Uw medisch dossier in digitale vorm: hoe kijkt u het in?

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Dankzij de digitalisering krijgt u makkelijker toegang tot uw persoonlijke medische gegevens. Een Vlaams én een federaal platform willen u daarbij helpen.

Nu het einde van het jaar nadert, selecteert MoneyTalk de artikels die in 2019 het meest in de smaak vielen bij de lezers. In dit artikel uit mei komt u te weten op welke platforms u uw medische gegevens kunt terugvinden.

Burgers willen zorg niet langer louter ondergaan, maar hebben steeds meer de ambitie hun gezondheid mee in handen te nemen. De digitale revolutie maakt het mogelijk een heleboel gegevens beschikbaar te maken in een goed beveiligde omgeving. Hoe meer u op de hoogte bent van uw gezondheidssituatie, hoe groter de actieve rol die u erin kunt spelen. Die kennis zorgt er volgens experts ook voor dat u sneller in dialoog treedt met zorgverleners, bewustere keuzes maakt en voorgeschreven behandelingen langer volhoudt.

Daarom lanceerde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) eind vorig jaar de website MyHealthViewer. Daar krijgen burgers toegang tot hun gezondheidsgegevens. MyHealthViewer werd op vraag van Vandeurzen ontwikkeld door de ziekenfondsen. Het is een verlengstuk van Vitalink: een overheidsplatform waarop zorgverleners (huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers) digitale gegevens over hun patiënten met elkaar kunnen delen. Al bijna 6,8 miljoen Vlamingen gaven daartoe hun toestemming.

Inloggen op MyHealthViewer doet u met uw eID of via Itsme. Daarbij moet u eenmalig uw goedkeuring geven voor bepaalde toegangsrechten. U ziet vervolgens op een tijdlijn een overzicht van de contactmomenten met uw zorgverleners, uw medisch dossier, uw voorgeschiedenis, welke vaccinaties u hebt gekregen en welke medicatie u moet nemen, en in welke dosis. Bij ons virtueel bezoek waren de gegevens zeker nog niet volledig, maar dat is afhankelijk van het feit of de zorgverstrekkers die informatie digitaal invoeren.

Als ouder kunt u via MyHealthViewer ook het medisch dossier van uw minderjarige kinderen consulteren. Via Kind en Gezin kan bijvoorbeeld de positie op de groeicurve worden meegedeeld. U bepaalt zelf aan wie u toegang verleent tot uw dossier of dat van uw kinderen. Het is ook mogelijk een zorgverlener die toegang weer te ontnemen. In de toekomst zal dat platform wellicht worden opengesteld voor nieuwe doelgroepen, zoals sociaal assistenten. Maar u behoudt op elk moment de volledige controle.

Federaal portaal

Naast dat Vlaamse initiatief bestaat sinds een goed jaar ook het federale portaal Mijngezondheid. Van daaruit kunt u doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens aanbieden, waaronder MyHealthViewer. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) beschouwt deze website als een cruciale toegangspoort. “Er worden veel initiatieven rond gezondheid gelanceerd”, zegt ze. “Dat is natuurlijk een goede zaak, maar het overzicht is soms wat zoek. Mijngezondheid bundelt de bronnen en de platformen op één plek.”

Toegang tot Mijngezondheid krijgt u ook via uw eID of met behulp van Itsme. U komt dan terecht op een overzichtelijke pagina met allerlei onderdelen. Voor uw ‘gezondheidssamenvatting’ wordt u omgeleid naar MyHealthViewer, maar u kunt ook doorklikken naar openstaande digitale voorschriften, gegevens over eventuele implantaten, ziekenhuisrapporten en onderzoeksresultaten, en een meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen. De rubriek over orgaandonatie en andere wilsbeschikkingen leidde ons evenwel naar een dood spoor.

Recent kreeg Mijngezondheid zelfs een nieuwe update. U vindt er nu ook informatie over de Nutri-Score, het voedingslabel dat consumenten helpt gezonder te eten. De website wijst u ook de weg naar betrouwbare informatie over zeldzame ziekten, en er werd een lijst met nuttige contacten in de gezondheidszorg toegevoegd. Chronisch zieken kunnen er bovendien op zoek gaan naar samenwerkingsinitiatieven in hun regio. Er werd ook een in nieuw luik over werk en gezondheid voorzien, met preventietips voor burn-outs of andere stressgerelateerde problemen.

In augustus staat al een volgende update van de website gepland. Burgers zullen zich dan via het portaal kunnen registreren als orgaandonor of niet-donor. Ze zullen zich ook kunnen opgeven als kandidaat-donor van bloed en plasma bij het Rode Kruis. Tegen dan zullen ook alle ziekenfondsen hun digitale omgeving hebben aangesloten op Mijngezondheid. U zal dan rechtstreeks vanuit het portaal uw dossier bij de mutualiteit kunnen raadplegen, inclusief terugbetalingen voor geneeskundige verstrekkingen.

Achtergrondinfo

De rubriek ‘Betrouwbare informatie over gezondheid’ van Mijngezondheid bevat ook een link naar de site Gezondheid en Wetenschap. Die verzamelt medische informatie die wetenschappelijk gefundeerd is, als reactie op de nonsens die u vaak online aantreft. Daartoe schuimt de redactie het internet af, op zoek naar gepubliceerd gezondheidsnieuws. Dat wordt dan kritisch bekeken. Zo komt u bijvoorbeeld te weten of koffie huidkanker kan voorkomen, of wifi moet worden verboden in kindercrèches, en of weinig beweging dodelijker is dan overgewicht of roken.

Ook Mijn Thuisdokter Mijn Gezondheid is een aanrader. Die website heeft enerzijds als doel uw kennis over een aantal aandoeningen te vergroten, en anderzijds de communicatie met de behandelende arts te verbeteren. De focus ligt op een aantal specifieke aandoeningen, waaronder diabetes type 2, astma, hypertensie, obesitas, prostaatkanker en burn-out. Andere relevante initiatieven zijn Gezondheid.be, e-gezondheid.be en Geestelijk Gezond Vlaanderen. Die laatste verzamelt betrouwbare en begrijpelijke informatie over psychische problemen.

Het spreekt voor zich dat deze websites de diagnose en het advies van een dokter niet kunnen vervangen. Dat geldt ook voor de duizenden gezondheidsapps voor uw smartphone, die bijvoorbeeld uw hartslag of uw bloeddruk meten en monitoren. Uiteraard zijn die niet allemaal even betrouwbaar. Om het kaf van het koren te scheiden, lanceerde de Belgische gezondheidsfuturoloog en biomedicus Koen Kas de website DigitalHealth.be. Die verzamelt 155 applicaties die zijn goedgekeurd door de Amerikaanse en Europa overheid.

Partner Content