De ideale looptijd voor uw lening

Roel Van Espen medewerker Trends

Wanneer u op zoek bent naar een krediet voor de bouw of verbouwing van uw woning, is het belangrijk de juiste looptijd te kiezen. Met welke elementen moet u rekening houden?

Bij de zoektocht naar een geschikt woonkrediet voor uw (ver)bouwproject, kiest u wellicht voor de bank die u het laagste rentetarief biedt. Maar de intrestvoet is niet de enige bepalende factor. Ook de looptijd speelt een belangrijke rol: hoe langer die is, hoe meer intresten u moet betalen. Enerzijds omdat het rentetarief dan hoger is, anderzijds omdat het intrestgedeelte in uw maandelijkse aflossingen dan trager afneemt.

Uit een rondvraag bij enkele Belgische banken blijkt dat kredietnemers opnieuw kiezen voor kortere leningen. “Tot en met vorig jaar bleef de gemiddelde looptijd relatief stabiel”, zegt Ilse De Muyer van KBC. “In 2011 en 2012 bedroeg die bij ons 20,75 jaar. Maar in de eerste drie maanden van 2013 merken we een aanzienlijke daling tot 17,75 jaar.” Bij Crelan, de fusiebank van Landbouwkrediet en Centea, was de gemiddelde looptijd in 2012 achttien jaar. “Ook wij zien een dalende trend”, stelt Jean-Louis De Valck, verantwoordelijke voor de toekenning van de kredieten. “Als we enkel rekening houden met leningen voor aankopen of nieuwbouw, kwam de gemiddelde termijn uit op twintig jaar.”

“De looptijd bij BNP Paribas Fortis bedroeg in 2012 eveneens gemiddeld twintig jaar”, zegt communicatieverantwoordelijke Kim Cauberghs. “Dat is drie maanden korter dan het gemiddelde het jaar voordien. De sterkste daling stellen we vast bij aankopen: daarvoor is de termijn met zeven maanden gedaald.” AXA is een van de weinige banken waar de gemiddelde looptijd stabiel is gebleven op 19,5 jaar. “Dat is zo voor 2010, 2012 en de eerste drie maanden van 2013”, zegt Benoit Lempkowicz. “2011 was met een gemiddelde looptijd van achttien jaar een atypisch jaar, maar daar zat de toen populaire groene lening voor iets tussen.”

Tot dertig jaar

Bij de meeste Belgische banken kunt u lenen over een termijn van maximaal dertig jaar. Zo’n lange looptijd is voor heel wat gezinnen de enige manier om de maandelijkse aflossingen te beperken en het gezinsbudget in evenwicht te houden. Toch is de populariteit van zulke langlopende kredieten bij de meeste banken gedaald. “Vorig jaar had 12,5 procent van de kredieten een looptijd tussen 25 en 30 jaar”, klinkt het bij KBC. “Maar in het eerste kwartaal van 2013 is dat aandeel afgenomen tot minder dan 1 procent.”

Bij BNP Paribas Fortis opteerde vorig jaar een derde van alle kredietnemers voor een looptijd van meer dan 25 jaar. “In 2005 koos amper 5 procent voor zo’n lange termijn”, zegt Kim Cauberghs. “Toch zijn zulke langlopende kredieten opnieuw wat minder populair geworden. Wegens de beperkte interesse hebben we onze looptijden van 40 jaar onlangs afgeschaft.” AXA is de enige bank die een stijging van het aantal langlopende contracten heeft opgetekend: in de eerste drie maanden van 2013 koos 60 procent van de kopers en bouwers voor een looptijd van meer dan twintig jaar. Vroeger vertegenwoordigde die groep slechts 34 à 40 procent.

Lagere rente, lagere prijzen

Het afgelopen jaar zijn de looptijden dus algemeen lichtjes gedaald, en die trend lijkt ook in 2013 door te zetten. “Onze cliënten zijn er zich beter van bewust dat een iets kortere looptijd een aanzienlijk lager totaal aan terugbetaalbare intresten met zich brengt”, zegt Vanessa Zwaelens, media relations manager van ING. “Bovendien is het renteverschil tussen de formules met een zeer lange looptijd en die met kortere looptijden nu iets groter dan in het verleden. Ook dat speelt mee.”

Ilse De Muyer van KBC bevestigt dat de lage rentevoeten ertoe leiden dat klanten minder lang lenen, terwijl ze toch hun maandelijkse aflossingen op peil kunnen houden. “In vergelijking met begin vorig jaar kan je nu eenzelfde bedrag ontlenen met dezelfde maandlast, maar op een looptijd die gemiddeld drie jaar korter is”, zegt ze. “Bovendien zorgt de economische crisis ervoor dat zowel de kredietnemers als de banken voorzichtiger geworden zijn. Ook daardoor worden langere looptijden vaker gemeden.”

“De lage rente maakt beleggingen trouwens minder interessant”, vult Jean-Louis De Valck van Crelan aan. “Daardoor zijn meer ouders geneigd de aankoop, bouw of verbouwing van de woning van hun kinderen te sponsoren. De inbreng van eigen middelen drukt op het leenbedrag, en dus ook op de looptijd van het krediet. En daarnaast heeft de algemene verlaging van de vastgoedprijzen uiteraard eveneens een impact.”

De geschikte looptijd

Maar welke looptijd kiest u nu het best voor uw hypothecair krediet? De keuze hangt mee af van het ontleende bedrag, het renteniveau, uw leeftijd, uw financiële ruimte en uw fiscale situatie. En er speelt ook een psychologisch aspect mee: in economisch onzekere tijden voelen kredietnemers er weinig voor zich gedurende bijvoorbeeld dertig jaar te binden aan hun bank. “Belangrijk is dat je vooraf bepaalt welk bedrag je maandelijks maximaal kunt en wilt terugbetalen”, zegt Benoit Lempkowicz van AXA. “Afhankelijk van dat maandbedrag kan de looptijd en het te ontlenen kapitaal aangepast worden aan je behoeften.”

“Een doorslaggevende factor bij het bepalen van de geschikte looptijd is de terugbetalingscapaciteit”, zegt Vanessa Zwaelens van ING. “De eigen inbreng speelt daarin een grote rol. Wij merken alvast dat cliënten met een ruime terugbetalingscapaciteit zeer lange looptijden proberen te vermijden.” Volgens Jean-Louis De Valck van Crelan is het hoe dan ook belangrijk een goed financieringsplan op te stellen. “Hoe sneller je een krediet kunt terugbetalen, hoe beter je later bestand bent tegen een mogelijke tegenslag zoals een echtscheiding of werkloosheid”, zegt hij. “Hoe korter de looptijd, hoe sneller je definitief eigenaar wordt en dus over een financiële buffer beschikt.”

Fiscaal interessant

Sommige bankiers gebruiken het belastingvoordeel als argument om langlopende kredieten aan te prijzen. “Fiscaal is het nog altijd interessant zo lang mogelijk te lenen”, adviseert Kim Cauberghs van BNP Paribas Fortis. “Ook al zijn consumenten zich meer bewust van het feit dat langer lenen iets meer kost, toch blijft het fiscale voordeel een belangrijke rol spelen.” Bij AXA klinkt het ietwat genuanceerder: “Als kredietnemer moet je zelf de persoonlijke afweging maken tussen de hogere kosten van een langere looptijd en het fiscale voordeel.”

Het belastingvoordeel speelt inderdaad mee, maar de mogelijkheid om de fiscale aftrek te verlengen door een langere looptijd te kiezen, weegt meestal niet op tegen de extra betaalde intresten. Het belastingvoordeel dat u met uw hypotheeklening geniet, kan bovendien andere fiscale voordelen verkleinen of zelfs helemaal tenietdoen. En wanneer uw inkomsten verminderen — bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat — zal uw belastingvoordeel eveneens krimpen. Ook niet onbelangrijk ten slotte is dat de fiscale spelregels in de toekomst op elk moment kunnen wijzigen.

ROEL VAN ESPEN

“Een iets kortere looptijd brengt een aanzienlijk lager totaal aan terugbetaalbare intresten met zich” Vanessa Zwaelens, ING

Partner Content