Volgend jaar 40 tot 45 euro meer loon door taxshift

© Getty Images

De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro, berekende HR-bedrijf SD Worx.

De regering-Michel voerde begin vorig jaar de taxshift in, met de bedoeling om meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van het nettoloon. Een eerste deel maatregelen werd al begin 2016 van kracht, de rest volgt in 2018 en 2019.

Concreet treedt met Nieuwjaar een wijziging van de personenbelasting in werking, die meteen zichtbaar wordt in de bedrijfsvoorheffing. Ook op jaarbasis zullen werknemers dus minder belastingen betalen.

Een getrouwde werknemer zonder personen ten laste met een brutoloon van 2.000 euro per maand, houdt vanaf 1 januari 1.567,78 euro over, of 45,27 euro meer dan nu. Bij een brutoloon van 3.000 euro gaat het om 1.919,67 euro netto of 46,20 euro per maand meer. Iemand die 4.500 euro bruto verdient, houdt 46,85 euro meer over, tot 2.567,97 euro netto.

Voor sommige categorieën werknemers zal het verschil nog groter zijn, door de loonindexering en/of de koopkrachtverhoging die de sociale partners zijn overeengekomen. Maar dat hangt dus af van het paritair comité waarbinnen men tewerk is gesteld.

Daarnaast omvat de taxshift op 1 januari nog een aantal wijzigingen, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten, het afschaffen van het belastingtarief van 30 procent en het verhogen van de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten. Die maatregelen komen in principe iedereen ten goede, maar de lage lonen gaan er procentueel iets meer op vooruit, luidt het bij SD Worx.

Op 1 januari 2019 volgt een laatste luik van de taxshift voor werknemers, met onder meer het verhogen van de fiscale werkbonus en van de belastingvrije som.

Partner Content