Schud je slapende rekeningen wakker

© iStock
Roel Van Espen medewerker Trends

Nogal wat bankrekeningen worden amper gebruikt. Na een inactieve periode van vijf jaar riskeer je de tegoeden die erop staan, kwijt te spelen. Gelukkig kan je daarna nog gedurende dertig jaar een terugbetaling aanvragen.

Belgen sparen graag. Volgens Wikifin, de portalsite van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, doet 53 procent van de Belgen dat bij meerdere banken. Een eerder onderzoek van Roland Berger had aan het licht gebracht dat 57 procent van de spaarders klant is bij verscheidene banken. Volgens het adviesbureau is sparen bij meerdere banken de norm geworden. Dat komt deels door de financiële crisis in 2008, deels door de opkomst van onlinespelers.

Hoe meer rekeningen je aanhoudt bij verschillende banken, hoe groter de kans wordt dat je een of meer slapende rekeningen hebt. Een rekening wordt als slapend beschouwd als er gedurende minstens vijf jaar geen verrichting meer op is gebeurd, buiten het bijschrijven van intresten, en er geen contact is geweest tussen de bank en de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam).

Er is een belangrijke nuance: heb je bij dezelfde financiële instelling verschillende rekeningen, dan wordt geen enkele als slapend beschouwd als op minstens één rekening een tussenkomst heeft plaatsgevonden tijdens de laatste vijf jaar (bijvoorbeeld een verrichting of een contactname).

Eind vorig jaar hadden alle Belgen samen 426,7 miljoen euro staan op slapende rekeningen. Dat kunnen ook bankrekeningen zijn die grootouders voor hun kleinkinderen hebben geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Het is opmerkelijk dat er gemiddeld 3700 euro op een slapende rekening staat.

Verplichte procedure

Banken zijn verplicht inactieve rekeningen af te sluiten en het saldo door te storten naar de Deposito- en Consignatiekas. Maar vooraleer ze dat doen, moeten ze de houder ervan proberen op te sporen. Daarvoor voorziet de wet in een termijn van een jaar. Doorgaans stuurt de financiële instelling eerst een brief naar het laatst bekende adres van de houder of de rechthebbende. Volgt daarop geen reactie, dan dient ze het Rijksregister en de Kruispuntbank te raadplegen.

Boekt ze ook daar geen succes, dan wordt nog een aangetekende brief verstuurd. Pas als er dan nog altijd niet wordt gereageerd, worden de tegoeden overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. Voor het opzoekwerk en de administratie mogen de financiële instellingen kosten aanrekenen. Die kunnen hoogstens 10 procent van de tegoeden bedragen, met een maximum van 200 euro. Een rondvraag bij een aantal banken leert dat vaak de maximaal toegelaten kosten worden gehanteerd.

Zodra het geld is overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas, blijft het bedrag nog gedurende dertig jaar ter beschikking van de initiële houder of de eventuele rechthebbenden. Maakt niemand binnen die periode een gegronde claim op de tegoeden, dan gaat het geld naar de schatkist.

Bedraagt het totale saldo op je slapende rekeningen samen minder dan 20 euro, dan mag de bank het bedrag meteen overmaken aan de Deposito- en Consignatiekas, zonder voorafgaand speurwerk. De opsporings- en administratieve verwerkingskosten staan dan niet in verhouding tot het beperkte bedrag. In dat scenario kun je de tegoeden nadien niet meer recupereren.

Ga zelf op zoek

Je kunt zelf nagaan of je ergens nog slapende rekeningen hebt. Op de website Slapendetegoeden.be kom je alles te weten over de procedure. Ofwel zoek je zelf in de databank van MyMinfin.be: meld je daar aan zoals je dat zou doen voor het invullen van je belastingaangifte (via Tax-on-web). Klik vervolgens op ‘Vermogen’ en dan op ‘Slapende tegoeden’. Het resultaat verschijnt meteen op het scherm. Je kunt daar ook meteen een aanvraag tot terugbetaling indienen.

Heb je geen toegang tot MyMinfin.be, dan is een schriftelijke aanvraag het alternatief. Dat gebeurt via een speciaal formulier. Dat moet je ingevuld, ondertekend en samen met een kopie van beide zijden van je identiteitskaart versturen naar de Deposito- en Consignatiekas (Dienst Slapende Tegoeden), Kunstlaan 30, 1040 Brussel. Je kunt de ingescande documenten ook als pdf-bestand mailen naar slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be.

Partner Content