Uitbetaling groepsverzekering: eenmalig of niet?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Bij de opname van je groepsverzekering krijg je de keuze tussen een eenmalige uitkering en een uitbetaling van een periodieke rente. Wat is de beste optie?

Met een groepsverzekering bouw je via je werkgever een extralegaal pensioen op. In principe kan je het opgebouwde kapitaal opnemen vanaf je 60ste. De meeste Belgen laten hun groepsverzekering in één keer uitbetalen op de pensioenleeftijd. Dat komt omdat de werkgever doorgaans zelf kiest voor dit systeem.

In dat geval worden je persoonlijke werknemersbijdragen in het kader van je groepsverzekering belast tegen 10 procent. Het belastingtarief op de werkgeverspremies bedraagt 20 procent als je het kapitaal opneemt op 60-jarige leeftijd. Naarmate je ouder bent, zakt het tarief tot uiteindelijk 10 procent op je 65ste.

Beetje bij beetje

Naast de eenmalige kapitaalsuitkering bestaat ook het systeem van periodieke rente-uitkeringen. Hierbij wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in een levenslang maandelijks pensioen. De rentevoet die gehanteerd wordt verschilt naargelang de verzekeraar en is afhankelijk van verschillende parameters.

Zo’n maandelijkse rente-uitkering geniet je tot op het moment van overlijden. Gebeurt dat bijvoorbeeld al een jaar na je pensionering, dan gaat bijna de volledige opgebouwde reserve verloren. Gelukkig kan je opteren voor een ‘overdraagbaarheid‘ van de rente, waarbij je nabestaanden de rente-uitkeringen blijven ontvangen.

Bij het systeem van periodieke rente-uitkeringen betaal je echter 25 procent roerende voorheffing op een fictieve rente van 3 procent, ongeacht de werkelijk toegepaste rentevoet. Met andere woorden: je betaalt roerende voorheffing op een rendement dat in de huidige marktomstandigheden onhaalbaar is.

De beste formule?

Een eenmalige uitbetaling van het opgebouwde kapitaal via je groepsverzekering is dan ook doorgaans de meest interessante oplossing. Het kan echter nooit kwaad om je persoonlijke en familiale situatie eens te laten beoordelen door een expert.

Partner Content