‘ARBEIDSINKOMEN IS DE BELANGRIJKSTE DETERMINANT VAN ONGELIJKHEID’

Lode Berlage
Jozef Vangelder
Jozef Vangelder redacteur bij Trends

Vermogen speelt een kleinere rol bij de inkomensverdeling dan de ongelijkheidsgoeroe Thomas Piketty beweert, schrijft hoogleraar economie Lode Berlage in de jongste editie van Leuvense Economische Standpunten.

U vindt dat Thomas Piketty het effect van opbrengsten uit vermogen op de ongelijkheid overschat.

LODE BERLAGE. “Zijn statistieken staven niet altijd zijn beweringen. Zo probeert hij aan te tonen dat vermogensconcentratie de belangrijkste determinant is van de groeiende inkomensongelijkheid. Maar inkomen bestaat niet alleen uit opbrengsten uit vermogen, het bestaat ook uit arbeidsinkomen. Wie de data van de jongste dertig jaar bestudeert, ziet dat dividenden, rente en andere inkomsten uit vermogen slechts een secundaire rol hebben gespeeld. Het arbeidsinkomen is de belangrijkste determinant van de huidige ongelijkheid. In een aantal landen zijn de hoogste arbeidsinkomens fors gestegen. Wel vallen de hoogste arbeidsinkomens vaak samen met de top van de vermogensinkomens. De ongelijkheid van beide inkomens versterkt elkaar.”

Inkomensongelijkheid is een Amerikaans probleem, schrijft u.

BERLAGE. “Groeiende inkomensongelijkheid vind je vooral in de Angelsaksische landen. Dat is grotendeels te wijten aan exorbitante lonen van topmanagers en aan rijkelijke vergoedingen in de financiële sector. Er is veel minder inkomensongelijkheid in Europa, en zeker in Frankrijk. Dat is het land waar Piketty altijd naar teruggrijpt, omdat hij daar de meeste statistieken over heeft. In tegenstelling tot de indruk die hij wekt, neemt de inkomensongelijkheid in Frankrijk nauwelijks toe. Het aandeel van de 10 procent beste verdieners in het Franse nationaal inkomen is de jongste decennia weinig gestegen.”

Mag ik besluiten dat u geen hoge pet op hebt van de ideeën van Piketty?

BERLAGE. “Nee, zijn boek Lecapital au XXIe siècle is een uitstekend werk, met veel statistisch materiaal. Het is Piketty’s verdienste dat hij dat beschikbaar maakt voor het grote publiek. Hij heeft de discussie aangewakkerd. In 2010 ging de helft van het Amerikaanse nationale inkomen naar de 10 procent beste verdieners. Dat is enorm. Maar Piketty doet soms aan overshooting. Hij trekt besluiten die sterker zijn dan zijn gegevens toelaten. De realiteit is dat de inkomensgelijkheid sterk verschilt van land tot land. Net zoals in Frankrijk neemt ook in België de inkomensongelijkheid weinig of niet toe, in zoverre de statistieken daarover informatie verschaffen.

Zal de Amerikaanse inkomensongelijkheid overwaaien naar Europa?

BERLAGE. “Die mogelijkheid bestaat altijd. Maar wij hebben een ander soort samenleving, met lonen die minder uiteenlopen en mindere hoge pieken bereiken. Wij zitten ook institutioneel anders in elkaar. Zo hebben wij een omvangrijke sociale zekerheid. Ik zie de ongelijkheid dus niet automatisch de oceaan oversteken.”

JOZEF VANGELDER

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content