Wie betaalt uw schade door een put in de weg?

© istock
Roel Van Espen medewerker Trends

Tijdens de zomermaanden krijgen opnieuw heel wat Vlaamse wegen een opfrisbeurt. Heeft u door die werken of door de nog slechte staat van de weg schade geleden, dan kunt u daarvoor een vergoeding vragen.

Door een slecht wegdek kan uw wagen, motor of fiets flink beschadigd geraken. Mogelijk loopt u daardoor zelfs een lichamelijk letsel op. Ook wegenwerken kunnen leiden tot de beschadiging van uw voertuig of van uw woning.

Indien u van mening bent dat de wegbeheerder daarvoor verantwoordelijk is, dan kunt u bij hem aankloppen voor een schadevergoeding. Dat kan via uw rechtsbijstandsverzekeraar, maar u kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de wegbeheerder.

Betreft het een gemeenteweg, dan dient u contact op te nemen met het gemeentebestuur. Heeft u schade opgelopen op een gewestweg of een autosnelweg (die hebben een nummer zoals N14, R8, E40, …)? Dan moet u uw schadedossier indienen bij de provinciale afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer. U kunt die gemakkelijk bereiken via e-mail: heeft het incident zich bijvoorbeeld voorgedaan in Vlaams-Brabant, dan mailt u uw dossier naar wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be.

Is er schade aan uw voertuig, dan zal het Agentschap Wegen en Verkeer eerst een expert aanstellen. Die begroot de kosten die ermee gepaard gaan, maar doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. Pas daarna zal de juridische dienst van het Agentschap een standpunt innemen en u daarover informeren. Daarvoor baseert het zich op een eigen onderzoek van de concrete omstandigheden en op de beschikbare bewijsstukken.

Bewijsstukken

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijzen kunt voorleggen. Neem zo snel mogelijk contact op met de politie: die doet meteen vaststellingen ter plaatse en stelt een proces-verbaal op. Dat pv heeft u nodig als bewijs. U doet er goed aan om ook zelf zoveel mogelijk bewijsstukken van de omstandigheden van het incident en van de schade te verzamelen. Dat is eens te meer een must wanneer de politie niet onmiddellijk kan langskomen.

Documenten die de schade aan uw voertuig of woning kunnen staven zijn foto’s en offertes of facturen van de herstelling. Bij een lichamelijk letsel zijn doktersattesten, facturen van het ziekenhuis en een overzicht met de tussenkomsten van het ziekenfonds nuttig. Schade aan uw kledij kunt u trachten te laten vergoeden aan de hand van foto’s en aankoopbewijzen. Andere bruikbare documenten zijn bijvoorbeeld de factuur van de takeldienst en getuigenverklaringen.

Vergeet ten slotte niet voldoende foto’s te maken van de oorzaak van uw schade, zoals putten in het wegdek of spoorvorming. Wilt u andere weggebruikers behoeden voor gelijkaardige incidenten, dan kunt u die rapporteren via www.meldpuntwegen.be. Bij een dringende en gevaarlijke situatie neemt u het beste onmiddellijk contact op met de politie.

Partner Content