Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Loonbonus

Een kwart van de bedienden (24,4 procent) uit de privésector in ons land krijgt dit jaar een bonus. Het gemiddelde bonusbedrag dat werknemers op hun rekening krijgen, ligt 11 procent hoger dan vorig jaar. Dat zegt hr-dienstengroep Acerta.

In vergelijking met 2021 krijgen in 2022 weer ongeveer evenveel bedienden van hun werkgever een bonus. Het gemiddelde bedrag van die bonus ligt dit jaar wel fors hoger dan in 2021: +11,5 procent. Het gemiddeld bonusbedrag stijgt naar 5.924 euro, ondanks de energiecrisis. Dat komt omdat de bonussen in 2022 toegekend worden op basis van de bedrijfsresultaten in 2021.

Dat besluit Acerta op basis van de reële gegevens over de eerste tien maanden van 2022 van 175.000 bedienden. De collectieve CAO90-bonus blijft de populairste manier voor werkgevers om hun medewerkers te belonen. 13,9 procent van de bedienden krijgt zo collectief een extraatje op de rekening gestort. Het gemiddelde bedrag van deze bonus ligt wel het laagst van de verschillende soorten bonussen die toegekend kunnen worden: 1.368 euro. Een ander type collectieve bonus is de winstpremie, maar die blijkt veel minder populair.

Deze bonusvorm bereikt slechts 1,8 procent van de bedienden. Het gemiddeld toegekende bedrag van de winstpremie ligt wel iets hoger dan in 2021: 2.426 euro tegen 2.028 euro vorig jaar. 2022 bevestigt alvast de revival van de individuele loonbonus: het percentage bedienden met een loonbonus gaat er in 2022 nog eens, zij het heel licht, op vooruit. 6,51 procent van de bedienden ontving er een. De gemiddelde waarde van de loonbonus ligt 11 procent hoger dan in 2021 en bedraagt 4.791 euro. De populariteit van warranten daalt dan weer tegenover 2021.

In 2022 ontvangt 6,16 procent van de bedienden warranten, dat is 6 procent minder dan in 2021. Het gemiddelde bedrag stijgt wel met 13 procent naar 13.065 euro. De bonussen die werkgevers in 2022 toekennen, zeggen vooral iets over de bedrijfsresultaten van 2021. Voor 2023 is het afwachten tot welke beslissingen de resultaten van 2022 zullen leiden. “Voor bedrijven die de marge hebben om mensen extra te belonen of om extra te motiveren, is het goed om nog eens te onderstrepen dat de CAO90- en de winstpremie niet afhangen van de loonnorm, daar staan ze los van. Dat blijft dus een mogelijke piste om extra koopkracht te realiseren voor medewerkers”, zegt Karolien Van Herpe, Senior Legal Consultant bij Acerta Consult.

Partner Content