Is het een goed idee om uw lening te financieren met een verzekering?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

De financiële waakhond FSMA en de federale overheidsdienst Economie waarschuwen voor formules die een woonkrediet combineren met een spaar- of beleggingsverzekering. De terugbetaling van het geleende kapitaal blijkt niet altijd vanzelfsprekend.

Sommige kredietgevers of bemiddelaars in hypothecaire leningen raden aan de aankoop van onroerend goed (gedeeltelijk) te financieren met een zogeheten ‘hypothecair krediet met vaste termijn’ of ‘bulletkrediet’. Bij een klassieke woonlening betaalt u maandelijks een deel van het geleende kapitaal plus een vaste of variabele rente terug. Gaat u een bulletkrediet aan, dan betaalt u gedurende de volledige looptijd enkel de maandelijkse intresten. Op de eindvervaldag dient u dan in één keer het geleende bedrag op te hoesten.

Die integrale terugbetaling aan het einde van het kredietcontract is uiteraard niet vanzelfsprekend. Maar daar hebben de kredietgevers of bemiddelaars iets op gevonden: de combinatie met een levensverzekering in de vorm van een tak21 (spaarverzekering) of tak23 (beleggingsverzekering). Door premies in zo’n verzekeringscontract te storten, kunt u volgens hen een kapitaal opbouwen dat minstens voldoende groot is om tegen de eindvervaldag van het krediet het geleende bedrag terug te betalen.

De combinatie van een bulletkrediet met een levensverzekering wordt voorgesteld als een voordelige formule. Maar de FSMA en de federale overheidsdienst Economie waarschuwen voor het feit dat de verschuldigde rente meestal hoger ligt dan bij een klassieke hypothecaire lening, omdat die berekend wordt op het nog openstaande bedrag. Bij een traditioneel woonkrediet worden de intresten op een degressief kapitaal berekend, waardoor ze dalen naarmate de tijd verstrijkt. Daardoor ligt het totaalbedrag in principe lager.

Rendement

Bij een tak21 geniet u een gewaarborgd rendement, maar dat is in de huidige economische context eerder laag. Het kan wel nog met een winstdeelname worden verhoogd. De premies worden in principe zo berekend dat het terug te betalen kapitaal tegen de eindvervaldag wordt opgebouwd via dat gewaarborgde rendement. Maar voor de toekomstige premies kan dat opwaarts maar ook neerwaarts worden bijgesteld. Informeer dus altijd vooraf hoelang de verzekeraar het rendement garandeert.

Opteert u voor een tak23, dan is het risico nog groter. Er is dan geen sprake van een gewaarborgd rendement. De opbouw van uw kapitaal is gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen. Of u het ontleende bedrag daarmee zal kunnen terugbetalen aan het einde van de kredietovereenkomst, hangt dus af van de prestaties van de financiële markten. Mogelijk krijgt u rendementsprognoses voorgesteld die te mooi zijn om waar te zijn, terwijl er helemaal geen garanties zijn. In principe kunt u zelfs alles verliezen.

Als u een levensverzekering aangaat, moet u ook rekening houden met de kosten en de taksen op de gestorte premies. Want alleen zo krijgt u een correct zicht op het rendement. Bij een tak21 of een tak23 betaalt u een verzekeringstaks van 2 procent. Daarnaast worden ook instapkosten aangerekend. Bovendien dient u ook nog eens beheerskosten aan de verzekeraar te betalen. Die taksen en kosten kunnen een grote impact hebben op het uiteindelijke rendement van uw belegging.

Conclusie

Een hypothecair krediet waarbij u het geleende bedrag op de eindvervaldag terugbetaalt via een levensverzekering houdt dus heel wat risico’s in. Voor de financiering van uw enige gezinswoning is die combinatie niet aangewezen. Weet wel dat een bulletkrediet in sommige gevallen wél interessant kan zijn om met beperkte middelen onroerend goed aan te schaffen. Meer bepaald wanneer u in de toekomst een bepaalde som geld verwacht – bijvoorbeeld bij de uitbetaling van uw groepsverzekering of een erfenis.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content