Vier vragen beantwoord over een tuin- en zwembadverzekering

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Heeft uw tuin vanwege corona en de verplichte staycations een flinke upgrade gekregen? Is het dan nuttig om daarvoor een aparte polis af te sluiten? Trends ging te rade bij enkele verzekeraars.

1. In welke mate komt uw algemene brandverzekering tussenbeide bij schade?

Algemeen geldt: een klassieke brandpolis voorziet slechts in beperkte dekkingen en vergoedingslimieten wanneer uw tuin of buitenzwembad schade heeft opgelopen.

Belfius/DVV: “Op de verzekeringsmarkt is de dekking van een tuin en zwembad in een gewone brandpolis doorgaans niet of slechts heel beperkt inbegrepen. Maar via een optionele tuin- of zwembadverzekering kan aan de specifieke behoeften van elke verzekeringnemer worden voldaan.”

AG: “Met onze algemene brandpolis zijn de waarborgen voor je tuin en zwembad beperkt. Zijn je plantsoen en je tuinmeubelen bijvoorbeeld na een storm of een andere natuurramp beschadigd, dan bedraagt onze tussenkomst maximaal 608,87 euro.”

AXA: “In onze klassieke brandverzekering is een stukje tuin meeverzekerd, inclusief het aanpalende terras, afsluitingen en hagen. Een tuinhuis, poolhouse, tuinmeubilair en -decoratie, tuingereedschap, beplantingen en een tuinzwembad zijn echter niet standaard opgenomen in de polis. Het idee achter die aanpak is dat de klant zelf kan bepalen wat hij nodig heeft en waarvoor hij wil betalen.”

KBC: “Onze gewone brandpolis dekt onder meer de omheining op de perceelgrens van de woning (zelfs als die uit beplantingen bestaat), en ook de terrassen aan een zwembad. Schade aan de tuin, het zwembad, een tuinhuis of een poolhouse is niet verzekerd, maar daarvoor bestaan er dus optionele verzekeringen.”

2. In welke situaties is zo’n extra tuin- of zwembadverzekering interessant?

Algemeen geldt: hebt u fors geïnvesteerd in een tuin of zwembad, dan geniet u met zo’n polisuitbreiding een veel ruimere dekking. Die kan zeker bij natuurrampen het verschil maken.

Belfius/DVV: “Je kan bij ons je tuin of je zwembad bijkomend verzekeren via een uitbreiding op je klassieke brandverzekering. Die opties zijn geen overbodige luxe in het geval van bijvoorbeeld een storm of waterschade. Want zonder wordt het herstel van je tuin na een overstroming niet terugbetaald.

“De ‘optie tuin’ voorziet in een ruime dekking die ervoor zorgt dat je tuin weer helemaal in orde kan gebracht worden na de schade. Ook de inhoud die daartoe behoort – denk aan een trampoline of een grasrobot – is verzekerd. De ‘optie zwembad’ vergoedt bijvoorbeeld de vervanging van vervuild water ten gevolge van gedekte schade. Ook vastgemaakte buitenjacuzzi’s zijn inbegrepen.”

KBC: “Door in je woningpolis je tuin of zwembad optioneel bij te verzekeren, bescherm je die tegen de grillen van de natuur. Maar ook bijvoorbeeld brand, diefstal, een aanrijding en kwaadwillige beschadiging zijn gedekt. Nuttig dus om onder andere je kunstgras, hagen, vijvers, vissen, fonteinen en tuinmeubilair te beschermen. Een tuinhuis of poolhouse valt niet onder onze verzekering voor je tuin: daarvoor bestaat de optie bijgebouwen in de brandpolis.

“Onze zwembadverzekering biedt een ‘all risk‘-dekking. Scheurt een hond de liner, begeeft de pomp het of vervuilt een overstroming het water, dan wordt die schade vergoed. Een zwemvijver en een jacuzzi beschouwen we eveneens als zwembaden. Een opbouwzwembad verzekeren we enkel als dat uit harde materialen is samengesteld.”

AG: “Ons ‘pack tuin’ en ‘pack zwembad’ voorzien in uitgebreide waarborgen en hogere vergoedingslimieten. Ze dekken bijvoorbeeld het herstel na beschadiging door uitgebroken vee of everzwijnen, schade aan en diefstal van allerlei meubelen, voorwerpen en toebehoren, bodemsanering, materiële schade aan het zwembad en de technische installatie, alsook ongevallen in of aan de rand van het zwembad.

“Wij voorzien zelfs in psychologische bijstand in het geval van bijvoorbeeld een ongeval of een zware beschadiging door overstroming. Want de emotionele klap kan dan zwaar zijn. Concreet organiseren en vergoeden we tot vijf sessies bij een psycholoog.”

AXA: “Onze ‘optie tuin’ en ‘optie zwembad’ zijn een doordruk van de basisdekkingen die onze brandpolis biedt. Weet dat ook de diefstaldekking en de dekking vandalisme vanuit het basiscontract gelden voor de uitbreidingen voor je tuin en zwembad. Wordt bijvoorbeeld je trampoline of tuinhuis beschadigd door een storm, dan is die niet verzekerd zonder uitbreiding van de standaardpolis.”

3. Hoeveel bedraagt de maximale vergoeding per schadegeval?

Algemeen geldt: sommige verzekeraars laten u zelf de vergoedingslimiet per schadegeval bepalen, andere hanteren forfaitaire maxima die variëren naargelang het soort schade.

AXA: “Wij voorzien in een ‘eerste risico’-dekking. Dat betekent dat je als klant zelf vooraf bepaalt welk bedrag maximaal uitgekeerd wordt bij schade. Op basis daarvan wordt je premiebedrag bepaald. Bij een schadegeval wordt de werkelijke schade dus vergoed tot de afgesproken limiet. De contractuele franchise bedroeg in juli ongeveer 295 euro per geval.”

Belfius/DVV: “Bij ons kan je als verzekerde eveneens zelf de vergoedingsgrens kiezen volgens je specifieke situatie en behoeften. De vrijstelling is de wettelijke franchise die van toepassing is op alle brandverzekeringsproducten, en die bedraagt momenteel 297,75 euro.”

KBC: “Onze tuinverzekering komt tussenbeide tot maximaal 60.000 euro per schadegeval. Als het nodig is om de beschadigde bomen, struiken of andere beplantingen te vervangen, dan doen we dat met jonge gelijksoortige planten. Onze zwembadverzekering vergoedt elke schade integraal, ook bij diefstal. Slijtage brengen we pas in mindering van het uitgekeerde bedrag wanneer die 30 procent van de nieuwwaarde overschrijdt. De franchise bedraagt 250 euro per schadegeval.”

AG: “Onze maximale vergoeding voor tuinherstel bedraagt 40.000 euro per schadegeval. Bij schade aan of diefstal van tuinmeubelen, tuinmateriaal en buitenspelen mag je rekenen op een financiële tussenkomst tot 15.000 euro. Voor bodemsanering mag je tot 19.074 euro verwachten. De franchise bedraagt ongeveer 290 euro.”

“Materiële schade aan je zwembad en de technische installaties wordt volledig vergoed. Voor sommige onderdelen hanteren we een slijtagepercentage van 10 procent per jaar, maar pas vanaf het vierde jaar. Schade aan en diefstal van zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren worden terugbetaald tot 15.000 euro. Bij een ongeval in of rond het zwembad vergoeden we de noodzakelijke medische kosten en voorzien we zelfs in een voor blijvende invaliditeit of een overlijden.”

4. Hoeveel betaalt u daarvoor?

Algemeen geldt: bij sommige verzekeraars betaalt u een vaste premie, bij andere betaalt u een premie op basis van het verzekerde bedrag.

Belfius/DVV: “Bij ons hangen de premies af van de limiet die je als verzekerde zelf kan kiezen. Onze ‘optie tuin’ is al toegankelijk vanaf 25 euro op jaarbasis, en je zwembad laten verzekeren kan al vanaf 43 euro per jaar.”

AXA: “Bij ons betaal je eveneens een premie die afhankelijk is van het zelfgekozen maximumbedrag. Een zwembad van bijvoorbeeld 10.000 euro kan bij ons al verzekerd worden vanaf 30 euro op jaarbasis. Wil je je tuin verzekeren voor een waarde van 3.500 euro, dan kan dat vanaf 14 euro per jaar.”

KBC: “Onze tuinverzekering als aanvulling op de klassieke brandverzekering kost je 54,24 euro op jaarbasis. Voor de eventuele bijkomende premie voor een verzekering van je zwembad komt daar 115,92 euro bij.”

AG: “Voor een eengezinswoning betaal je jaarlijks 60 euro voor het ‘pack tuin’. Bewoners van een appartement kunnen deze polis eveneens afsluiten om hun terras te beschermen. Dat kost hen 30 euro per jaar. De jaarpremie voor ons ‘pack zwembad’ bedraagt 168 euro.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content