Zoveel verdiende de Vlaamse Belastingdienst vorig jaar aan erfenissen

SCHENKING Voor een goed doel kan het tegen 0 procent. © Getty Images
Jef Poortmans
Jef Poortmans redacteur bij Trends

Erfenissen en schenkingen zijn voor de overheid een bron van inkomsten. Burgers kunnen er hun nalatenschappen mee plannen om hun erfgenamen geen onnodige belastingen te laten betalen. Trends brengt daarrond de komende dagen het dossier Erven en Schenken.

In 2022 inde de Vlaamse belastingdienst 242 miljoen euro aan schenkbelasting voor onroerende goederen, staat in haar jaarverslag. Dat is 53 procent meer dan de 158 miljoen van in 2018. Voor de roerende goederen klokten de belastinginkomsten uit schenkingen af op 216 miljoen euro, ook aanzienlijk hoger dan de 183 miljoen vijf jaar eerder. “De sterke toename van het aantal schenkingen van vooral roerende goederen wordt toegeschreven aan de coronapandemie, waardoor mensen meer zijn gaan nadenken over een tijdige successieplanning”, klinkt het in het jaarrapport.

De ontvangsten uit de schenkbelasting lagen ook 30 miljoen euro hoger dan begroot, onder meer dankzij de hogere waarde van het geschonken onroerend goed.

Daarnaast is de erfbelasting voor het Vlaamse Gewest een bron van fiscale inkomsten. Voor het kalenderjaar 2022 verwacht de Vlaamse overheid meer dan 1,6 miljard euro aan erfbelasting te innen.

Sinds maart vorig jaar kunnen burgers zelf een erfenisaangifte indienen via het online Vlaams portaal ERFOnline. Het aantal aangiftes via dat kanaal is sindsdien aanzienlijk gestegen. Burgers nemen hun aangiftes in eigen hand.

Bron: Vlabel

Uit de Vlabel-cijfers blijkt eveneens dat erfgenamen in de rechte lijn en echtgenoten of partners de belangrijkste bronnen van erfbelasting zijn in het gewest.

Bron: Vlabel

De cijfers voor 2022 liggen zo laag omdat een deel van de erfbelasting uit dat jaar nog in 2023 geïnd moest worden.

Ook het aantal testamenten zit in de lift. In de eerste helft van dit jaar registreerden notariskantoren een kleine 39.000 testamenten, een stijging van 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Nog een teken dat successieplanning op de radar van steeds meer Vlamingen staat.

Al blijft het voor veel mensen een gevoelig of soms zelfs vervelend thema. Niemand heeft er plezier aan zijn of haar nalatenschap te plannen, maar steeds meer mensen beseffen dat het bijdraagt aan hun eigen gemoedsrust en dat van hun erfgenamen.

Daarom brengt Trends in het komende nummer van 28 september, en de komende dagen online, een uitgebreid dossier met adviezen en praktische informatie over bepaalde onderdelen van successieplanning, zoals een handleiding voor wat te doen en wie te contacteren bij een plots overlijden, hoe men kan schenken met behoud van controle en wat de erftechnische verschillen zijn tussen gehuwden en samenwonenden.

Dossier Erven en schenken | Hierop moet u letten

Lees ook:

Lees meer over:

Partner Content