Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?

© Getty
Roel Van Espen medewerker Trends

Een verblijf in een woonzorgcentrum is niet goedkoop. Enerzijds betaalt u een dagprijs, anderzijds zijn er allerlei supplementen. Bovendien zijn er aanzienlijke prijsverschillen naargelang de regio en het type instelling.

De dagprijs vertegenwoordigt gemiddeld 93 procent van de bewonersfactuur in een rusthuis. Dat is een vast bedrag per dag voor de huisvesting en voor allerlei kosten die de overheid niet subsidieert. De overheid bepaalt welke diensten zeker in de dagprijs inbegrepen moeten zijn, zoals maaltijden, verpleging en verzorging, het wassen van de lakens, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, animatie, huisvuilophaling, het energieverbruik en verzekeringen.

Het woonzorgcentrum bepaalt de hoogte van de dagprijs in grote mate zelf, maar het is wel verplicht die aan de overheid mee te delen. Prijsverhogingen moeten altijd beargumenteerd worden, en er gelden beperkingen. Een jaarlijkse indexatie is sowieso mogelijk. Hoeveel de dagprijs in een woonzorgcentrum precies bedraagt, hangt af van verschillende elementen, zoals de regio, het kamertype en de eigendomsstructuur van de instelling (publiek, vzw of commercieel).

Rusthuisbarometer

Bond Moyson, de vroegere Socialistische Mutualiteiten, publiceerde in 2017 zijn recentste Rusthuisbarometer. Die heeft betrekking op kamerprijzen van 2016 (actuelere gegevens zijn niet beschikbaar). De gemiddelde dagprijs in heel België bedroeg toen 1452 euro per maand (48,2 euro per dag). Er zijn evenwel aanzienlijke afwijkingen naargelang de locatie. Vlaanderen is de duurste regio, met een gemiddelde van 1559 euro per maand (52 euro per dag).

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

De Rusthuisbarometer vermeldt ook de gemiddelde dagprijzen per provincie. In Vlaanderen liggen ze het dichtst bij elkaar. In Brussel zijn de verschillen het grootst.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

Op de website van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u recentere gegevens over de gemiddelde dagprijzen in 820 woon-zorgcentra in Vlaanderen. Op 1 mei 2020 bedroeg de dagprijs in een Vlaams rusthuis volgens deze bron gemiddeld 60,06 euro. Dat komt overeen met een maandbedrag van 1827 euro.

Kamertype

In België loopt het verblijf in eenpersoonskamer volgens Bond Moyson op tot gemiddeld 1504 euro per maand (50 euro per dag), tegenover 1262 euro in een tweepersoonskamer (42 euro per dag) en 1187 euro in een meerpersoonskamer (39 euro per dag). Ter info: die laatste twee kamertypes vertegenwoordigen samen slechts 20 procent van alle verblijven in Belgische woon-zorgcentra.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

Maar ook binnen de categorieën zijn er aanzienlijke verschillen. In Vlaanderen kost een verblijf in een privékamer volgens Bond Moyson gemiddeld 1579 euro per maand (53 euro per dag). In Wallonië betaalt u heel wat minder: 1361 euro per maand (46 euro per dag). In Brussel is dat 1555 euro (51 euro per dag).

Eigendomsstructuur

Ook de eigendomsstructuur – publiek (OCMW), vzw of commercieel – heeft een invloed op de dagprijzen. Op Belgisch niveau zijn ze het hoogst in de vzw-instellingen. Daar betaalt u per maand gemiddeld 1520 euro (50 euro per dag), tegenover 1450 euro (48 euro per dag) in een commerciële instelling en 1390 euro (46 euro per dag) in een openbaar OCMW-rusthuis.

Bond Moyson maakt ook een opsplitsing van de dagprijs volgens het type woon-zorgcentrum per regio. Daaruit blijkt dat de verschillen het meest uitgesproken zijn in Brussel: de vzw-instellingen behoren er tot de duurste van het land, terwijl de publieke rusthuizen daar goedkoper zijn dan het nationale gemiddelde. In Vlaanderen liggen de prijzen tussen een verblijf in een vzw-instelling en in een commerciële instelling dicht bij elkaar (1574 euro per maand tegenover 1600 euro per maand, of ongeveer 52 euro per maand). Wallonië is voor elk type woon-zorgcentrum de goedkoopste regio.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

Supplementen

Boven op de vaste dagprijs rekenen de woon-zorgcentra variabele supplementen aan voor extra diensten. Die vertegenwoordigen gemiddeld 7 procent van de factuur, goed voor een maandelijks bedrag van 109 euro. 94 procent van alle rusthuisbewoners betaalt zulke supplementen. De overheid bepaalt welke diensten als supplement aangerekend kunnen worden. De prijzen bepaalt de instellingen zelf, maar ze moeten marktconform zijn. Toch doet u er goed aan om bij de keuze van een rusthuis vooraf een lijst met de prijzen en details op te vragen. In principe zou u die ook moeten kunnen terugvinden op de website.

De vergoedingen voor de geneesmiddelen, met name de remgelden en de niet-terugbetaalde medicijnen, vertegenwoordigen het grootste aandeel van de supplementen. Zowat 84 procent van alle rusthuisbewoners heeft extra kosten voor geneesmiddelen, voor een gemiddeld bedrag van 58 euro per maand. Het maandbedrag loopt bij een op de tien op tot meer dan 108 euro, en bij 5 procent zelfs tot ruim 140 euro. Dokterskosten vertegenwoordigen een gemiddeld bedrag van 51 euro per maand.

Ook voor manicure en pedicure, maaltijdbediening op de kamer, telefoon en televisie, kappersbeurten en bepaalde dranken worden in principe supplementen aangerekend. Dat is ook het geval voor het wassen van de kledij: reken daarvoor gemiddeld op 63 euro per maand extra. Een op de tien bewoners betaalt daarvoor zelfs minstens 104 euro. Weet wel dat drie vierde van alle rusthuisbewoners er niets voor betaalt: ofwel doet de familie de was, ofwel zijn de kosten daarvoor geïntegreerd in de dagprijs.

Weet ook dat de supplementen sterk variëren naargelang de regio en het type woonzorgcentrum.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

De totaalfactuur

Rekening houdende met de gemiddelde dagprijzen (1452 euro) en de supplementen (109 euro) in de woon-zorgcentra, betaalt u in België gemiddeld 1561 euro per maand (51 euro per dag) voor een verblijf. Dat is een globaal bedrag, waar grote verschillen achter schuilgaan.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

In Vlaanderen is de totaalfactuur het hoogst: 1665 euro per maand (bijna 55 euro per dag). In Wallonië is een rusthuisbewoner met 1415 euro per maand (46,5 euro per dag) het goedkoopst af. In Brussel komen de totaalkosten voor een verblijf in een woonzorgcentrum uit op gemiddeld 1602 euro per maand (53 euro per dag).

Gelukkig betaalt u de factuur voor een verblijf in een woon-zorgcentrum niet helemaal uit eigen zak. Bewoners van een erkende instelling hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid. Indien nodig, kan ook het OCMW bijspringen.

Wat kost een verblijf in een woonzorgcentrum?
© Bond Moyson

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content