Video | Z-Water

Z-Water: Waterdoorlatende asfalt helpt regenwater te bufferen 07/11/23

Bijna 15% van het Belgische grondgebied is verhard. Hierdoor stroomt te veel regenwater te snel naar de riolering. Omdat water schaarser wordt en we vaker geconfronteerd worden met extremere weersomstandigheden, moet regenwater meer lokaal opgevangen en gebufferd worden. Wegenbouwer Willemen Infra ontwikkelde daarom waterdoorlatende asfalt.