Directie ING: ‘Geen herstructurering, wel vervoegd pensioen en vrijwillig ontslag’

ING-hoofdkwartier, Sint-Michielswarande, Brussel -- foto: Christophe Licoppe © PN

Bij ING hebben directie en vakbonden dinsdagnamiddag een cao besproken omtrent de evolutie binnen bepaalde diensten. De overeenkomst biedt aan medewerkers van wie de baan geautomatiseerd wordt, bijvoorbeeld de mogelijkheid om met “vervroegd pensioen bij lange carrière” te gaan of vrijwillig ontslag met vergoeding te nemen. Dat verduidelijkte de directie na afloop. Concrete details over het aantal potentieel betrokken medewerkers geven directie en vakbonden niet. Maar de bank weerlegt dat het om een ontslagronde of herstructurering gaat.

“ING ontkent met klem de aantijging over mogelijke herstructureringen zoals in 2016”, klinkt het in een statement na berichtgeving. Vorige week was via vakbond CNE al bekendgeraakt dat een kader afgesproken is voor mogelijke toekomstige herstructureringen bij de bank. Een cao met begeleidende maatregelen loopt eind dit jaar af en dus werd nu een nieuw kader afgesproken, klonk het.

Volgens ING werd op de reguliere ondernemingsraad toelichting gegeven over “zeer specifieke organisatorische veranderingen voor de komende twee jaar”. “We begrijpen dat verandering onzekerheid met zich kan meebrengen. Maar we vinden het belangrijk dat we samen met onze sociale partners, toekomstperspectief bieden en onze medewerkers handvaten geven om hun eigen loopbaan in handen te nemen.”

Concreet gaat het in het algemeen om evoluties bij afdelingen waar de afgelopen maanden een groot aantal taken is geautomatiseerd of gedigitaliseerd, aldus de bank. Denk aan administratieve taken in dossierbeheer.

Drie opties

In dat kader zijn er drie opties voor een betrokken werknemer, verduidelijkt de woordvoerder. “Interne mobiliteit” of veranderen van job binnen het bedrijf is een optie. Ingrijpender zijn evenwel opties twee en drie. Zo kunnen medewerkers vrijwillig ontslag nemen, waarbij ze een vergoeding krijgen zoals bij een ontslag.

En er is een eindeloopbaanregeling. “Voor medewerkers met een bepaalde anciënniteit, die bijna pensioengerechtigd zijn, kan ‘vervroegd pensioen bij lange carrière’ worden overwogen zoals vermeld in de cao die recent vernieuwd werd. Medewerkers die hier een beroep op willen doen, worden de komende dagen persoonlijk geïnformeerd”, aldus het statement. Concreet gaat het om mensen met minstens tien jaar anciënniteit die maximaal vier jaar van de pensioenleeftijd staan, wordt verduidelijkt.

“We benadrukken nogmaals dat ING België voor een geleidelijke aanpak kiest in functie van het voortdurend veranderende klantengedrag (door toenemende digitalisering en automatisering)”, besluit de bank.

‘Blanco cheque’

Hoeveel mensen betrokken zouden zijn, zegt de bank niet. “Het gaat niet om een aantal mensen, maar om een kader dat toelaat om keuzes te maken”, aldus de woordvoerder. Voorts wordt verwezen naar de interne mobiliteit. Zo hebben in 2023 al meer dan 550 medewerkers de stap gezet naar een nieuwe functie en drie op de vier vacatures worden intern ingevuld.

Bonden en directie hebben afgesproken om verder nog niet te communiceren, zegt Filip De Sutter van ACV Puls. Hij verwijst naar de cao die eind dit jaar afloopt en waar nu een vervolg op komt. Hij kadert de regeling in de “evolutie” die de bank al jaren doorgaat sinds de herstructurering. ING had in 2016 een grootschalige herstructurering aangekondigd waarbij 3.300 voltijdse banen moesten verdwijnen.

De christelijke bonden ACV Puls en CNE hebben als enigste de cao ondertekend, waardoor die bindend is, schreef De Standaard dinsdag. De liberale ACLVB hekelde al een en ander en tekende niet. “We wensen geen blanco cheque te tekenen”, reageert vakbondssecretaris Marie De Kegel.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content