Video | Nieuws

Fiscale hervorming: investeerders waarschuwen voor mokerslag bij Belgische groeibedrijven (video)

Stijn Fockedey

Belgische durfkapitaalfondsen zijn zeer ongerust over de voorgestelde fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De fondsen worden daardoor geconfronteerd met een onverwachte en forse belastingverhoging. “Wanneer dit voorstel effectief uitgevoerd wordt, zullen de belangrijkste fondsen vertrekken naar Nederland of Luxemburg. Daardoor zal er minder geld zijn voor beloftevolle groeibedrijven”, zegt Jürgen Ingels, tech-ondernemer en oprichter van durfkapitaalinvesteerder SmartFin.

Jürgen Ingels op de Trends Winter University.
Jürgen Ingels op de Trends Winter University. Copyright: Lennen Descamps

Het is technische materie, maar in de voorgestelde hervorming van minister Van Peteghem zit een verstrenging van de DBI-aftrek of vrijstelling van meerwaarde- en dividendenbelasting. De Belgische durfkapitaalfondsen gingen er van uit dat hun specifieke ‘privak’-statuut daarbij buiten schot ging blijven. De privak-structuur werd de voorbije jaren immers net gecreëerd om investeren in Belgische bedrijven aantrekkelijker te maken. Dergelijke fondsen verzamelen geld van investeerders, vermogende families en ondernemers om in bedrijven te investeren. Er zouden volgens de Belgian Venture Capital en Private Equity Association (BVA) nu 177 dergelijke fondsen zijn, waarvan 132 sinds 2018. Er is dus fors meer Belgisch spaargeld gemobiliseerd om te investeren in bedrijven en dat komt nu volledig op de helling te staan. De verstrenging van de DBI-aftrek en nog enkele andere maatregelen uit het voorstel van minister Van Peteghem zadelen de fondsen, de fondsenbeheerders en investeerders nu op met een forse belastingverhoging. De BVA trekt daarom aan de alarmbel, onder meer via een nota die naar de overheid gestuurd wordt. In die nota merkt de BVA bijvoorbeeld op dat de opbrengsten uit de fondsen uiteindelijk wel belast worden, via de roerende voorheffing. En dat durfkapitaalfondsen in 2020 voor meer dan 8.000 jobs heb gezorgd via hun investeringen.

Ook Jürgen Ingels, een van de invloedrijkste investeerders en techondernemers in België, is zeer ongerust. Hij reageert vanop de Trends Winter University in de Lofoten (Noorwegen), een conferentie voor Belgische tech-ondernemers. “De auteursrechten (een fiscale gunstige regeling die gaat wegvallen voor programmeurs, nvdr.) waren al een probleem, maar voor de Belgische techsector is deze fiscale hervorming 10 tot 100 keer problematischer.”

“De private privak is een zeer goede structuur om risicokapitaal te verzamelen. Maar nu zullen de meerwaarden daarvan opeens belastbaar worden, terwijl dat voordien niet was. Het is alsof je de maximumsnelheid verlaagt op de autosnelweg en retroactief iedereen een boete geeft, ook al mochten ze toen wel harder rijden. Als durfkapitaalinvesteerder hebben we geen rechtszekerheid meer, want al onze reeds opgezette fondsen worden getroffen. De consequentie van deze hervorming gaat zijn dat de belangrijkste fondsen zullen vertrekken naar Nederland en Luxemburg. Daardoor zullen er veel minder fondsen zijn voor startups en scale-ups.”

Uw fondsen van Smartfin Capital herinvesteren het geld van vermogende families en ondernemers voornamelijk in beloftevolle Belgische techbedrijven.

JÜRGEN INGELS. “Het geld van deze fondsen komt  inderdaad deels van ondernemers die hun geld terug in de economie pompen. Zij hebben mee een ecosysteem gecreëerd waar heel wat meer beloftevolle bedrijven konden ontstaan. Maar dat ecosysteem was precair en nu dreigt het weggevaagd worden. De naar het buitenland verhuisde fondsen zullen veel minder in Belgische bedrijven investeren.”

De hervorming treft de fondsen op verschillende vlakken, ook u als fondsenbeheerder. 

INGELS. “Ik heb geen enkel probleem met een meerwaardebelasting, maar ze moet voor iedereen gelijk zijn. En tussen ondernemers (die rechtstreeks investeren in een bedrijf, nvdr.) of fondsenbeheerders mag geen onderscheid zijn. Bij de verstrenging van de DBI-aftrek wordt er ook met een plafond gewerkt van 2,5 miljoen euro of 10 procent aandelen van een bedrijf. Wie daarboven gaat, kan wel nog van een vrijstelling genieten. Iemand die kleinere bedragen investeert, zal wel belastingen moeten betalen. Dat is net het tegenovergestelde wat men de voorbije jaren probeert te bereiken: Mensen aanzetten om hun spaargeld productiever te maken, om te investeren in Belgische bedrijven.”

“De meeste mensen kunnen niet in één keer 2,5 miljoen euro neerleggen en dan nog zou dat onverstandig zijn. Je moet net je risico’s spreiden, je mag de eieren nooit allemaal in dezelfde mand leggen. De fondsen zijn er net om de risico’s te helpen spreiden, om in verschillende bedrijven tegelijk te investeren. En toch voldoende fondsen te verzamelen om groeibedrijven en startups te helpen. Maar nu wordt de voordelige structuur daarvoor dus onderuit gehaald.”

Wat gaat u nu doen?

INGELS. “We zijn gesprekken aan het voeren in de techsector en de BVA kaart dit nu al aan bij de overheid. We hopen de overheid te overtuigen van de problematische consequenties van het voorstel dat nu op tafel ligt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content