar de nieuwe hoofdzetel in Genk. Voor de verkoop en de invulling van de vrijgekomen terreinen schreef de familie Corthouts van de Recor-groep in 2021 een biedingsproces uit. De tandem Futurn-Mathieu Gijbels kwam als winnaar uit de bus. Het Kortrijkse Futurn is een specialist in het revitaliseren van oude bedrijfspanden en -terreinen. Het Limburgse bouwbedrijf Mathieu Gijbels legt zich vooral toe op de bouw en de renovatie van kantoor- en bedrijfsgebouwen.

Een fietspad door de campus

Dat op de site een bedrijvenpark zou komen, was geen verrassing, gezien de partners in het project en de ruimtelijke bestemming van het terrein. Toch duurde het nog bijna een jaar voor Futurn en Mathieu Gijbels het masterplan voorstelden. “We hebben onze tijd genomen”, vertelt Frederik Baert, managing partner van Futurn. “Door de groei van Recor is het terrein destijds stelselmatig volgebouwd met gebouwen van wisselende kwaliteit. Het vergde studiewerk en tijd om te beoordelen welke gebouwen we konden hergebruiken en welke we beter zouden slopen. We zijn ook met veel betrokken partijen gaan praten, om te voelen wat er leefde, wat de wensen en de noden waren. We vonden dat belangrijk, net omdat het een plek is met een geschiedenis en gezien de ligging dicht bij de binnenstad.”

We vragen aan de toekomstige gebruikers van het bedrijvenpark een charter te ondertekenen, waarin ze zich ertoe engageren de duurzame ambities mee waar te maken.
Gunther Biddelo, managing partner bij Futurn

Het masterplan van het Hasseltse architectenbureau UAU Collective toont een mix van gebouwen: opslagruimten, ateliers, kmo-verzamelgebouwen, kantoren. Centraal komt een parking. Er is ook ruimte voor sportinfrastructuur en horeca. Opvallend is het brede fietspad, dat de hele site doorkruist. Het past in de visie om de voorheen afgesloten bedrijfssite te verbinden met het nabijgelegen stadsweefsel. “De Recor-site ligt vlak bij enkele fietssnelwegen en fietsverbinding naar de binnenstad”, zegt Clémence Corthouts, projectontwikkelaar bij Futurn. “Een goede fietsinfrastructuur verhoogt de toegankelijkheid van het bedrijvenpark. Het is onze ambitie zo veel mogelijk mensen met de fiets in plaats van met de auto naar het bedrijvenpark te laten komen.”

RECORE Er is ook ruimte voor sportinfrastructuur en horeca.
RECORE Er is ook ruimte voor sportinfrastructuur en horeca. © GF

Efficiënt ruimtegebruik

De keuze voor de fiets sluit aan bij de groene ambities van Recore. Op de website staat dat het “een van de meest duurzame – misschien wel dé duurzaamste – bedrijvencampussen van Vlaanderen” moet worden. “De doelstellingen die Europa met de Green Deal beoogt tegen 2050, willen wij al halen tegen 2040”, zegt Gunther Biddelo, eveneens managing partner bij Futurn. “Op die manier willen we bedrijven die zich hier vestigen, een voorsprong geven in het conform zijn met de regelgeving die op ons afkomt. Tegelijk vragen we aan de toekomstige gebruikers van het bedrijvenpark een charter te ondertekenen, waarin ze zich ertoe engageren de duurzame ambities mee waar te maken.”

Met een combinatie van energiezuinige gebouwen, hernieuwbare energiebronnen en een slim en efficiënt energiegebruik mikt Recore op een uitdoofscenario voor fossiele brandstoffen op de site. Maar de duurzaamheidsambities reiken verder dan energie en mobiliteit. Vanuit een circulaire insteek is ervoor gekozen de bestaande gebouwen maximaal te recupereren. Er gaat ook veel aandacht naar een beter ruimtegebruik. De site was voor 94 procent verhard. Met onder meer het oog op een betere waterhuishouding, wordt dat teruggebracht tot ongeveer 73 procent. Toch zal de totale werk- en kantoorruimte nagenoeg hetzelfde blijven. Dat betekent dat er gestapeld moet worden: sommige gebouwen krijgen een extra bouwlaag. “We willen geen torens bouwen”, benadrukt Biddelo. “Maar we streven wel naar meer bedrijvigheid op minder vierkante meters op het maaiveld.”

Zijn bedrijven daar klaar voor? “Het ene al wat meer dan het andere”, antwoordt Biddelo. “Voor sommige bedrijven biedt een gestapelde productie operationele voordelen. Het reduceert de transportafstanden in een gebouw.”

“Het stapelen van bedrijfsgebouwen zal toenemen, gezien de stijgende grondprijzen”, stelt Baert. “Soms zien we dat ook opduiken in nieuwe stedenbouwkundige voorschriften. Daar zijn we geen voorstander van, omdat zoiets nu eenmaal niet in elke context en voor elk type bedrijf werkt.”

Draagvlak

De ambities en de grote schaal van het project met ongeveer 90.000 vierkante meter bedrijfsruimte roepen ook vragen op. Heeft een relatief kleine stad als Hasselt wel de economische draagkracht voor een project van die omvang? En is de stad al niet goed bediend op het gebied van duurzame bedrijvenparken? Vijf kilometer verderop ligt het erg succesvolle businesspark Corda Campus. “Die bezorgdheid over concurrentie met de Corda Campus leefde aanvankelijk ook bij de stad”, zegt Baert. “Maar we zijn geen echte concurrentie. We zijn onspeaking terms met de mensen van Corda Campus. Ons aanbod is complementair aan dat van Corda, in de eerste plaats omdat Recore meer op productiegerichte bedrijven mikt. Bij ons ligt de focus ook meer op scale-ups dan op start-ups. Ik denk niet dat Hasselt te klein is voor nog een bedrijvenpark. Als belangrijkste centrumstad van Limburg trekt het toch heel wat bedrijvigheid aan. De locatie is ook uniek: vlak bij de snelweg, met ook een hoge visibiliteit, en tegelijk op fietsafstand van de binnenstad. De nood aan duurzame en aantrekkelijke bedrijventerreinen neemt toe. Om talent te houden en aan te trekken, moeten bedrijven investeren in hun huisvesting. Ook om mensen naar het kantoor of de werkplek te krijgen, want door de pandemie hebben velen het gemak van thuiswerken ervaren.”

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content